Viisi myyttiä kasvuyhtiösijoittamisesta - totta vai tarua?

 

Sijoittaminen kasvuyhtiöihin on yhä trendikkäämpää. Sijoittamiseen liittyy kuitenkin paljon uskomuksia ja myyttejä. Springvestin toimitusjohtaja Terhi Vapola ampuu alas joitakin uskomuksia, jotka ovat pelkkiä myyttejä. Joissakin myyteissä on mukana vähintään totuuden siemen.

 

Myytti 1. Kasvuyhtiöihin sijoittaminen on kuin lottoamista.

Totta ja tarua. On totta, että kasvuyhtiöihin sijoittaminen on riskipitoista, koska hinnan arviointi perustuu pääasiassa tulevaisuuden ennusteisiin ja odotuksiin. Erittäin suureen tuottopotentiaaliin liittyy myös suurempi riski.

Springvest toimii kuten pääomasijoittaja tai enkelisijoittaja, joka käy monia yhtiöitä läpi ja valitsee oman näkemyksensä ja analyysiensa perusteella lupaavimmat kasvuyhtiöt. Sijoittajat päättävät, haluavatko sijoittaa. Sijoittajat myöskin päättävät, miten moneen kasvuyhtiöön sijoituksensa hajauttavat. Sijoittaja voi valita jo valmiiksi seulotuista kasvuyhtiöiden osakeanneista itseään eniten kiinnostavat. Lottoaminen on siitä hyvin kaukana.

Mutta tietenkin on hyvä hajauttaa tehtyjä sijoituksia, ja suosituksemme on laittaa enintään 20 % omasta sijoitusvarallisuudestaan riskipitoisiin sijoituksiin.

 

Myytti 2. Huonot yhtiöt päätyvät joukkorahoitukseen

Myytti. Usein tilanne on juuri päinvastoin. Esimerkiksi Springvest saa ison määrän yhteydenottoja kasvuyhtiöiltä ja valitsee oman näkemyksensä mukaan vain kaikkein lupaavimmat kasvuyhtiöt rahoituskierroksille. Ammattitaitoisen valintaprosessin tarkoitus on nimenomaan karsia jyvät akanista. Koska Springvest on markkinoiden ainoana joukkorahoitustoimijana onnistunut kaikissa tekemissään rahoituskierroksissa, yhä paremmat ja paremmat yhtiöt hakeutuvat sen rahoituskierroksille. Positiivinen kierre ruokkii itseään.

Springvestin vahvassa intressissä on valita kasvuyhtiöitä, joiden menestymisen mahdollisuuksiin uskomme, sillä tulemme jokaisen kierroksen kautta myös itse kohdeyhtiön omistajaksi. Rahoituskierroksia järjestetään vain 6-8 vuodessa.

Iso osa kohdeyhtiöistä tavoittelee suurta kasvua ja kansainvälistymistä - pääoma investoidaan kasvuun. Siksi kohdeyhtiöt eivät usein rahoituskierroksen aikana vielä tee tulosta. Osa kohdeyhtiöistä pyrkii kaupallistamaan pitkäjänteistä tutkimus- ja kehitystyötä, eikä siksi alkuvaiheessa tee edes liikevaihtoa.

Kasvuyhtiöitä pidetään kuitenkin yhtenä parhaista sijoituskohteista, mikäli hakee korkeaa tuottoa. Suuri osa ammattimaisista pääoma- ja enkelisijoittajista uskoo, että tänä päivänä parhaat tuottomahdollisuudet ovat nimenomaan startup- ja kasvuyhtiöissä. 

 

Myytti 3. Kasvuyhtiöiden valuaatiot ovat ylihinnoiteltuja

Myytti. Usein pohditaan, onko kohdeyhtiöiden arvostus arvioitu liian korkeaksi. Tulevaisuuden kasvuun pohjaavalla tuottopotentiaalilla on keskeinen merkitys arvostustasoa arvioitaessa. Luonnollisesti tästä syystä sijoitus kasvuyhtiöön on korkean riskin sijoittamista.

Springvest järjestää rahoituskierroksia vasta sen jälkeen, kun yrityksen tuotekonsepti on jo todennettu ja kohdeyhtiön ydintiimi on valmis kaupallistamaan ja kansainvälistämään sen. Springvest ei siis tyypillisesti järjestä seed-rahoituskierroksia. Koska kohdeyhtiöt ovat jo pidemmällä kuin varhaisen vaiheen startupit, kohdeyhtiöiden valuaatio on jo korkeammalla kuin tyypillisillä enkelisijoituskierroksilla.

Usein Springvestin rahoituskierroksilla sijoittajat pääsevät merkitsemään osakkeita samaan hintaan kuin nykyiset omistajat tai pääomasijoittajat.

Valuaation oikeaa tasoa ei pysty lopullisesti arvioimaan ennen exitiä, joka yleensä on vasta useamman vuoden kuluttua. Kasvuyhtiöissä puhutaan usein kertoimista, eikä prosenteista. Eli saako sijoituksen takaisin esimerkiksi kaksin- tai viisinkertaisena. Pörssiyhtiöiden keskimääräisiin tuottoprosentteihin verrattuna nämä luvut ovat erittäin korkeita.

Toki tuotto ja riski kulkevat käsikädessä: kasvuyhtiöissä on merkittävä riski, että kohdeyritys ei menesty tai päätyy jopa konkurssiin, jolloin sijoituksen voi menettää osittain tai kokonaan.

 

Myytti 4. Joukkorahoitetuissa kasvuyhtiöissä ei voi vaikuttaa

Totta. Jos sijoittaa suhteellisesti pienen summan suhteessa yhtiön koko osakekannan arvoon, uusi sijoittaja saa vain pienen osan yhtiön äänivallasta. Usein kasvuyhtiön osakeannissa sijoittajan omistusosuus on sen verran pieni, ettei sijoittaja saa sillä käytännön vaikutusvaltaa yhtiössä. Tilanne on yksittäiselle sijoittajalle kuitenkin periaatteessa parempi kuin pörssiyhtiöissä: kasvuyhtiön koko osakekannan arvo on pienempi kuin pörssiyhtiöissä ja siten samalla rahalla saa suuremman osuuden kasvuyhtiöstä.

Joissain tapauksissa kasvuyhtiöt ovat halunneet rajata sijoittajien oikeuksia vaikuttaa kohdeyhtiön päätöksiin. Joskus kasvuyhtiöiden osakeanneissa tarjotaan äänivallattomia osakkeita. Tällä kohdeyhtiö pyrkii pitämään oman päätöksentekonsa nopeana ja joustavana.

Harvalla sijoittajalla kuitenkaan edes olisi riittävästi aikaa kaikkien portfolionsa kasvuyritysten asioihin perehtymiseen. Olemme huomanneet, että monet aktiiviset enkelisijoittajatkin hajauttavat kohdeyhtiöportfolionsa joukkorahoituksen avulla.

Sijoittaja on tällöin enemmän kiinnostunut taloudellisesta tuottomahdollisuudesta ja riskin hajauttamisesta kuin hallinnollisesta oikeudesta. Siksi käytännön vaikutusmahdollisuudella ei tyypillisesti pitäisi olla merkitystä sijoituspäätökseen.

 

Myytti 5. Vain sellaiseen kasvuyhtiöön, jonka toimialan tuntee, kannattaa sijoittaa.

Totta ja myytti. Usein suositellaan, että sijoita vain yhtiöihin, joiden liiketoiminnan ymmärrät. Enkelisijoittajat usein valitsevatkin startupeja tai kasvuyhtiöitä nimenomaan toimialalta, jonka he tuntevat. Sen sijaan joukkorahoituksessa sijoittaja voi periaatteessa valita mitä tahansa kohdeyhtiöitä useilta eri toimialoilta.

Valitessaan kasvuyhtiöitä rahoituskierroksilleen Springvest kiinnittää huomiota kasvuyhtiön johdon kokemukseen, taustoihin ja vahvuuksiin kohdeyhtiön liiketoiminnassa. Tärkeää on kasvuyhtiön liiketoiminnan ratkaisu toimialalla olevaan ongelmaan sekä kasvuyhtiön tarjoaman palvelun tai tuotteen asiakashyöty.  Valinnassa huomioidaan myös liiketoiminnan skaalautuvuus, kilpailijat sekä kasvuyhtiön arvostustaso. Erittäin tärkeää on selvittää mahdolliset liiketoiminnan tulot ja ns. EXIT-mahdollisuudet.

Sijoittaja pääsee hyötymään Springvestin osaamisesta ja voi halutessaan sijoittaa myös aloille, joista hänellä itsellään ei välttämättä ole kokemusta. Sijoittaja voi myös valita itseään kiinnostavia aloja tai vaikkapa vastuullisia yhtiöitä, jotka tekevät itselle tärkeitä asioita puhtaamman ympäristön, paremman terveyden tai huipputeknologian kehittämisen hyväksi.

Kuitenkin suosittelemme sijoittajia tutustumaan tarkkaan tarjottaviin kohdeyhtiöihin, koska päätös sijoituksen tekemisestä on aina sijoittajan oma ja kohdeyhtiöihin sisältyy merkittäviä riskejä. Springvestin jokaisella rahoituskierroksella laaditaan kattava sijoitusmuistio, jonka perusteella sijoittaja voi itse arvioida riskejä, yrityksen kilpailukykyä ja tuottomahdollisuuksia.

Moni kasvusijoittaja haluaa tukea suomalaista yrittäjyyttä, toimialalla ei ole niinkään väliä. Hyvässä sijoitussalkussa on kasvuyhtiöitä hajautettuina, mielellään eri toimialoilta.

 

 

Kasvuyhtiöihin sijoittamisesta tehdyn tutkimuksen mukaan (Aalto yliopisto, 5/2018) noin 57 % osakesäästäjistä on kiinnostunut kasvuyhtiöihin sijoittamisesta, vaikkei ole sitä vielä kokeillut. Nuoremmat sijoittajat ovat erityisen kiinnostuneita kasvuyhtiöistä.

Myytit kasvuyhtiöihin sijoittamisesta johtuvat siitä, että joukkorahoitusta ei vielä tunneta hyvin, eikä startupeista ja kasvuyhtiöistä kirjoiteta talouslehdissä yhtä paljon kuin pörssiyhtiöistä. Harvalla sijoitusneuvojalla myöskään on riittävästi tietoa kasvuyhtiöihin sijoittamisesta.

Jos ei ole aiemmin kokeillut sijoittamista kasvuyhtiöihin, kannattaa varata aika asiantuntijalle, jonka kanssa voi keskustella sijoittamisesta laajemminkin.

 

Terhi Vapola

Toimitusjohtaja, kauppatieteiden tohtori

Springvest Oy

 

 

Repo Median maaliskuisen joukkorahoitusraportin mukaan joukkorahoitus keräsi Suomessa vuonna 2017 noin 56 miljoonaa euroa. Springvestin osuus oli 36 prosenttia ja se on suurin joukkorahoitustoimija Suomessa. Yhteensä vuodesta 2012 alkaen Springvest on toteuttanut 40 rahoituskierrosta ja kerännyt rahaa noin 65 miljoonaa euroa.

 

terhi korituoli lähilähikuva.png
Arvopaperi, blogi