Kauppalehti: Terveysteknologian kasvuyhtiö keräsi Suomen tähän mennessä suurimman joukkorahoituspotin

Terveysteknologiayhtiö NewIcon hankki 29. maaliskuuta päättyneellä rahoituskierroksella 4,999 miljoonaa euroa.

Kauppalehti 4.4.2019

Kertynyt summa on suurin Suomessa joukkorahoituksella koskaan kerätty rahoitus listaamattomalle kasvuyhtiölle. Sijoitusinnokkuuden taustalla on mahdollisesti osittain lääkehuollon automaation markkinoiden ennustettu kasvu.

Edellinen, vuonna 2017 osakeanti poiki yhtiölle 4,4 miljoonaa euroa. Joukkorahoituslain mahdollistama osakeannin maksimimäärä on 4,999 miljoonaa euroa.

NewIconin tavoitteena on saavuttaa markkinajohtajan asema kaikissa Pohjoismaissa sekä kasvaa nopeasti Lähi-idässä ja vuonna 2018 perustetun General Icon -yhteistyöyrityksen myötä Kiinassa. NewIcon tähtää yli 60 miljoonan euron liikevaihtoon vuonna 2024.

NewIconin osakeannin järjesti sijoituspalveluyritys Springvest, joka järjesti myös NewIconin aiemman rahoituskierroksen vuonna 2017.

Edellinen osakeanti toi NewIconille lähes 300 uutta osakkeenomistajaa ja myös uusi ennätyssumma muodostuu lukuisista pienemmistä sijoituksista.

Springvestin mukaan joukkorahoitus on noussut varteenotettavaksi vaihtoehdoksi kasvuyhtiöille hankkia uutta pääomaa kasvua varten. Samalla se on mahdollistanut kasvuyhtiöihin sijoittamisen.

Linkki artikkeliin.