Springvest keräsi Ductorille päivässä ennätysmäärän rahoitusta 

Keväällä Suomen suurimman euromäärän 4,9 miljoonaa euroa joukkorahoituksella NewIconille kerännyt Springvest teki nyt päiväkohtaisen ennätyksen ja keräsi yhden vuorokauden aikana 2,6 miljoonaa euroa Ductorin rahoituskierroksella.

 

Pa%CC%88ivi+Malinen+ka%CC%88yteta%CC%88a%CC%88n+ta%CC%88ta%CC%88.jpg

”Springvestin uusimmalla rahoituskierroksella oli tavoitteena kerätä Ductorille osakeannissa 3,6 miljoonaa euroa. Kierros oli jo neljäs, jonka Springvest järjesti yritykselle. Ductorin  rahoituskierros täyttyi siis vajaassa viikossa”, Springvestin toimitusjohtaja Päivi Malinen iloitsee.

 

Toimitusjohtaja Ari Ketolan mukaan Ductorin tavoitteena on, ettei uusia osakeanteja enää tämän jälkeen järjestetä ja projektit on tarkoitus rahoittaa ulkopuolisella rahoituksella. Ehkä tämäkin osaltaan sai jo aiemmin yritykseen sijoittaneet, mutta myös täysin uudet sijoittajat innostumaan erityisesti tästä osakeannista.

 

”Yhtiön toimitusjohtajana, hallituksen puheenjohtajana ja merkittävänä omistajana sijoitan itsekin lisää. Myös kaikki nykyiset pääomistajat sijoittavat.”

 

Käytännössä Ductorilla on innovaationsa ansiosta hyvät mahdollisuudet kasvaa cleantech-sektorin ”yksisarviseksi”. Yksisarvisella tarkoitetaan yli miljardin arvoista ei-julkista yhtiötä, joka kasvaa eksponentiaalisesti.

 

”Ductorin innovaation mullistava merkitys biokaasutuotannossa on liiketoimintapotentiaaliltaan tähän tavoitteeseen täysin linjassa”, sanoo Ari Ketola.

 

Yhtiön tavoite onkin vallata nopeasti globaalit biokaasumarkkinat ja kasvaa kiertotalouden yhdeksi markkinajohtajaksi lähivuosina.

 

 

Meksikon laitos merkittävä virstanpylväs

 

Ductorin patentoitu teknologia soveltuu sekä nykyisiin että uusiin biokaasulaitoksiin ja sille on merkittävä globaali markkinapotentiaali. Ductor on kuluneen vuoden aikana keskittynyt kolmen ensimmäisen laitoksen rakentamiseen Meksikossa, Saksassa ja Yhdysvalloissa, sekä uusien neuvottelujen edistämiseen ympäri maailmaa.

 

”Olemme juuri saaneet raportin johtavalta yhdysvaltalaiselta biokaasualan konsultilta Ductorin typenpoistoteknologian teknisestä toimivuudesta”, Ari Ketola iloitsee. Myös tämä tietoa luultavasti vaikutti sijoittajien nopeisiin päätöksiin.

 

Perinteisesti biokaasulaitokset käyttävät tuotantoprosessin syöteaineena energiakasveja (kuten maissia tai soijaa), jotka ovat kalliita ja epäekologisia.

Samalla maailmassa syntyy vuosittain miljardeja tonneja korkeatyppistä orgaanista jätemateriaalia kuten kananlantaa, jota ei voida nykyteknologioilla hyödyntää tehokkaasti biokaasun tuotannossa, koska typpi pysäyttää biokaasun tuotantoprosessin ja kuormittaa ympäristöä.

 

Panostus uusiutuviin energianlähteisiin

 

Ductorin teknologia poistaa prosessista typen ongelman. Yhtiön vuosia kestänyt biotekninen tutkimustyö kulminoituu sen kehittämään bakteeripopulaatioon, joka pystyy hajottamaan jätemateriaalin rakenteita ja vapauttamaan siitä typen. Prosessin seurauksena syntyvää matalatyppistä biomassaa pystytään näin hyödyntämään biokaasutuotannossa.

 

Biokaasulaitokset säästävät Ductorin avulla tuntuvasti syötekustannuksissa, kun energiakasvit voidaan jatkossa korvata jätemateriaalilla kuten kananlannalla. Biokaasutuotanto onkin yksi maailman tärkeimmistä uusiutuvista energianlähteistä.

 

Ductorin teknologia tukee suurten ilmasto- ja ympäristöongelmien ratkaisua, tarvetta panostaa uusiutuviin energianlähteisiin, ongelmajätteiden hyötykäyttöä sekä ruuantuotannon haasteita.

Ductor - tulevaisuuden "yksisarvinen"?

Springvestin uusimmalla rahoituskierroksella on tavoitteena kerätä Ductorille osakeannissa 3,6 miljoonaa euroa. Kierros on jo neljäs, jonka Springvest järjestää.

 

Toimitusjohtaja Ari Ketolan mukaan Ductorin tavoitteena on, ettei uusia osakeanteja enää tämän jälkeen järjestetä ja projektit on tarkoitus rahoittaa ulkopuolisella rahoituksella.

 

”Yhtiön toimitusjohtajana, hallituksen puheenjohtajana ja merkittävänä sijoittajana aion itsekin sijoittaa lisää. Myös kaikki nykyiset pääomistajat sijoittavat.”

 

Käytännössä Ductorilla on innovaationsa ansiosta hyvät mahdollisuudet kasvaa cleantech-sektorin ”yksisarviseksi”. Yksisarvisella tarkoitetaan yli miljardin arvoista ei-julkista yhtiötä, joka kasvaa eksponentiaalisesti.

 

Neljäs rahoituskierros käynnistyy! Kuvassa Springvestin toimitusjohtaja Päivi Malinen (vas.), Joonas Kettunen Ductorista, Toni Lahti Springvestistä, toimitusjohtaja Ari Ketola Ductorista ja Jouni Junkkila Springvestistä.

Neljäs rahoituskierros käynnistyy! Kuvassa Springvestin toimitusjohtaja Päivi Malinen (vas.), Joonas Kettunen Ductorista, Toni Lahti Springvestistä, toimitusjohtaja Ari Ketola Ductorista ja Jouni Junkkila Springvestistä.

”Ductorin innovaation mullistava merkitys biokaasutuotannossa on liiketoimintapotentiaaliltaan tähän tavoitteeseen täysin linjassa”, sanoo Ari Ketola.

 

Yhtiön tavoite onkin vallata nopeasti globaalit biokaasumarkkinat ja kasvaa kiertotalouden yhdeksi markkinajohtajaksi lähivuosina.

 

 

Meksikon laitos merkittävä virstanpylväs

 

Ductorin patentoitu teknologia soveltuu sekä nykyisiin että uusiin biokaasulaitoksiin ja sille on merkittävä globaali markkinapotentiaali. Ductor on kuluneen vuoden aikana keskittynyt kolmen ensimmäisen laitoksen rakentamiseen Meksikossa, Saksassa ja Yhdysvalloissa, sekä uusien neuvottelujen edistämiseen ympäri maailmaa.

 

”Olemme juuri saaneet raportin johtavalta yhdysvaltalaiselta biokaasualan konsultilta Ductorin typenpoistoteknologian teknisestä toimivuudesta”, Ari Ketola iloitsee.

 

Perinteisesti biokaasulaitokset käyttävät tuotantoprosessin syöteaineena energiakasveja (kuten maissia tai soijaa), jotka ovat kalliita ja epäekologisia.

Samalla maailmassa syntyy vuosittain miljardeja tonneja korkeatyppistä orgaanista jätemateriaalia kuten kananlantaa, jota ei voida nykyteknologioilla hyödyntää tehokkaasti biokaasun tuotannossa, koska typpi pysäyttää biokaasun tuotantoprosessin ja kuormittaa ympäristöä.

 

Panostus uusiutuviin energianlähteisiin

 

Ductorin teknologia poistaa prosessista typen ongelman. Yhtiön vuosia kestänyt biotekninen tutkimustyö kulminoituu sen kehittämään bakteeripopulaatioon, joka pystyy hajottamaan jätemateriaalin rakenteita ja vapauttamaan siitä typen. Prosessin seurauksena syntyvää matalatyppistä biomassaa pystytään näin hyödyntämään biokaasutuotannossa.

 

Biokaasulaitokset säästävät Ductorin avulla tuntuvasti syötekustannuksissa, kun energiakasvit voidaan jatkossa korvata jätemateriaalilla kuten kananlannalla. Biokaasutuotanto onkin yksi maailman tärkeimmistä uusiutuvista energianlähteistä.

 

Ductorin teknologia tukee suurten ilmasto- ja ympäristöongelmien ratkaisua, tarvetta panostaa uusiutuviin energianlähteisiin, ongelmajätteiden hyötykäyttöä sekä ruuantuotannon haasteita.

 

Recycling.png

Springvestin sijoittajatutkimus: Buumi kasvusijoittamisen ympärillä jatkuu

Springvestin sijoittajatutkimuksen mukaan trendi on voimistunut – sijoittajien kiinnostus listaamattomiin kasvuyhtiöihin jatkuu entistäkin vahvempana. Springvest teki tutkimuksen nyt toistamiseen oman asiakaskuntansa ja Suomen Osakesäästäjien jäsenten keskuudessa.*Suomen Osakesäästäjille tehdyt tutkimukset keväällä 2018 sekä keväällä 2019

*Suomen Osakesäästäjille tehdyt tutkimukset keväällä 2018 sekä keväällä 2019

Osakesäästäjistä 77 prosenttia on jo joko sijoittanut listaamattomiin kasvuyhtiöihin tai olisi kiinnostunut sijoittamaan. Viime vuonna vastaava luku oli 55 %. Alle 50-vuotiaista vastaajista peräti 89 % on kiinnostunut sijoittamisesta listaamattomiin kasvuyhtiöihin (viime vuonna 73 %).


“Kiinnostus kasvuyhtiöihin sijoittamiseen on ilahduttavan suurta. Listaamattomien kasvuyhtiöiden osakeannit ja menestystarinat ovat saaneet viime aikoina enemmän mediatilaa ja listaamattomiin sijoittaminen on ollut paremmin esillä erilaisilla messuilla. Lisääntynyt kiinnostunut näkyy myös toimistollamme, kun kanta-asiakkaiden lisäksi uusia sijoittajia kohdataan joko henkilökohtaisissa tapaamisissa tai sijoitusalustan kautta”, toimitusjohtaja Päivi Malinen Springvestistä toteaa.

Tutkimuksen mukaan osakesäästäjistä lähes kaikki ovat sijoittaneet pörssiosakkeisiin, sijoitusrahastoihin on sijoittanut 60 %, ja listaamattomiin 44 % vastanneista (viime vuonna 33 %).

Toimitusjohtaja Päivi Malinen toivoo, että yhä useamman sijoittajan kiinnostus johtaisi tekoihin - kasvusijoittamisen kokeilemiseen - ja että uudet sijoittajat rakentaisivat oman sijoitussalkun listaamattomista kasvuyhtiöistä. Minimissään Springvestissä kunkin kohdeyrityksen rahoituskierrokselle voi osallistua noin 1000 euron sijoituksella.


Tuotto, tuotto ja tuotto


Suurin motiivi sijoittaa listaamattomiin kasvuyhtiöihin on tuottopotentiaali (yli 70 % vastaajista). Myös taloudellisen turvan saaminen, eläkeikään varautuminen ja taloudellinen riippumattomuus mainittiin.


Sijoituskohteen valinnassa vaikuttaa eniten tuottopotentiaali, sen jälkeen toimiala, arvonmääritys/hinta sekä suomalaisen yrittäjyyden tukeminen.


Sijoittajatutkimuksen mukaan toimialoista kiinnostavin Springvestin asiakkaiden keskuudessa on lääke- ja terveysala, lähes yhtä usein mainittiin teknologia. Myös ympäristöasiat ja energia ovat sijoittajille tärkeitä toimialoja. Osakesäästäjien keskuudessa sen sijaan toimialalla ei ole niin suurta painoarvoa, 30 % vastaajista toteaa, ettei toimialalla ole lainkaan merkitystä sijoituskohteen valinnassa.

 


Kasvusijoittamiseen voi jäädä koukkuun!


Springvestin asiakkaista tutkimukseen vastanneet kertovat hajauttamisen toiseksi tärkeimmäksi motiivikseen sijoittaa listaamattomiin kasvuyhtiöihin.


”Tuottopotentiaali on edelleen luonnollinen ja suurin syy buumiin. Tuottopotentiaalin rinnalla on hyvä muistaa, että listaamattomien kasvuyhtiöiden osakkeisiin liittyy korkeampia riskejä kuin pidemmälle kehittyneisiin yhtiöihin tehtäviin sijoituksiin. Onkin suositeltavaa hajauttaa sijoituksia listaamattomien kasvuyhtiöiden osakkeisiin esimerkiksi pörssiosakkeiden ja vaikkapa kiinteistöjen rinnalla”, Päivi Malinen arvioi.  


Sijoittajatutkimuksen mukaan myös mielenkiinto toimialaan tai yrittäjyyden tukeminen motivoivat sijoittajia. Jopa 40 % vastaajista toteaa, että on jännittävää seurata kasvuyhtiöiden kehitystä. Lähes yhtä moni (39 %) haluaa osallistua suomalaisten yhtiöiden menestykseen.


Kasvuyhtiöihin sijoittaminen on sen verran kiinnostavaa, että siihen voi jäädä jopa koukkuun. Kasvuyhtiösijoittamisesta myös syntyy uusia työpaikkoja. Pörssikaupassa osakkeiden omistaja vaihtuu, mutta sijoituksella ei ole samanlaista kasvua vahvistavaa merkitystä yritykselle.


 

Vastuullisuus on nouseva trendi sijoittamisessa


Kasvuyhtiöihin sijoittaneet ja siitä kiinnostuneet naiset eivät ole niin riskihakuisia kuin miehet. Naiset pitävät kohdeyrityksen vastuullisuutta selkeästi tärkeämpänä kuin miehet. Springvestin sijoittajatutkimuksen mukaan osakesäästäjänaisista 64 % pitää vastuullisuutta tärkeänä tai hyvin tärkeänä sijoituskohdetta valitessaan (miehistä 43 %).


”Omista naissijoittajistamme 77 % ja miehistä 60 % pitää yrityksen tuotteiden tai toiminnan vastuullisuutta tärkeänä valintaperusteena. Naiset haluavat vaikuttaa sijoituksillaan siis selkeästi enemmän ”maailman parantamiseen”. Uskommekin, että vastuullisuus tulee kasvamaan trendinomaisesti lähivuosina kaikkien sijoittajien arvomaailmassa”, Päivi Malinen sanoo.


 
Päivi Malinen uskoo vastuullisuustrendin vahvistuvan tulevaisuudessa.

Päivi Malinen uskoo vastuullisuustrendin vahvistuvan tulevaisuudessa.

 


Avoimuus lisää kiinnostusta


Springvest Oy toteutti Sijoittajatutkimuksen toistamiseen. Vuonna 2018 tutkimus toteutettiin yhdessä Aalto yliopiston opiskelijoiden kanssa. Tämän vuoden tutkimus toteutettiin toukokuussa ja tehtiin samalla menetelmällä Suomen Osakesäästäjien kanssa. Vastaajia Osakesäästäjissä oli 1105, Springvestin asiakkaissa 161.


Tulokset ovat pääosin samansuuntaisia. Sijoittajakunta on molemmissa ryhmissä hyvin miesvoittoista (vastaajista 85 %), ikähaitari on painottunut vanhempaan ryhmään ja useimmilla sijoittajilla on korkea koulutustaso.


Springvestin sijoittajat ovat tutkimuksen mukaan sijoittaneet juuri Springvestin kautta, koska he arvostavat laadukasta ja aktiivista palvelua (57 %), sekä laadukkaita ja mielenkiintoisia kohdeyhtiöitä (56 %). Osakesäästäjien mielestä osakepohjainen joukkorahoitus sopii ihmisille, jotka ovat riittävän rohkeita ottamaan myös riskejä (53 %), haluavat hajauttaa sijoituksiaan (40 %) tai ovat kiinnostuneet korkeasta tuottopotentiaalista (33 %).


Sijoittajatutkimus toi esiin asioita, joiden parantaminen saisi lisää sijoittajia kiinnostumaan listaamattomista. Näitä ovat toimiva jälkimarkkina (51 %), pieni alkusijoitus (32 %) ja raportointi yhtiöiden menestymisestä (33 %).


”Toimivien jälkimarkkinoiden kannalta on haasteellista, että listaamattomilla yhtiöillä ei ole listattuja yhtiöitä vastaavaa tiedonantovelvollisuutta osakkeenomistajilleen. Sen vuoksi olemme panostamassa voimakkaasti yhtiöiden raportointiin, jotta sijoittajat voisivat seurata puolivuotisraportteja suoraan Springvestin sijoitusalustalta. Sijoittaminen on nykyään mahdollista jo noin tuhannella eurolla, jotta kynnys kasvuyhtiösijoittamiseen madaltuu”, Päivi Malinen sanoo.

 


Springvest on 2012 perustettu sijoituspalveluyhtiö, joka tarjoaa mahdollisuuksia sijoittaa lupaavimpiin listaamattomiin kasvuyhtiöihin. Se on järjestänyt 47 rahoituskierrosta ja kerännyt 81 miljoonaa euroa kasvuyhtiöille joukkorahoituksella. Listaamattomat yhtiöt tarjoavat sijoittajalle uudenlaisia mahdollisuuksia; kasvuyhtiöt ovat korkean potentiaalin, mutta myös korkean riskin sijoituskohteita. Sijoitussalkun rakentaminen listaamattomien kasvuyhtiöiden osakkeista auttaa hajauttamaan riskiä. 
 


Lisätietoja:

Päivi Malinen, toimitusjohtaja, Springvest Oy, puh. 050 329 0846
Veera Hämäläinen, viestintäjohtaja, Springvest Oy, 040 621 4747

Voit voittaa Ravintola Grönin illallismenun kahdelle - Osallistu 30.6. mennessä!

Nyt kannattaa ottaa yhteyttä Springvestin asiamiehiin tai lähettää yhteyspyyntö! Ilmaisen sijoitusneuvonnan lisäksi osallistut arvontaan.

Grön_logo.png

Palkintona on illallismenu kahdelle. Ravintola Grön tarjoaa maukasta, modernia, kasvipainotteista ja inspiroivaa ruokaa. Illalliskortti on kahdelle ja sisältää neljän ruokalajin “Grön menun” juomien kera. Ruoka on kausi- ja luomukeskeistä, ja keittiössä käytetään mahdollisimman paljon pohjoismaalaisia ja luonnon omia villituotteita.

Ravintolaäänestyksissä mainetta niittänyt Grön sai ensimmäisen Michelin-tähtensä vuonna 2018. Suomen Gastronominen seura valitsi vuonna 2017 Kampissa sijaitsevan Grönin Vuoden ravintolaksi.

Arvonnan säännöt

Osallistuminen arvontaan tapahtuu joko Springvestin messuosastolla Suuri Osakesäästäjäpäivä -tapahtumassa, Eban vuotuisessa kongressissa tai muissa sijoittajatapaamisissa, sosiaalisessa mediassa tai digitaalisissa kampanjoissa antamalla yhteystiedot Springvestille ja samalla osallistuen arvontaan!

 

Arvonnan voittaja saa lahjakortin, jolla saa illallismenun kahdelle suositusjuomineen Ravintola Grönissä. Palkinnon arvo on 216 euroa. Ravintola sijaitsee Kampissa, osoitteessa Albertinkatu 36, 00180 Helsinki.

Arvontaan voi osallistua 23.5.-30.6.2019 myös Springvestin verkkosivuilla springvest.fi lähettämällä yhteyspyynnön miltä tahansa sivulta. Esimerkiksi klikkaamalla tästä.

 

Arvonta suoritetaan 1.7.2019 ja voittajalle ilmoitetaan henkilökohtaisesti voitosta.

Päivi Malinen nousee Springvestin toimitusjohtajaksi

Päivi Malinen (OTK) on nimitetty Springvest Oy:n toimitusjohtajaksi. Hän on työskennellyt Springvestin palveluksessa (ent. Kansalaisrahoituksen) vuodesta 2014 lähtien ensin hallituksen puheenjohtajana ja myöhemmin compliance- ja riskienhallintatehtävissä.

Päivin kuva.jpg

Päivi Malisella on finanssialan taustaa mm. Ilmariselta sijoituslinjan juristin tehtävistä sekä Nordeasta arvopaperipalveluiden juristin ja Corporate and Institutional Banking -divisioonan sisäisen tarkastajan roolista.

Springvest on täsmentänyt strategiaansa ja keskittyy entistä vahvemmin lupaavimpien kasvuyhtiöiden osakeantien järjestämiseen Suomessa. Vuoden alusta lähtien on ollut mahdollista järjestää enintään 8 miljoonan euron rahoituskierroksia listaamattomille yhtiöille esitettä julkaisematta. Osakepohjaisella joukkorahoituksella onkin mahdollisuus kasvaa moninkertaiseksi nykyisestä, jos toimintaympäristö pysyy yhtä suotuisana.  

”Iso-Britanniaan verrattuna olemme vielä lapsenkengissä, mutta Suomi on jo Pohjoismaiden suurin vaihtoehtoisten rahoitusmuotojen toimija. Euroopassa Suomea arvostetaankin yhtenä alan edelläkävijöistä”, kertoo Päivi Malinen.  

Springvest teki Suomen ennätyksen maaliskuussa järjestämällään rahoituskierroksella NewIconille. Osakeannissa kertyi sijoituksia 4,9 miljoonaa euroa. Se on suurin joukkorahoituksella Suomessa koskaan toteutettu osakeanti. Kaikki Springvestin järjestämät osakeannit ovat toteutuneet ja jotkut jopa täyttyneet ennen määräaikaa.

Päivi Malinen on iloinen, että yhä useampi lupaava kohdeyritys valitsee Springvestin. Monet myös tekevät vuosien varrella uusia rahoituskierroksia. Esimerkiksi Mobidiagille on kerätty yhteensä 9,5 miljoonaa euroa kolmella eri kierroksella.

”Me Springvestissä haluamme maksimoida yritysten mahdollisuudet kasvaa nopeammin ja sijoittajien mahdollisuudet saada tuottoa. Suosituksemme on, että sijoittaja rakentaa listaamattomista itselleen salkun, jossa on osakkeita vähintään kymmenestä eri kohdeyrityksestä”, Päivi Malinen sanoo.

 

Uusi rahoituskierros: Tamturbo mullistaa öljyttömän paineilman tuotannon

Uusi rahoituskierros: Tamturbo mullistaa öljyttömän paineilman tuotannon

Springvestin uusimmalla rahoituskierroksella olevalla Tamturbolla on mahdollisuus saavuttaa merkittävä markkina-asema kasvavilla öljyttömän paineilman markkinoilla.

 

Tamturbon kevään 2019 osakeanneissa on sijoitettu reilut 1,5 miljoonaa euroa, mm. EAKR-Aloitusrahasto Oy (Suomen valtion omistama pääomarahasto) ja KWH-koncernen Ab (suomalainen perheyritys) sijoittivat kukin n. 300.000 euroa eli yhteensä 600.000 euroa.

“Yhtiössä on mukana merkittäviä sijoittajia. Yksityisillä sijoittajilla on nyt mahdollisuus osallistua Osakeantiin samoilla ehdoilla kuin kevään 2019 osakeanneissa on sijoitettu”, kertoo Springvestin tuore toimitusjohtaja Päivi Malinen.

 

Yhtiössä on mukana merkittäviä sijoittajia

Tamturbon kevään 2019 osakeanneissa on sijoitettu reilut 1,5 miljoonaa euroa, mm. EAKR-Aloitusrahasto Oy (Suomen valtion omistama pääomarahasto) ja KWH-koncernen Ab (suomalainen perheyritys) sijoittivat kukin n. 300.000 euroa eli yhteensä 600.000 euroa.

 

”Yhtiössä on mukana merkittäviä suuria sijoittajia. Yksityisillä sijoittajilla onkin nyt mahdollisuus osallistua osakeantiin samoilla ehdoilla kuin kevään 2019 osakeanneissa on sijoitettu”, kertoo Springvestin tuore toimitusjohtaja Päivi Malinen

 

Paineilman tuotanto on kiinteä osa useimpia teollisia valmistusprosesseja. Paineilmaa käytetään lähes jokaisessa teollisuuslaitoksessa koneiden, työkalujen ja prosessien käyttövoimana sekä materiaalien siirtämiseen eri tavoin. Globaalisti 10 % teollisuuden sähköstä ja 5 % koko maailman kokonaissähkönkulutuksesta kuluu paineilman tuottamiseen. Springvestin uusimmalla rahoituskierroksella olevalla Tamturbolla on mahdollisuus saavuttaa merkittävä markkina-asema kasvavilla öljyttömän paineilman markkinoilla.

 

Toimialan haasteet

Paineilman puhtaus on ehdottoman kriittistä monilla teollisuudenaloilla, mm. niissä prosesseissa, joissa paineilma joutuu kosketuksiin lopputuotteiden kanssa. Perinteisellä teknologialla tuotetun paineilman sisältämä öljy vaurioittaa paineilmakäyttöisiä toimilaitteita, heikentää valmistettavien tuotteiden laatua ja altistaa työntekijät huonolle ilmanlaadulle sekä höyry- ja aerosolimuodossa olevalle mineraaliöljylle. Kompressorien jäteöljyn ja suodattimien käsittely aiheuttavat lisäksi merkittävän ympäristökuorman teollisuudessa. Öljyvoideltuihin verrattuna ”öljyttömät” kompressorit eivät ole läheskään yhtä energiatehokkaita ja kuluvien ruuvielementtien peruskunnostukset/vaihdot aiheuttavat laitteille merkittävän suuret ylläpitokustannukset.

 

Uniikki teknologia

 

Tamturbon teknologia on energiatehokasta, ja koska kuluvia osia ei ole, energiatehokkuus säilyy korkeana tuotteen koko elinkaaren. Hyvän energiatehokkuutensa, täyden öljyttömyyden ja lähes huoltovapaan rakenteensa ansiosta Tamturbo Touch-Free™ -tekniikan elinkaarikustannukset ovat markkinoiden pienimmät ja selkeästi vastaavia vanhoja ”öljyttömiä” kompressoritekniikoita alemmat. Suurnopeusmoottorin roottori, ja siihen kiinnitetyt turbosiivekkeet leijuvat magneettikentässä, joten ne eivät voi kulua eivätkä näin ollen tarvitse huoltoa.

 

Iso markkinapotentiaali

 

Vuonna 2018 Tamturbon tavoitettavissa oleva markkinapotentiaali 90–350 kW:n öljyttömille kompressoreille on yhteensä noin 2 miljardia euroa / 13 000 kompressoria vuodessa. Keskipainekompressorien markkina on suuri olemassa oleva markkina, joka kasvaa teollisuuden automatisoitumisen myötä edelleen.

Yhtiön exit-skenaarioita ovat yhtiön listaaminen, myynti teolliselle ostajalle tai pääomasijoittajalle. Tamturbo tavoittelee listautumisvalmiutta vuoden  2019 loppuun mennessä.

 

Yle Radio 1: Uskallatko sijoittaa kasvuyritykseen?

Yle Radio 1: Uskallatko sijoittaa kasvuyritykseen?

Juho-Pekka Rantala haastatteli Yle1 radio-ohjelmassa "Mikä maksaa?" yhtä Springvestin perustajaa, Markku Jussilaa. Mukana myös Pääomasijoittajien Pia Santavirta.

Moni on kiinnostunut sijoittamaan kasvuyrityksiin, mutta kokee, että ei tiedä niistä tarpeeksi. Kenelle sijoittaminen kasvuyrityksiin sopii? Millaisia ovat riskit? Muun muassa näihin kysymyksiin Markku ja Pia tarjosivat omia ajatuksiaan. Kuuntele tästä.

IMG_3234.jpg
Kemia-lehti: Suomessa on hyvä syntyä, mutta kasvaa pitää ulkomailla

Kemia-lehti: Suomessa on hyvä syntyä, mutta kasvaa pitää ulkomailla

Suomalaiset kasvuyritykset haaveilevat joko pörssiin listautumisesta tai rahakkaasta yrityskaupasta. Tavoitteen toteutuminen vaatii miljoonien eurojen tutkimus- ja kehitystyötä. Kun valtio on leikannut rajusti tutkimusrahaansa, yritykset hakevat pelastusta joukkorahoituksesta.

Kemia-lehti, 2.5.2019

DSC_4776.jpg
DSC_4773.JPG
DSC_4774.jpg

Talouselämä: Kuopiolaisyhtiö teki joukkorahoituksen Suomen ennätyksen – keräsi 4,9 miljoonan potin, vaikka kasvuluvuissa on toivomisen varaa

Kuopiolainen NewIcon keräsi lähes viiden miljoonan pääomapotin heti kiinalaisen sijoitusrahan perään.

Kuopiolainen terveysteknologiayhtiö NewIcon on kerännyt 4,9 miljoonaa euroa uutta pääomaa kansainvälisen kasvunsa tukemiseen. Rahoitus on kerätty Springvestin joukkorahoitusalustalla, ja kyse on tiettävästi tähän mennessä Suomen suurimmasta joukkorahoituspotista.

Lue koko juttu


Näyttökuva 2019-04-04 kello 17.07.24.png

Suosittele Springvestiä - näin jaat suosittelukoodisi

Springvestin ja sen kohdeyhtiöiden rahoituskierrosten suosittelemisesta saa tästä alkaen rahallista hyötyä. Jakamalla oman suosittelukoodisi saat alennusta rahoituskierrosten merkintäpalkkioista, kun koodiasi käytetään sijoituksen tekemisen yhteydessä.

Näin lähetät suosittelukoodin

1. Kirjaudu sisään tai luo tili: https://app.springvest.fi/user/sign_in.

Screenshot 2019-01-21 at 14.34.01.png

2. Klikkaa nimeäsi sivuston oikeassa yläkulmassa (löytyy myös osoitteesta https://app.springvest.fi/user/credit_transactions).

Screenshot+2019-01-21+at+14.39.59.jpg

3. Lähetä sähköpostitse suosittelukoodi kaverillesi tai kopioi koodi ja lähetä valitsemallasi tavalla.

Screenshot 2019-01-21 at 14.08.52.png

4. Kun kaverisi ovat tehneet sijoituksensa, sinun saldosi kasvaa ja voit maksaa rahoituskierrosten merkintäpalkkioita suosittelun kautta saadulla saldolla.

Katso webinaarin tallenne: Mikset sijoittaisi kuin rikkaat?

Springvest järjesti yhdessä Valmennusyhtiö Varapuun kanssa webinaarin 17.1.2019.

Kasvuyhtiösijoittamisesta keskustelivat maksuttomassa webinaarissa Varapuun päävalmentaja Mikko Sjögren, 10times Oy:n toimitusjohtaja Jussi Parviainen sekä Springvestin perustajaosakas ja New Business Development -vastaava Markku Jussila.

Keskustelussa käytiin läpi perusasioita, kuten mikä mielletään kasvuyhtiöksi ja mikä ei. Mistä on kyse kasvuyhtiöihin sijoittamisessa. Ja käytiin läpi esimerkkejä todellisista onnistumisista ja epäonnistumisista.

Katso tallenne, kesto noin 1 tunti.

Kansalaisrahoitus_-39.jpg

Markku Jussila, perustaja, New Business Development

Springvest Oy

Arvopaperin blogi: Aito ja inspiroiva on hyvä johtaja

Arvopaperin blogi: Aito ja inspiroiva on hyvä johtaja

Erilaiset rankingit ja palkinnot tuovat estradeille näin loppuvuodesta erilaisia johtajia ja nostavat johtamisen arvostusta. Uusin kategoria on Vuoden Kasvuyritysjohtaja, jonka Springvest lanseerasi joulukuussa. Vainu.io-yrityksen toimitusjohtaja Mikko Honkanen, 35, on ensimmäinen palkittu. Mutta miksi valinta osui juuri häneen?

 

Vainu on johtamistavaltaan nykyaikainen yritys, jossa johtajia kierrätetään ja ihmiset uskaltavat tehdä päätöksiä itse. Toimitusjohtaja Mikko Honkanen tietää myös, että yritys on henkilökunnan kasvaessa hyvin erinäköinen, nykyhetki ei ole pysyvä olotila. Johtaminen onkin vahvassa muutoksessa - riippumatta yrityksen toimialasta.

 

Uuden ajan johtaminen on toimintaa, jolla saadaan ihmiset innostumaan työstään, ylittämään itsensä ja energisoimaan koko organisaatio uudelle tasolle. Komenna ja kontrolloi -malli on yhä yllättävän yleistä, mutta sen aika on vääjäämättömästi ohi.

 

Tulevaisuudessa vain yksilöiden motivaatiotekijöiden ymmärtämiseen ja vuorovaikutukseen perustuva organisaatio on riittävän joustava ja reagointikykyinen nykyisessä globaalin kilpailun maailmassa. Johtajan rooli innostavana asiantuntijana ja rohkaisijana korostuu.

 

Johtamisen tulee innostaa mahdollisimman suurta joukkoa organisaation eri tasoilta ajattelemaan, ehdottamaan ja osallistumaan jatkuviin parannuksiin. Kun koko organisaatio on kiinnostunut siitä, miksi teemme ja miten teemme asioita, ihmisten on mahdollisuus löytää merkityksiä työlleen. Inspiroituneet työntekijät ovat tutkitusti työssään aloitteellisempia, proaktiivisempia ja tuottavampia.

 

 

Johtaja johtaa tiimejä, asiantuntijat itseään

 

Johtajalta vaaditaan kykyä viestiä yrityksen tahtotilaa. Johtaja on onnistunut työssään vasta silloin, kun hän on saanut aikaan myönteisiä muutoksia muissa. Tulevaisuudessa johtaja johtaa tiimejä ja asiantuntijat johtavat itseään. Silloin kasvaa arvojen, merkityksen ja kulttuurin vaikutus. Johtamisella on vaikutettava työpaikan sosiaalisiin suhteisiin sekä johdettavien innostukseen ja energisyyteen.

 

Johtaja, joka on aito ja inspiroiva viestijä, saa ihmeitä aikaan. Työelämässä tarvitaan lisää intoa, inhimillisyyttä ja sisäistä paloa. Siksi johtajan tulee olla niiden sytyttäjä organisaatiossa.

 

Koska viestintä on keskeinen osa johtamista, sen delegointia tulisi välttää aina kun mahdollista.  Ihmiset kaipaavat johtajan läsnäoloa. Kaikilla tavoilla, kaikissa kanavissa. Sosiaalinen media ei korvaa puhetta tai kirjoittamista, aivan samoin kuin puheet ja viralliset tiedotteet eivät korvaa nopeaa vaikutuskanavaa, kuten sosiaalista mediaa.

 

Johtamistaidot ovat sisältöosaamisen ja oikeiden vaikuttamistyylien summa. Nopein tapa parantaa menestymistään johtajana on nostaa tasoaan johtamisviestinnässä. On tärkeää ymmärtää oma luontainen tyyli vaikuttaa ja rakentaa oma tyyli sen varaan. Luottamus syntyy havainnoimalla vastaanottajan motiiveja ja käyttäytymismalleja. Mutta vain harjoitus tekee mestarin.

 

 

Onko palkinnoilla mitään merkitystä?

 

Vuoden Kasvuyritysjohtajan palkinto luovutettiin nyt ensimmäistä kertaa. Springvestin tarkoitus on vuosittain valita toimitusjohtaja, jonka vaikutus yrityksen kasvuun ja menestymiseen on merkittävä. Tänä vuonna sain kuulua palkitsemisraatiin.

 

Valinta ei ollut kuitenkaan helppo, sillä jokainen ehdokas johtaa nopeasti kasvanutta yritystä. Raati sai todistaa, ettei ole olemassa yhtä johtamisen mallia ja että hyvin erilaisilla  johtamistavoilla voi päästä erinomaisiin kasvutuloksiin. Palkinnoilla on silti paikkansa.

 

Kun maailma muuttuu, myös johtamisen pitää muuttua. On hyvä, että johtamisesta puhutaan ja tuodaan esiin erilaisia tyylejä ja vahvuuksia. Jos palkinto lisää keskustelua, se on pelkästään eduksi asialle.

 

 

Petteri Kilpinen

Johtaja, Aava Virta

hallituksen jäsen Springvest,

johdon valmentaja ja hallitusammattilainen

petteri+hymyileva%CC%88mpi.jpg
Arvopaperin blogi: Mihin kiinnittää huomiota sijoittaessa listaamattomaan kasvuyhtiöön?

Arvopaperin blogi: Mihin kiinnittää huomiota sijoittaessa listaamattomaan kasvuyhtiöön?

Slush lähestyy ja startup- ja kasvuyhtiösijoittaminen on kuumaakin kuumempi keskusteluaihe. Listaamattomissa kasvuyhtiöissä on suuri potentiaali, mutta kuinka erottaa jyvät akanoista? Joukkorahoitus voi olla helpompi, nopeampi ja tehokkaampi tapa sijoittaa lupaaviin kasvuyhtiöihin.

Kasvuyhtiöiden rahoitus joukkorahoituksen kautta yleistyy nopeasti. Vuonna 2017 osakepohjaista joukkorahoitusta nostettiin eniten koskaan historiassa; Repo Median raportin (2018) mukaan osakepohjainen joukkorahoitusmarkkina kasvoi huimaavat 123 %. Springvest Oy, Suomen suurin osakepohjainen joukkorahoittaja, on kerännyt pääomaa Suomen lupaavimmille kasvuyhtiöille jo yli 70 miljoonaa euroa.

 

Vuoden 2017 aikana Springvest välitti yhteensä noin 17 miljoonaa euroa. Merkittävää on, että tämä rahoitus kohdistettiin vain kuudelle kasvuyhtiölle. Sijoitusten kokoluokka on siis kasvanut, mikä tekee osakepohjaisesta joukkorahoituksesta varteenotettavan vaihtoehdon.

 

Ei siis ole yllättävää, että lupaavimmat kasvuyhtiöt keräävät kasvuvaiheen rahoituksensa nimenomaan osakepohjaisilta joukkorahoittajilta. Keväällä esimerkiksi molekyylidiagnostiikkaan erikoistunut Mobidiag keräsi 4 miljoonaa euroa uutta pääomaa joukkorahoituksella. Se oli Mobidiagin kolmas kierros yhteistyössä Springvestin kanssa. NewIcon keräsi viime vuonna 4,3 miljoonaa euroa, jonka avulla se sai jalansijan Kiinan markkinoille. Se osaltaan mahdollisti 20 miljoonan euron asiakastilauksen Kiinasta sekä kiinalaisen pääomasijoittajan.

 

Springvest toimii kuten pääomasijoittaja tai enkelisijoittaja, joka käy satoja yhtiöitä läpi ja valitsee näkemyksensä ja analyysiensa perusteella lupaavimmat kasvuyhtiöt. Vain pari prosenttia kaikista analysoiduista yhtiöistä valikoituu rahoituskierrokselle. Joukkorahoituksen ansiosta iso joukko ihmisiä voi sijoittaa samaan aikaan valmiiksi analysoidun ja valitun kasvuyhtiön osakeantiin. Springvest tulee jokaisen kierroksen kautta myös itse kohdeyhtiön omistajaksi. Siksi intressissämme on valita kasvuyhtiöitä, joiden menestymisen mahdollisuuksiin uskomme vahvasti.

 

 

Millä perusteella kasvuyhtiö valikoituu?

 

Omistaja-arvolle olennaista on kasvu, kannattavuus ja strateginen positio markkinoilla. Tyypillisesti joukkorahoitettavat kasvuyhtiöt eivät vielä ole osinkokoneita, joten fokus keskittyy korkeaan arvonnousupotentiaaliin. Panostamalla kasvuun kohdeyhtiöt pyrkivät rakentamaan myös strategista positiota ja tulevaisuuden tuottopotentiaalia.

 

Kasvuyhtiöiden valinnassa tärkeää on kasvuyhtiön ratkaisu toimialalla olevaan merkittävään ongelmaan ja siten palvelun tai tuotteen todellinen hyöty asiakkaalle ja ympäröivälle yhteiskunnalle. Usein pyritään ravistelemaan olemassa olevia tapoja tehdä asioita. 

Valinnassa huomioidaan myös markkinapotentiaalin koko ja kasvu. On helpompi kasvaa vahvasti kasvavassa markkinassa, joten kohdemarkkinan trendit ja markkinakasvun ajurit ovat olennaisia tekijöitä. Markkinan kilpailutilanne, liiketoimintamallin skaalautuvuus ja uskottavat kasvusuunnitelmat ovat myöskin keskeisiä.

Kannattavuutta olennaisempaa on kyky saavuttaa asetetut taloudelliset välietapit ja avainluvut, sekä liiketoimintamallin kannattavuuspotentiaalin todistaminen. Vaikka talousluvut ovat aina tärkeitä sijoituspäätöstä tehdessä, iso osa yhtiöistä tavoittelee suurta kasvua ja kansainvälistymistä - pääoma investoidaan kasvuun. Springvest järjestää rahoituskierroksia vasta sen jälkeen, kun yrityksen tuotekonsepti on jo todennettu ja kohdeyhtiön ydintiimi on valmis ja kykenevä skaalaamaan liiketoimintaa.

 

Kansalaisrahoitus_-265-Editar.jpg

Kasvuyhtiön arvostustaso ja exit-suunnitelma

Myös kasvuyhtiön arvostustaso ja exit-suunnitelma nousevat tärkeiksi analysoinnissa. Arvostustaso eli valuaatio määrittää osakkeen hinnan, kun taas exit-suunnitelma määrittää sijoittajan tuottopotentiaalin.

Exit-suunnitelmassa tyypillisesti otetaan kantaa siihen, aikooko yritys listautua pörssiin tai mistä on tarkoitus saada ostaja yhtiölle lähivuosina. Tulevaisuuden kasvuun pohjaavalla tuottopotentiaalilla on keskeinen merkitys arvostustasoa arvioitaessa. Siksi syystä sijoitus kasvuyhtiöön on korkean riskin sijoittamista. Valuaatio on aina neuvottelun kohteena ja aikaisessa kasvuvaiheessa oleviin yhtiöihin ei ole yhtä oikeaa menetelmää tai kaavaa, johon analyysin voi pohjata. Jokainen yhtiö on uniikki.

 

Valuaatioon ja exit-suunnitelman uskottavuuteen vaikuttavat kohdeyhtiön avaintiimin kokemus ja osaaminen sekä aikaisemmat näytöt exitistä, markkinan koko, kasvu ja potentiaalisten ostajien tunnistaminen, tuotteen ja teknologian kilpailuetu ja suojattavuus, liiketoimintamallin skaalattavuus, toimivuus ja pääomatehokkuus, liiketoiminnan kehitysvaihe ja koko, kassavirtapotentiaali, vastaavien yhtiöiden arvostustaso ja tämän hetken taloustilanne markkinoilla.

 

Nousukausi pyrkii nostamaan yritysten hintoja. Mekin Springvestissä olemme jättäneet joitakin mielenkiintoisia sijoituskohteita väliin, koska mielestämme niiden hinta ei ole ollut liiketoimintaan suhteutettuna oikealla tasolla. Riittävän alhainen hinta tarkoittaa sijoittajalle hyvää ”upside” potentiaalia ja vähemmän riskiä. Joukkorahoituksessa tämä yleensä tarkoittaa sitä, että kierros kerää enemmän rahoitusta.

 

 

Johtajan merkitys kasvuyhtiössä suurin

 

Tärkein kasvuyhtiön valintakriteeri on ihmiset. Pätevä ja kokenut ydintiimi on yksi keskeisimmistä kriteereistä, joilla pyritään karsimaan jyvät akanoista. Vain ne tiimit, jotka onnistuvat toteuttamaan suunnitelmansa käytännössä, voivat tuoda sijoittajalle voittoa. Springvest kiinnittää erityistä huomiota kasvuyhtiön avaintiimin kokemukseen, taustoihin ja vahvuuksiin omassa liiketoiminnassaan.

 

Toimitusjohtajan merkitys yritykselle on aina suuri, mutta etenkin kasvuvaiheessa se on ratkaisevan tärkeä. Startup-yritys lähtee perustajatiimin ideasta ja sen kehittämisestä. Kun yritys aloittaa kasvuvaiheen ja tarvitsee A-kierroksen rahoitusta, toimitusjohtajan rooli on avainasemassa. Hänen roolinsa on niin ratkaiseva, että rahoitus usein saadaan tai se jää saamatta sen vuoksi. Toimitusjohtaja saa rahoittajat tai sijoittajat uskomaan yritykseen ja sen kasvuun.

 

Näin Slushin kynnyksellä ja startup-pöhinän keskellä lienee yllättävää, että usein lupaavimpien yritysten johdossa ei ole parikymppisiä innovaattoreita, vaan kokenut ja vanhempi toimitusjohtaja. Monella toimialalla kokemuksella ja aiemman työhistorian aikana rakennetulla kontaktiverkostolla on suuri merkitys onnistumiselle.

 

 

 

Kirjoittaja Terhi Vapola

toimitusjohtaja, KTT

Springvest Oy

Julkaistu Arvopaperi.fi -sivuilla 30.11.2018

Arvopaperin blogi: Globaalisti hajauttava nukkuu yönsä paremmin

Arvopaperin blogi: Globaalisti hajauttava nukkuu yönsä paremmin

Sijoitusmarkkinoiden hermoilu on palannut − 9 kuukauden tauon jälkeen.

Kotimaisia osakemarkkinoita kuvaava OMX Helsinki 25 -indeksi on laskenut tätä kirjoitettaessa reilut 11 % lokakuussa. Suomeen sijoittavat osakerahastot ovat laskeneet keskimäärin 10 % viimeisen kolmen kuukauden aikana. Morningstarin mukaan koko maailman osakemarkkinoille sijoittavat eurooppalaiset sijoitusrahastot ovat laskeneet vastaavassa ajassa -4,7 %. Globaalit korkosijoittajat1 ovat samassa ajassa jopa vaurastuneet +0,8 %.

Lue Petri Karhapään blogi Arvopaperi-lehden verkossa kokonaisuudessan.

Uskalla kasvaa -seminaari: Joukkorahoitus PK-yrityksen rahoitusvaihtoehtona

Uskalla kasvaa -seminaari: Joukkorahoitus PK-yrityksen rahoitusvaihtoehtona

PK-yrityksen arjessa rahoituksen kerääminen (=reisaaminen, eng. raise) on yksi tärkeimmistä, ja aikaa vievimmistä, osa-alueista. Alkuvaiheessa hyvin harva yritys tuottaa itse tarpeeksi riittävän kasvun rahoittamiseksi. Perinteisesti kasvuyritykset ovat hakeneet lisärahoitusta toimintaansa julkisilta toimijoilta (esim. Business Finlandin tuet), pankeilta tai rahoituslaitoksilta (lainat), myymällä laskujaan rahoitusyhtiöille tai tarjoamalla osuutta yrityksestä hallituspaikan kera yhdelle tai useammalle enkelisijoittajalle.

Pääomasijoittaminen lupaaviin kasvuyrityksiin on alkanut kiinnostaa myös pienempiä sijoittajia kasvavassa määrin. Aiemmin Suomessa tämä on ollut harvinaista, koska joukkorahoitustoimijoita alalla ei ole ollut. Nyt jo muutamat sijoitusyhtiöt tarjoavat Suomessa laajemmin mahdollisuutta sijoittaa listaamattomiin kasvuyhtiöihin.

Kasvuyhtiöille joukkorahoitus tuo monia etuja perinteisiin rahoitusmuotoihin verrattuna. Se on ensinnäkin suhteellisen helppoa ja nopeaa. Lisäksi joukkorahoitus on passiivinen rahoitusmuoto, jolloin yhtiön toimintavalta säilyy yrityksellä itsellään. Huono puoli luonnollisesti on esimerkiksi enkelisijoittajan osaamisen ja verkostojen puuttuminen.

Hallituspartnerit Helsinki ry järjesti syyskuussa Uskalla kasvaa -seminaarin Helsingin Pörssitalossa. Tapahtuma tarjosi PK-yritysten päättäjille oivalluksia menestykseen, apuja johdon kehittymiseen ja paikan verkostoitumiseen. Puhujina tapahtumassa olivat mm. Nokian Risto Siilasmaa, Hanna Karppi Skanskalta, Vincitin Johanna Pystynen, Antti Laakso ja Tommi Leinonen Nordealta, Katri Saarikivi Helsingin yliopistosta sekä Springvestin oma Terhi Vapola.

Katso ja kuuntele alla olevalta videolta, kun Peter Nyman haastattelee Terhiä aiheesta Joukkorahoitus PK-yrityksen rahoitusvaihtoehtona. (Videon kesto alle kaksi minuuttia.)

Jos olet kiinnostunut joukkorahoituksesta yhtenä rahoitusvaihtoehtona yrityksellesi, lue lisää verkkosivuiltamme.

Peter Nyman haastatteli Hallituspartnerit Helsingin tapahtumassa myös Nokia Oyj:n hallituksen puheenjohtajaa Risto Siilasmaata. Aiheena oli, mikä on PK-yrityksen kaikkein keskeisin kilpailukyvyn tekijä. He keskustelivat myös hallituksen roolista ja hyödystä PK-yrityksen toiminnassa. Kuuntele alla olevalta videolta Siilasmaan ajatukset aiheista. Lisäksi tämän videon alussa pääset kurkistamaan Uskalla kasvaa -tapahtuman tunnelmiin. (Videon kesto hiukan päälle neljä minuuttia.)

Riippumaton sijoitusneuvoja on asiakkaan sijoitusvalmentaja

Riippumaton sijoitusneuvoja on asiakkaan sijoitusvalmentaja

 

Tuntuuko joskus siltä, että heti kun sijoitit loistavaan sijoituskohteeseen, saamasi tuotot olivat huonompia kuin muissa sijoituksissa? Tai tuntuuko joskus siltä, että muuten loistavan salkun meni pilaamaan yksi (iso) sijoitus? Entä harmittaako, kun piti mennä ostamaan juuri, kun sijoituskohde oli huipussa? Tai menitkö myymään juuri, kun kurssi oli pohjilla?    

 

Onko vastaus muutamaan kysymykseen Kyllä? Ei se mitään, et ole todellakaan yksin. Matias Möttölä Morningstarilta kirjoittaa, että eurooppalaisten sijoitusrahastojen sijoittajien tuotot ovat vuositasolla olleet keskimäärin 0,34 %-yksikköä alhaisempia kuin vastaavan sijoitusrahaston raportoidut tuotot. Alituotto korostuu, jos sijoitusrahaston kurssiheilunta on suurempaa. Luku “0,34 %” tarkoittaa, että keskimäärin rahastosijoittajat ostavat “kalliilla ja myyvät halvalla”. Tarkoitus oli alunperin todennäköisesti toimia päinvastoin.

 

Huono sijoituskäyttäytyminen on luonnollista meille ihmisille. Meidät on kovakoodattu viimeisen 100 000 vuoden aikana toimimaan juuri näin. Ihmisen sijoittajahistoria on vielä lyhyt. Ohessa muutamia ratkaistavia haasteitamme:

 

  • Tarinaharha
  • Vahvistusharha
  • Viimeaikaisuusharha
  • Riskin karttaminen
  • Kontrolli-illuusio
  • Yliluottamus omiin kykyihin   

 

Muistamme hyvän tarinan paremmin kuin huonon tarinan. Ennen kirjoitustaitoa perimätieto siirtyi seuraavalle polvelle tarinan muodossa. Hyvän tarinan ja hyvän sijoituskohteen korrelaatio on kuitenkin todennäköisesti nolla. Olemme myös keskinkertaisia vaihtamaan omia vakiintuneita (vaikkapa hyvän tarinan kautta syntyneitä) käsityksiämme. Aivomme jopa rekisteröivät nykyistä käsitystämme tukevia kirjoituksia helpommin! Sijoitusteollisuus on kunnostautunut rakentamaan sijoitustarinoita asiakkailleen viimeaikaisten menestysten päälle. Tämä voi johtua siiitä, että ylipainotamme viimeaikaisia tapahtumia kauempana tapahtuneiden ilmiöiden kustannuksella. Esimerkiksi strukturoidut sijoitustuotteet rakennetaan tyypillisesti lähihistoriassa hyvin tuottaneiden sijoituskohteiden päälle.

 

Ihmisen pitkästä historiasta periytyy myös meidän kehittynyt kykymme nähdä riskejä kaikkialla - silloinkin kun ne ovat erittäin epätodennäköisiä. Nobel-palkittu psykologi Daniel Kahneman puhuu toistuvasti ihmisen ominaisuudesta sekoittaa todennäköisyys mahdollisuuteen - jos jokin on mahdollista, se on todennäköistä. Sijoituspalveluala on käyttänyt tätäkin ilmiötä oman edun tavoitteluun asiakkaan oman edun kustannuksella. Oikeastaan ajankohdasta riippumatta asiakkaat kaipaavat sijoitusratkaisuja, jotka suojaavat heitä laskumarkkinalta. Ja niitähän on tarjolla! Alalla unohdetaan kuitenkin mainita, että suojauksella on kustannus ja varsinkin vaihtoehtoiskustannus. Mitä jos markkina ei laskekaan?

 

Riippumaton sijoitusneuvoja tuo asiakkaan käyttöön työkaluja, joilla asiakas pystyy paremmin hallitsemaan omaa “ihmismäisyyttään”. Riippumaton sijoitusneuvoja tuo esille asiakkaan päätöksen kustannukset, vaikkapa salkun suojaamisen kustannukset. Riippumaton sijoitusneuvoja antaa tarinoiden asemesta faktoja, talouslukuja ja todennäköisyyksiä. Riippumaton sijoitusneuvoja antaa asiakkaalleen kuvan pitkästä historiasta viimeaikaisten tapahtumien merkityksen pienentämiseksi. Riippumaton sijotusneuvoja ei suosittele sijoituksia viimeaikaisen kehityksen perusteella. Sijoituksen tuotto-odotus on tärkeämpää kuin viimeaikainen tuotto. Kun laskumarkkinassa asiakas haluaa myydä osakkeita, riippumaton sijoitusneuvoja on paikalla muistuttamassa asiakkaan sijoitussuunnitelmasta ja salkun kasvaneesta tuotto-odotuksesta. Tämän asiakas sisäistää paremmin, kun näistä riskeistä puhutaan nousumarkkinan aikana.   

 

Sijoitusmenestystä!

 

PS. Springvest Oy varainhoito tarjoaa laissa tarkoitettua riippumatonta sijoitusneuvontaa  

Kuva Petri Karhapää vanha arvopaperiin (1).jpg

Petri Karhapää

Varainhoidon johtaja

Springvest Oy Varainhoito

Arvopaperin blogi: Onko joukkorahoitus kanava lupaavimpiin kasvuyhtiöihin?

Sijoittaminen kasvuyhtiöihin on noussut otsikoihin tiuhaan tahtiin. Eikä ihme, sillä kasvuyhtiöitä pidetään yhtenä parhaista sijoituskohteista, kun hakee korkeaa tuottoa.

Terhi Vapola kirjoittaa Arvopaperin blogissa 18.6.2018:

Springvest Oy:n juuri julkistetun sijoittajatutkimuksen mukaan osakesäästäjistä jopa 57 % on kiinnostunut sijoittamisesta kasvuyhtiöihin.  Erityisen kiinnostuneita listaamattomista kasvuyhtiöistä ovat alle 50-vuotiaat osakesäästäjät (73 %).

Luvut ovat hämmästyttävän korkeita, kun ajattelee, että kasvuyhtiöihin sijoittaminen on ollut mahdollista laajalle joukolle vasta muutaman vuoden. Joukkorahoitus on syntynyt työkaluksi, joka on tehnyt sijoittamisesta helppoa.

Sen sijaan, että sijoituksen tekee yksi tai kaksi suursijoittajaa, Springvest tarjoaa mahdollisuutta isommalle joukolle sijoittajia – sadoille ihmisille – osallistua lupaavien kasvuyhtiöiden osakeantiin.

Joukkorahoituksessa siis iso joukko ihmisiä sijoittaa samaan aikaan valmiiksi analysoidun ja valitun kasvuyhtiön osakeantiin.

Joukkorahoitus ja positiivinen kierre

Springvest saa ison määrän yhteydenottoja kasvuyhtiöiltä ja valitsee oman näkemyksensä mukaan vain kaikkein lupaavimmat kasvuyhtiöt rahoituskierroksille.

Tarkoituksemme on nimenomaan karsia jyvät akanoista ammattitaitoisella valintaprosessilla. Koska olemme onnistuneet kaikissa tekemissämme rahoituskierroksissa, yhä paremmat ja paremmat yhtiöt hakeutuvat meidän kohdeyhtiöiksemme. Ja niiden osakeannit kiinnostavat sijoittajia. Positiivinen kierre ruokkii itseään.

Teettämämme sijoittajatutkimus vahvistaa, että joukkorahoitus on syntynyt tarpeeseen ja tullut jäädäkseen. Kasvuyhtiösijoittaminen kiinnostaa yhä useampia sijoittajia.

Mutta mitä hyötyä kasvuyritykselle on joukkorahoituksesta? Joukkorahoituksella yritys voi saada tarvitsemansa kasvurahoituksen nopeasti, joustavasti ja tehokkaasti. Kun Springvest etsii sijoittajat, yrityksen johto voi keskittyä oman liiketoimintansa kasvattamiseen.

Tuotto, tuotto ja tuotto

Sijoittajatutkimus vahvistaa myös sijoittajan perustelut kasvuyhtiön valinnalle. Tuotto on luonnollisesti tärkein, mutta ei ainoa syy sijoittaa.

Sijoittaja voi valita kiinnostavia toimialoja tai yhtiöitä, jotka tekevät itselle merkityksellisiä asioita puhtaamman ympäristön, paremman terveyden tai huipputeknologian kehittämisen hyväksi. Lisäksi vastuullisuus ja eettisyys ovat 39 prosentille sijoittajista kasvuyhtiöissä tärkeitä valintaperusteita (pörssiyhtiöissä 12 %).

Hyvin usealla sijoittajalla nousee esille halu tukea yrittäjyyttä ja yrittäjiä. Mahdollisesti oma yrittäjätausta vaikuttaa intoon auttaa seuraavaa sukupolvea eteenpäin. Ja monet haluavat olla mukana viemässä Suomea maailmankartalle.

Tutkimuksen mukaan suurin yksittäinen tekijä, joka on vaikuttanut sijoittamisaikeiden kaatumiseen, on tiedon tason niukkuus. Jopa 31 % ilmoittaa riittävän tiedon puutteen suurimmaksi esteeksi sijoittaa. Ehkä hieman yllättäen vain 15 % ilmoitti syyksi riskin.

Kasvuyhtiöihin sijoittaminen on luonnollisesti riskipitoista, koska hinnan arviointi perustuu pääasiassa tulevaisuuden ennusteisiin ja odotuksiin. Suurempi riski liittyy erittäin suureen tuottopotentiaaliin, mahdollisuuteen olla rakentamassa yrityksen menestystarinaa.

Siksi sijoittaminen kasvuyhtiöihin kiehtoo.

 

Terhi Vapola, toimitusjohtaja, osakas

Springvest Oy

Lue lisää

terhi korituoli kaukaa väri.jpg
Arvopaperin blogi: Mullistaako riippumaton sijoitusneuvonta alan?

Arvopaperin blogi: Mullistaako riippumaton sijoitusneuvonta alan?

Lehtien räväkät otsikot kaltoin kohdelluista yksityisasiakkaista jäävät unholaan, mikäli tammikuussa voimaan tullut Mifid2-direktiivi toimii, kuten lainsäätäjät ovat toivoneet. Yksi direktiivin sijoittajan suojaa parantavista toimenpiteistä liittyy riippumattomaan sijoitusneuvontaan.

 

Jokaisen sijoitusneuvojan tulee kertoa asiakkaalle, tarjoaako hänen edustamansa taho riippumatonta vaiko ei-riippumatonta sijoitusneuvontaa. Riippumaton sijoitusneuvoja saa ottaa vastaan rahallisia tai ei-rahallisia palkkioita vain omalta asiakkaalta. Ei-riippumaton sijoitusneuvoja saa ottaa vastaan palkkioita tietyin edellytyksin myös muilta toimijoilta, esimerkiksi saman finanssikonsernin rahastoyhtiöltä.

 

Mikäli joku taho maksaisi riippumattomalle sijoitusneuvojalle tietyn sijoitustuotteen suosittelemisesta, tämä suoritus pitää lain mukaan ja ilman poikkeuksia jakaa lyhentämättömänä asiakkaille. Mifid2-direktiivissä on siis paljon hyvää.

 

Riippumaton vai ei-riippumaton sijoitusneuvonta?

 

Ihan uusi keksintö tämä riippumaton sijoitusneuvonta ei ole. Amerikkalaiset ystävämme ovat keksineet riippumattoman sijoitusneuvonnan jo vuonna 1940, kun U.S. Investment Advisers Act of 1940 sai lainvoiman. Yksi lain kantava vaatimus on, että sijoitusneuvoja on asiakkaan “uskottu henkilö” (latinaksi fiduciarius, “pitää turvassa”).

 

Vaatimus on käytännössä ankara, koska tällainen sijoitusneuvonta vaatii lojaalisuutta ja huolenpitoa asiakkaan suuntaan. Vaatimuksesta johtuen useat sikäläiset pankit ovat päätyneet toimimaan toisen lain mukaan, jossa vähempikin riittää.

 

Mifid2-direktiivissä on elementtejä molemmista yhdysvaltalaisia sijoitusneuvojia ohjaavista säädöksistä, mutta direktiivi ei yllä asiakkaan parasta intressiä edellyttävän vuoden 1940 lain tasolle.

 

Suomessa suosittelen varainhoidosta kiinnostuneita henkilöitä kysymään sijoituspalvelun tarjoajalta, tarjoaako hän riippumatonta vaiko ei-riippumatonta sijoitusneuvontaa. Jos vastaus on riippumaton sijoitusneuvonta, edellytykset hyvälle ja tuottavalle yhteistyölle ovat olemassa.

 

Springvest varainhoidossa haluamme viedä riippumattoman sijoitusneuvonnan Suomessa askelta pidemmälle – toimia lojaalisti asiakasta kohtaan ja aina asiakkaan parhaan intressin mukaisesti.

 

Sijoitusmenestystä!

 

Petri Karhapää

varainhoidon johtaja

Springvest Oy varainhoito

Kuva Petri Karhapää vanha arvopaperiin.jpg

Arvopaperin blogi: Miten sijoittaa kasvuyhtiöihin?

 

Usein kysytään, että millä tavalla kasvuyhtiöihin voi sijoittaa. Sijoittajilta ei siis puutu rohkeutta, vaan tietoa.

 

Me Springvestissä teimme kasvuyhtiöihin sijoittamisesta tutkimuksen Aalto yliopiston kanssa ja tulokset yllättivät myönteisesti. Kaiken kaikkiaan 57 % osakesäästäjistä on kiinnostunut kasvuyhtiösijoittamisesta ja alle 50-vuotiaista jopa 73 prosenttia! Osa on jo sijoittanut kasvuyhtiöihin. Ja niillä, jotka eivät ole sijoittaneet, suurin este on tiedon puute kasvuyhtiöihin sijoittamisesta. 

 

Miten sitten voi sijoittaa kasvuyhtiöihin? Yleisin tapa on tehdä kuten enkelisijoittaja – etsiä sopivaa, rahoitusta tarvitsevaa yritystä lähipiiristään ja tehdä itse kattava selvitys (due diligence) yrityksestä ennen osakkeiden ostoa. On myös tavallista, että avainsijoittaja hakee joukon muita sijoittajia jakamaan kokonaissijoitusmäärää.

 

Springvest toimii tällaisten enkelisijoittajien ja isojen pääomasijoittajien välimaastossa. Teemme sijoittamisen helpoksi, koska analysoimme joka vuosi valtavan määrän yhtiöitä, joista kaikkein lupaavimmat valikoituvat kohdeyhtiöiksi, joita tarjoamme sijoittajille. Rahoituskierroksia järjestetään vain 6–8 vuodessa. Springvestin vahvassa intressissä on valita kasvuyhtiöitä, joiden menestymisen mahdollisuuksiin uskomme, sillä tulemme jokaisen kierroksen kautta myös itse kohdeyhtiön omistajaksi.

 

Mitä joukkorahoitus tarkoittaa?

 

Yritysmaailmassa joukkorahoitus on työkalu lainapohjaisille ja osakepohjaisille toimijoille. Springvest tarjoaa nimenomaan kohdeyhtiöiden osakkeita sijoittajille rahoituskierroksillaan.

 

Sen sijaan että sijoituksen tekee yksi tai kaksi suursijoittajaa, tarjoamme mahdollisuutta isommalle joukolle sijoittajia – sadoille ihmisille – osallistua lupaavien kasvuyhtiöiden osakeantiin.

 

Joukkorahoituksessa siis iso joukko ihmisiä sijoittaa samaan aikaan valmiiksi analysoidun ja valitun kasvuyhtiön osakeantiin.

 

 

Joukkorahoituksen buumi menossa

 

Joukkorahoitus on kasvattanut suosiotaan listaamattomien kasvuyritysten osakeanneissa. Se onkin oivallinen tapa sekä yritykselle kerätä pääomaa että sijoittajalle ottaa sopivassa määrin sellaista riskiä, jossa on todella suuri tuottopotentiaali. Voidaan puhua joukkorahoituksen buumista.

 

Buumi johtuu positiivisesta kierteestä. Entistä mielenkiintoisempia kohdeyhtiöitä tarjotaan nykyään isomman joukon sijoituskohteeksi. Mitä nopeammin ja helpommin kohdeyhtiöt saavat rahoituksen kasaan joukkorahoituksella, sitä mielenkiintoisempia ja lupaavampia uusia yhtiöitä hakeutuu joukkorahoituksen pariin. Ja sitä enemmän sijoittajat haluavat mukaan yritysten kasvutarinoihin. Tämä positiivinen kierre antaa sijoittajalle uudenlaisen mahdollisuuden olla osa näitä kasvutarinoita.

 

 

Korkeat tuottomahdollisuudet, suurempi riski

 

Kaiken kaikkiaan kasvuyhtiöportfolioon sijoittamisessa on kiistämättä erittäin suuri tuottopotentiaali. Suuri osa ammattimaisista pääoma- ja enkelisijoittajista uskoo, että tänä päivänä parhaat tuottomahdollisuudet ovat nimenomaan startup- ja kasvuyhtiöissä.

 

Kasvuyhtiöihin sijoittaminen on riskipitoista, koska hinnan arviointi perustuu pääasiassa tulevaisuuden ennusteisiin ja odotuksiin. Erittäin suureen tuottopotentiaaliin liittyy myös suurempi riski.

 

Springvest korostaa kattavassa sijoitusmuistiossaan ja sijoitusneuvonnassaan, että sijoituksia kannattaa hajauttaa ja että kasvuyhtiösijoittamiseen liittyy erittäin korkeita riskejä. Sijoitus on mahdollista menettää osittain tai kokonaan. Siksi on suositeltavaa hajauttaa sijoitusportfoliossa useisiin kasvuyhtiöihin ja lisäksi pitää pääosan sijoitusvarallisuudesta listaamattomia yhtiöitä pienempiriskisissä sijoituskohteissa.

 

Springvest tarjoaa ainutlaatuisia ja mielenkiintoisia mahdollisuuksia investoida ja hajauttaa sijoituksia kasvuyhtiöihin. Sijoita sinäkin kasvuun!

 

 

Terhi Vapola

Toimitusjohtaja, kauppatieteiden tohtori

Springvest Oy

terhi näyttökuvasta käsi.png

Talouselämän blogi: Mikä kasvuyhtiöihin sijoittamisessa kiehtoo?

Tuoton lisäksi kasvuyhtiösijoittamisessa motivoi vastuullisuus, jännitys ja suomalaisten yhtiöiden tukeminen. Sijoituskohteen valintaan vaikuttaa enemmän (kuin pörssiyhtiöihin sijoittavilla) yhtiön toimiala ja yrityksen avainhenkilöt.

Yli puolet osakesäästäjistä on kiinnostunut sijoittamisesta myös listaamattomiin yhtiöihin, mutta monet haluaisivat tietää asiasta enemmän.

Lue lisää Talouselämän blogista, jonka on kirjoittanut toimitusjohtajamme Terhi Vapola.

Näyttökuva 2018-05-17 kello 10.10.33.png