Springvestin sijoittajatutkimus: Buumi kasvusijoittamisen ympärillä jatkuu

Springvestin sijoittajatutkimuksen mukaan trendi on voimistunut – sijoittajien kiinnostus listaamattomiin kasvuyhtiöihin jatkuu entistäkin vahvempana. Springvest teki tutkimuksen nyt toistamiseen oman asiakaskuntansa ja Suomen Osakesäästäjien jäsenten keskuudessa.*Suomen Osakesäästäjille tehdyt tutkimukset keväällä 2018 sekä keväällä 2019

*Suomen Osakesäästäjille tehdyt tutkimukset keväällä 2018 sekä keväällä 2019

Osakesäästäjistä 77 prosenttia on jo joko sijoittanut listaamattomiin kasvuyhtiöihin tai olisi kiinnostunut sijoittamaan. Viime vuonna vastaava luku oli 55 %. Alle 50-vuotiaista vastaajista peräti 89 % on kiinnostunut sijoittamisesta listaamattomiin kasvuyhtiöihin (viime vuonna 73 %).


“Kiinnostus kasvuyhtiöihin sijoittamiseen on ilahduttavan suurta. Listaamattomien kasvuyhtiöiden osakeannit ja menestystarinat ovat saaneet viime aikoina enemmän mediatilaa ja listaamattomiin sijoittaminen on ollut paremmin esillä erilaisilla messuilla. Lisääntynyt kiinnostunut näkyy myös toimistollamme, kun kanta-asiakkaiden lisäksi uusia sijoittajia kohdataan joko henkilökohtaisissa tapaamisissa tai sijoitusalustan kautta”, toimitusjohtaja Päivi Malinen Springvestistä toteaa.

Tutkimuksen mukaan osakesäästäjistä lähes kaikki ovat sijoittaneet pörssiosakkeisiin, sijoitusrahastoihin on sijoittanut 60 %, ja listaamattomiin 44 % vastanneista (viime vuonna 33 %).

Toimitusjohtaja Päivi Malinen toivoo, että yhä useamman sijoittajan kiinnostus johtaisi tekoihin - kasvusijoittamisen kokeilemiseen - ja että uudet sijoittajat rakentaisivat oman sijoitussalkun listaamattomista kasvuyhtiöistä. Minimissään Springvestissä kunkin kohdeyrityksen rahoituskierrokselle voi osallistua noin 1000 euron sijoituksella.


Tuotto, tuotto ja tuotto


Suurin motiivi sijoittaa listaamattomiin kasvuyhtiöihin on tuottopotentiaali (yli 70 % vastaajista). Myös taloudellisen turvan saaminen, eläkeikään varautuminen ja taloudellinen riippumattomuus mainittiin.


Sijoituskohteen valinnassa vaikuttaa eniten tuottopotentiaali, sen jälkeen toimiala, arvonmääritys/hinta sekä suomalaisen yrittäjyyden tukeminen.


Sijoittajatutkimuksen mukaan toimialoista kiinnostavin Springvestin asiakkaiden keskuudessa on lääke- ja terveysala, lähes yhtä usein mainittiin teknologia. Myös ympäristöasiat ja energia ovat sijoittajille tärkeitä toimialoja. Osakesäästäjien keskuudessa sen sijaan toimialalla ei ole niin suurta painoarvoa, 30 % vastaajista toteaa, ettei toimialalla ole lainkaan merkitystä sijoituskohteen valinnassa.

 


Kasvusijoittamiseen voi jäädä koukkuun!


Springvestin asiakkaista tutkimukseen vastanneet kertovat hajauttamisen toiseksi tärkeimmäksi motiivikseen sijoittaa listaamattomiin kasvuyhtiöihin.


”Tuottopotentiaali on edelleen luonnollinen ja suurin syy buumiin. Tuottopotentiaalin rinnalla on hyvä muistaa, että listaamattomien kasvuyhtiöiden osakkeisiin liittyy korkeampia riskejä kuin pidemmälle kehittyneisiin yhtiöihin tehtäviin sijoituksiin. Onkin suositeltavaa hajauttaa sijoituksia listaamattomien kasvuyhtiöiden osakkeisiin esimerkiksi pörssiosakkeiden ja vaikkapa kiinteistöjen rinnalla”, Päivi Malinen arvioi.  


Sijoittajatutkimuksen mukaan myös mielenkiinto toimialaan tai yrittäjyyden tukeminen motivoivat sijoittajia. Jopa 40 % vastaajista toteaa, että on jännittävää seurata kasvuyhtiöiden kehitystä. Lähes yhtä moni (39 %) haluaa osallistua suomalaisten yhtiöiden menestykseen.


Kasvuyhtiöihin sijoittaminen on sen verran kiinnostavaa, että siihen voi jäädä jopa koukkuun. Kasvuyhtiösijoittamisesta myös syntyy uusia työpaikkoja. Pörssikaupassa osakkeiden omistaja vaihtuu, mutta sijoituksella ei ole samanlaista kasvua vahvistavaa merkitystä yritykselle.


 

Vastuullisuus on nouseva trendi sijoittamisessa


Kasvuyhtiöihin sijoittaneet ja siitä kiinnostuneet naiset eivät ole niin riskihakuisia kuin miehet. Naiset pitävät kohdeyrityksen vastuullisuutta selkeästi tärkeämpänä kuin miehet. Springvestin sijoittajatutkimuksen mukaan osakesäästäjänaisista 64 % pitää vastuullisuutta tärkeänä tai hyvin tärkeänä sijoituskohdetta valitessaan (miehistä 43 %).


”Omista naissijoittajistamme 77 % ja miehistä 60 % pitää yrityksen tuotteiden tai toiminnan vastuullisuutta tärkeänä valintaperusteena. Naiset haluavat vaikuttaa sijoituksillaan siis selkeästi enemmän ”maailman parantamiseen”. Uskommekin, että vastuullisuus tulee kasvamaan trendinomaisesti lähivuosina kaikkien sijoittajien arvomaailmassa”, Päivi Malinen sanoo.


 
Päivi Malinen uskoo vastuullisuustrendin vahvistuvan tulevaisuudessa.

Päivi Malinen uskoo vastuullisuustrendin vahvistuvan tulevaisuudessa.

 


Avoimuus lisää kiinnostusta


Springvest Oy toteutti Sijoittajatutkimuksen toistamiseen. Vuonna 2018 tutkimus toteutettiin yhdessä Aalto yliopiston opiskelijoiden kanssa. Tämän vuoden tutkimus toteutettiin toukokuussa ja tehtiin samalla menetelmällä Suomen Osakesäästäjien kanssa. Vastaajia Osakesäästäjissä oli 1105, Springvestin asiakkaissa 161.


Tulokset ovat pääosin samansuuntaisia. Sijoittajakunta on molemmissa ryhmissä hyvin miesvoittoista (vastaajista 85 %), ikähaitari on painottunut vanhempaan ryhmään ja useimmilla sijoittajilla on korkea koulutustaso.


Springvestin sijoittajat ovat tutkimuksen mukaan sijoittaneet juuri Springvestin kautta, koska he arvostavat laadukasta ja aktiivista palvelua (57 %), sekä laadukkaita ja mielenkiintoisia kohdeyhtiöitä (56 %). Osakesäästäjien mielestä osakepohjainen joukkorahoitus sopii ihmisille, jotka ovat riittävän rohkeita ottamaan myös riskejä (53 %), haluavat hajauttaa sijoituksiaan (40 %) tai ovat kiinnostuneet korkeasta tuottopotentiaalista (33 %).


Sijoittajatutkimus toi esiin asioita, joiden parantaminen saisi lisää sijoittajia kiinnostumaan listaamattomista. Näitä ovat toimiva jälkimarkkina (51 %), pieni alkusijoitus (32 %) ja raportointi yhtiöiden menestymisestä (33 %).


”Toimivien jälkimarkkinoiden kannalta on haasteellista, että listaamattomilla yhtiöillä ei ole listattuja yhtiöitä vastaavaa tiedonantovelvollisuutta osakkeenomistajilleen. Sen vuoksi olemme panostamassa voimakkaasti yhtiöiden raportointiin, jotta sijoittajat voisivat seurata puolivuotisraportteja suoraan Springvestin sijoitusalustalta. Sijoittaminen on nykyään mahdollista jo noin tuhannella eurolla, jotta kynnys kasvuyhtiösijoittamiseen madaltuu”, Päivi Malinen sanoo.

 


Springvest on 2012 perustettu sijoituspalveluyhtiö, joka tarjoaa mahdollisuuksia sijoittaa lupaavimpiin listaamattomiin kasvuyhtiöihin. Se on järjestänyt 47 rahoituskierrosta ja kerännyt 81 miljoonaa euroa kasvuyhtiöille joukkorahoituksella. Listaamattomat yhtiöt tarjoavat sijoittajalle uudenlaisia mahdollisuuksia; kasvuyhtiöt ovat korkean potentiaalin, mutta myös korkean riskin sijoituskohteita. Sijoitussalkun rakentaminen listaamattomien kasvuyhtiöiden osakkeista auttaa hajauttamaan riskiä. 
 


Lisätietoja:

Päivi Malinen, toimitusjohtaja, Springvest Oy, puh. 050 329 0846
Veera Hämäläinen, viestintäjohtaja, Springvest Oy, 040 621 4747