Kauppalehti blogi: Onko joukkorahoitus kanava lupaavimpiin kasvuyhtiöihin?

Kauppalehti blogi: Onko joukkorahoitus kanava lupaavimpiin kasvuyhtiöihin?

Sijoittaminen kasvuyhtiöihin on noussut otsikoihin tiuhaan tahtiin. Eikä ihme, sillä kasvuyhtiöitä pidetään yhtenä parhaista sijoituskohteista, kun hakee korkeaa tuottoa.

 

Springvest Oy:n juuri julkistetun sijoittajatutkimuksen mukaan osakesäästäjistä jopa 57 % on kiinnostunut sijoittamisesta kasvuyhtiöihin. Erityisen kiinnostuneita listaamattomista kasvuyhtiöistä ovat alle 50-vuotiaat osakesäästäjät (73 %).

 

Luvut ovat hämmästyttävän korkeita, kun ajattelee, että kasvuyhtiöihin sijoittaminen on ollut mahdollista laajalle joukolle vasta muutaman vuoden. Joukkorahoitus on syntynyt työkaluksi, joka on tehnyt sijoittamisesta helppoa.

 

Sen sijaan, että sijoituksen tekee yksi tai kaksi suursijoittajaa, Springvest tarjoaa mahdollisuutta isommalle joukolle sijoittajia – sadoille ihmisille – osallistua lupaavien kasvuyhtiöiden osakeantiin.

 

 

Lue lisää

Arvopaperin blogi: Onko joukkorahoitus kanava lupaavimpiin kasvuyhtiöihin?

Sijoittaminen kasvuyhtiöihin on noussut otsikoihin tiuhaan tahtiin. Eikä ihme, sillä kasvuyhtiöitä pidetään yhtenä parhaista sijoituskohteista, kun hakee korkeaa tuottoa.

Terhi Vapola kirjoittaa Arvopaperin blogissa 18.6.2018:

Springvest Oy:n juuri julkistetun sijoittajatutkimuksen mukaan osakesäästäjistä jopa 57 % on kiinnostunut sijoittamisesta kasvuyhtiöihin.  Erityisen kiinnostuneita listaamattomista kasvuyhtiöistä ovat alle 50-vuotiaat osakesäästäjät (73 %).

Luvut ovat hämmästyttävän korkeita, kun ajattelee, että kasvuyhtiöihin sijoittaminen on ollut mahdollista laajalle joukolle vasta muutaman vuoden. Joukkorahoitus on syntynyt työkaluksi, joka on tehnyt sijoittamisesta helppoa.

Sen sijaan, että sijoituksen tekee yksi tai kaksi suursijoittajaa, Springvest tarjoaa mahdollisuutta isommalle joukolle sijoittajia – sadoille ihmisille – osallistua lupaavien kasvuyhtiöiden osakeantiin.

Joukkorahoituksessa siis iso joukko ihmisiä sijoittaa samaan aikaan valmiiksi analysoidun ja valitun kasvuyhtiön osakeantiin.

Joukkorahoitus ja positiivinen kierre

Springvest saa ison määrän yhteydenottoja kasvuyhtiöiltä ja valitsee oman näkemyksensä mukaan vain kaikkein lupaavimmat kasvuyhtiöt rahoituskierroksille.

Tarkoituksemme on nimenomaan karsia jyvät akanoista ammattitaitoisella valintaprosessilla. Koska olemme onnistuneet kaikissa tekemissämme rahoituskierroksissa, yhä paremmat ja paremmat yhtiöt hakeutuvat meidän kohdeyhtiöiksemme. Ja niiden osakeannit kiinnostavat sijoittajia. Positiivinen kierre ruokkii itseään.

Teettämämme sijoittajatutkimus vahvistaa, että joukkorahoitus on syntynyt tarpeeseen ja tullut jäädäkseen. Kasvuyhtiösijoittaminen kiinnostaa yhä useampia sijoittajia.

Mutta mitä hyötyä kasvuyritykselle on joukkorahoituksesta? Joukkorahoituksella yritys voi saada tarvitsemansa kasvurahoituksen nopeasti, joustavasti ja tehokkaasti. Kun Springvest etsii sijoittajat, yrityksen johto voi keskittyä oman liiketoimintansa kasvattamiseen.

Tuotto, tuotto ja tuotto

Sijoittajatutkimus vahvistaa myös sijoittajan perustelut kasvuyhtiön valinnalle. Tuotto on luonnollisesti tärkein, mutta ei ainoa syy sijoittaa.

Sijoittaja voi valita kiinnostavia toimialoja tai yhtiöitä, jotka tekevät itselle merkityksellisiä asioita puhtaamman ympäristön, paremman terveyden tai huipputeknologian kehittämisen hyväksi. Lisäksi vastuullisuus ja eettisyys ovat 39 prosentille sijoittajista kasvuyhtiöissä tärkeitä valintaperusteita (pörssiyhtiöissä 12 %).

Hyvin usealla sijoittajalla nousee esille halu tukea yrittäjyyttä ja yrittäjiä. Mahdollisesti oma yrittäjätausta vaikuttaa intoon auttaa seuraavaa sukupolvea eteenpäin. Ja monet haluavat olla mukana viemässä Suomea maailmankartalle.

Tutkimuksen mukaan suurin yksittäinen tekijä, joka on vaikuttanut sijoittamisaikeiden kaatumiseen, on tiedon tason niukkuus. Jopa 31 % ilmoittaa riittävän tiedon puutteen suurimmaksi esteeksi sijoittaa. Ehkä hieman yllättäen vain 15 % ilmoitti syyksi riskin.

Kasvuyhtiöihin sijoittaminen on luonnollisesti riskipitoista, koska hinnan arviointi perustuu pääasiassa tulevaisuuden ennusteisiin ja odotuksiin. Suurempi riski liittyy erittäin suureen tuottopotentiaaliin, mahdollisuuteen olla rakentamassa yrityksen menestystarinaa.

Siksi sijoittaminen kasvuyhtiöihin kiehtoo.

 

Terhi Vapola, toimitusjohtaja, osakas

Springvest Oy

Lue lisää

terhi korituoli kaukaa väri.jpg

Talouselämä: Listaamattomaan kasvuyhtiöön sijoittamisessa motivoi tuotto ja jännityskin – pelko estää vain harvaa Suomessa

 

Vajaa kolmannes niistä, jotka eivät ole sijoittaneet listaamattomiin kasvuyhtiöihin, ilmoittaa riittävän tiedon puutteen suurimmaksi esteeksi.

 

Kasvuyhtiöön sijoittamisessa sijoittajia motivoi korkean tuoton lisäksi vastuullisuus, jännitys ja suomalaisten yhtiöiden tukeminen.

 

Tämä selviää sijoituspalveluyhtiö Springvestin Sijoittajatutkimuksesta, johon vastasi reilut tuhat suomaalista sijoittajaa. Heistä valtaosa oli Osakesäästäjien Keskusliiton jäseniä. Aalto-yliopiston opiskelijat tekivät kyselyn keväällä 2018.

 

”Hyvin usealla sijoittajalla nousee esille halu tukea yrittäjyyttä ja yrittäjiä. Mahdollisesti oma yrittäjätausta vaikuttaa intoon auttaa seuraavaa sukupolvea eteenpäin. Ja monet haluavat olla mukana viemässä Suomea maailmankartalle”, Springvestin toimitusjohtaja Terhi Vapola kertoo tiedotteessa.

 

 

 

 

 

Taloussanomat: Näin sijoitat kuin Suomen rikkaimmat

Taloussanomat: Näin sijoitat kuin Suomen rikkaimmat

Rikkain kymmenes omistaa miltei puolet suomalaisten kaikesta omaisuudesta, kertoi Tilastokeskus tiistaina. Heidän tapansa sijoittaa poikkeaa tavallisesta mattimeikäläisestä.

Joku ehkä miettii, miten tuohon joukkoon voisi päästä. Vastaus ei ole asunnon ostaminen arvonnousun toivossa, kuten joskus oli tapana. Asuntojen arvot ovat jo pitkään polkeneet paikoillaan.

Rikkaiden kerhoon pääsee tätä nykyä sijoittamalla listaamattomaan yhtiöön. Varakkaimpien kotitalouksien omaisuudesta hieman alle puolet on rahoitusvarallisuutta ja siitä merkittävä osa on listaamattomien yhtiöiden nettovarallisuutta.

Listaamattomiin yhtiöihin sijoittaminen ei kuitenkaan ole erityisen halpaa. On oltava valmiiksi rahoissaan, jotta homma toimisi. Harva on, sillä suomalaisista kotitalouksista valtaosan varallisuus koostuu enimmäkseen kiinteästä omaisuudesta, kuten autoista ja omistusasunnoista.

Tällainen omaisuus ei nykypäivänä ole kovinkaan tuottavaa. Varakkaat kotitaloudet eroavat vähävaraisemmista juuri sillä, että heidän omaisuutensa on tuottavaa.

Lue lisää

Lähde: Taloussanomat 6.6.2018

Arvopaperin blogi: Mullistaako riippumaton sijoitusneuvonta alan?

Arvopaperin blogi: Mullistaako riippumaton sijoitusneuvonta alan?

Lehtien räväkät otsikot kaltoin kohdelluista yksityisasiakkaista jäävät unholaan, mikäli tammikuussa voimaan tullut Mifid2-direktiivi toimii, kuten lainsäätäjät ovat toivoneet. Yksi direktiivin sijoittajan suojaa parantavista toimenpiteistä liittyy riippumattomaan sijoitusneuvontaan.

 

Jokaisen sijoitusneuvojan tulee kertoa asiakkaalle, tarjoaako hänen edustamansa taho riippumatonta vaiko ei-riippumatonta sijoitusneuvontaa. Riippumaton sijoitusneuvoja saa ottaa vastaan rahallisia tai ei-rahallisia palkkioita vain omalta asiakkaalta. Ei-riippumaton sijoitusneuvoja saa ottaa vastaan palkkioita tietyin edellytyksin myös muilta toimijoilta, esimerkiksi saman finanssikonsernin rahastoyhtiöltä.

 

Mikäli joku taho maksaisi riippumattomalle sijoitusneuvojalle tietyn sijoitustuotteen suosittelemisesta, tämä suoritus pitää lain mukaan ja ilman poikkeuksia jakaa lyhentämättömänä asiakkaille. Mifid2-direktiivissä on siis paljon hyvää.

 

Riippumaton vai ei-riippumaton sijoitusneuvonta?

 

Ihan uusi keksintö tämä riippumaton sijoitusneuvonta ei ole. Amerikkalaiset ystävämme ovat keksineet riippumattoman sijoitusneuvonnan jo vuonna 1940, kun U.S. Investment Advisers Act of 1940 sai lainvoiman. Yksi lain kantava vaatimus on, että sijoitusneuvoja on asiakkaan “uskottu henkilö” (latinaksi fiduciarius, “pitää turvassa”).

 

Vaatimus on käytännössä ankara, koska tällainen sijoitusneuvonta vaatii lojaalisuutta ja huolenpitoa asiakkaan suuntaan. Vaatimuksesta johtuen useat sikäläiset pankit ovat päätyneet toimimaan toisen lain mukaan, jossa vähempikin riittää.

 

Mifid2-direktiivissä on elementtejä molemmista yhdysvaltalaisia sijoitusneuvojia ohjaavista säädöksistä, mutta direktiivi ei yllä asiakkaan parasta intressiä edellyttävän vuoden 1940 lain tasolle.

 

Suomessa suosittelen varainhoidosta kiinnostuneita henkilöitä kysymään sijoituspalvelun tarjoajalta, tarjoaako hän riippumatonta vaiko ei-riippumatonta sijoitusneuvontaa. Jos vastaus on riippumaton sijoitusneuvonta, edellytykset hyvälle ja tuottavalle yhteistyölle ovat olemassa.

 

Springvest varainhoidossa haluamme viedä riippumattoman sijoitusneuvonnan Suomessa askelta pidemmälle – toimia lojaalisti asiakasta kohtaan ja aina asiakkaan parhaan intressin mukaisesti.

 

Sijoitusmenestystä!

 

Petri Karhapää

varainhoidon johtaja

Springvest Oy varainhoito

Kuva Petri Karhapää vanha arvopaperiin.jpg

Arvopaperin blogi: Miten sijoittaa kasvuyhtiöihin?

 

Usein kysytään, että millä tavalla kasvuyhtiöihin voi sijoittaa. Sijoittajilta ei siis puutu rohkeutta, vaan tietoa.

 

Me Springvestissä teimme kasvuyhtiöihin sijoittamisesta tutkimuksen Aalto yliopiston kanssa ja tulokset yllättivät myönteisesti. Kaiken kaikkiaan 57 % osakesäästäjistä on kiinnostunut kasvuyhtiösijoittamisesta ja alle 50-vuotiaista jopa 73 prosenttia! Osa on jo sijoittanut kasvuyhtiöihin. Ja niillä, jotka eivät ole sijoittaneet, suurin este on tiedon puute kasvuyhtiöihin sijoittamisesta. 

 

Miten sitten voi sijoittaa kasvuyhtiöihin? Yleisin tapa on tehdä kuten enkelisijoittaja – etsiä sopivaa, rahoitusta tarvitsevaa yritystä lähipiiristään ja tehdä itse kattava selvitys (due diligence) yrityksestä ennen osakkeiden ostoa. On myös tavallista, että avainsijoittaja hakee joukon muita sijoittajia jakamaan kokonaissijoitusmäärää.

 

Springvest toimii tällaisten enkelisijoittajien ja isojen pääomasijoittajien välimaastossa. Teemme sijoittamisen helpoksi, koska analysoimme joka vuosi valtavan määrän yhtiöitä, joista kaikkein lupaavimmat valikoituvat kohdeyhtiöiksi, joita tarjoamme sijoittajille. Rahoituskierroksia järjestetään vain 6–8 vuodessa. Springvestin vahvassa intressissä on valita kasvuyhtiöitä, joiden menestymisen mahdollisuuksiin uskomme, sillä tulemme jokaisen kierroksen kautta myös itse kohdeyhtiön omistajaksi.

 

Mitä joukkorahoitus tarkoittaa?

 

Yritysmaailmassa joukkorahoitus on työkalu lainapohjaisille ja osakepohjaisille toimijoille. Springvest tarjoaa nimenomaan kohdeyhtiöiden osakkeita sijoittajille rahoituskierroksillaan.

 

Sen sijaan että sijoituksen tekee yksi tai kaksi suursijoittajaa, tarjoamme mahdollisuutta isommalle joukolle sijoittajia – sadoille ihmisille – osallistua lupaavien kasvuyhtiöiden osakeantiin.

 

Joukkorahoituksessa siis iso joukko ihmisiä sijoittaa samaan aikaan valmiiksi analysoidun ja valitun kasvuyhtiön osakeantiin.

 

 

Joukkorahoituksen buumi menossa

 

Joukkorahoitus on kasvattanut suosiotaan listaamattomien kasvuyritysten osakeanneissa. Se onkin oivallinen tapa sekä yritykselle kerätä pääomaa että sijoittajalle ottaa sopivassa määrin sellaista riskiä, jossa on todella suuri tuottopotentiaali. Voidaan puhua joukkorahoituksen buumista.

 

Buumi johtuu positiivisesta kierteestä. Entistä mielenkiintoisempia kohdeyhtiöitä tarjotaan nykyään isomman joukon sijoituskohteeksi. Mitä nopeammin ja helpommin kohdeyhtiöt saavat rahoituksen kasaan joukkorahoituksella, sitä mielenkiintoisempia ja lupaavampia uusia yhtiöitä hakeutuu joukkorahoituksen pariin. Ja sitä enemmän sijoittajat haluavat mukaan yritysten kasvutarinoihin. Tämä positiivinen kierre antaa sijoittajalle uudenlaisen mahdollisuuden olla osa näitä kasvutarinoita.

 

 

Korkeat tuottomahdollisuudet, suurempi riski

 

Kaiken kaikkiaan kasvuyhtiöportfolioon sijoittamisessa on kiistämättä erittäin suuri tuottopotentiaali. Suuri osa ammattimaisista pääoma- ja enkelisijoittajista uskoo, että tänä päivänä parhaat tuottomahdollisuudet ovat nimenomaan startup- ja kasvuyhtiöissä.

 

Kasvuyhtiöihin sijoittaminen on riskipitoista, koska hinnan arviointi perustuu pääasiassa tulevaisuuden ennusteisiin ja odotuksiin. Erittäin suureen tuottopotentiaaliin liittyy myös suurempi riski.

 

Springvest korostaa kattavassa sijoitusmuistiossaan ja sijoitusneuvonnassaan, että sijoituksia kannattaa hajauttaa ja että kasvuyhtiösijoittamiseen liittyy erittäin korkeita riskejä. Sijoitus on mahdollista menettää osittain tai kokonaan. Siksi on suositeltavaa hajauttaa sijoitusportfoliossa useisiin kasvuyhtiöihin ja lisäksi pitää pääosan sijoitusvarallisuudesta listaamattomia yhtiöitä pienempiriskisissä sijoituskohteissa.

 

Springvest tarjoaa ainutlaatuisia ja mielenkiintoisia mahdollisuuksia investoida ja hajauttaa sijoituksia kasvuyhtiöihin. Sijoita sinäkin kasvuun!

 

 

Terhi Vapola

Toimitusjohtaja, kauppatieteiden tohtori

Springvest Oy

terhi näyttökuvasta käsi.png
Viisi myyttiä kasvuyhtiösijoittamisesta - totta vai tarua?

Viisi myyttiä kasvuyhtiösijoittamisesta - totta vai tarua?

 

Sijoittaminen kasvuyhtiöihin on yhä trendikkäämpää. Sijoittamiseen liittyy kuitenkin paljon uskomuksia ja myyttejä. Springvestin toimitusjohtaja Terhi Vapola ampuu alas joitakin uskomuksia, jotka ovat pelkkiä myyttejä. Joissakin myyteissä on mukana vähintään totuuden siemen.

 

Myytti 1. Kasvuyhtiöihin sijoittaminen on kuin lottoamista.

Totta ja tarua. On totta, että kasvuyhtiöihin sijoittaminen on riskipitoista, koska hinnan arviointi perustuu pääasiassa tulevaisuuden ennusteisiin ja odotuksiin. Erittäin suureen tuottopotentiaaliin liittyy myös suurempi riski.

Springvest toimii kuten pääomasijoittaja tai enkelisijoittaja, joka käy monia yhtiöitä läpi ja valitsee oman näkemyksensä ja analyysiensa perusteella lupaavimmat kasvuyhtiöt. Sijoittajat päättävät, haluavatko sijoittaa. Sijoittajat myöskin päättävät, miten moneen kasvuyhtiöön sijoituksensa hajauttavat. Sijoittaja voi valita jo valmiiksi seulotuista kasvuyhtiöiden osakeanneista itseään eniten kiinnostavat. Lottoaminen on siitä hyvin kaukana.

Mutta tietenkin on hyvä hajauttaa tehtyjä sijoituksia, ja suosituksemme on laittaa enintään 20 % omasta sijoitusvarallisuudestaan riskipitoisiin sijoituksiin.

 

Myytti 2. Huonot yhtiöt päätyvät joukkorahoitukseen

Myytti. Usein tilanne on juuri päinvastoin. Esimerkiksi Springvest saa ison määrän yhteydenottoja kasvuyhtiöiltä ja valitsee oman näkemyksensä mukaan vain kaikkein lupaavimmat kasvuyhtiöt rahoituskierroksille. Ammattitaitoisen valintaprosessin tarkoitus on nimenomaan karsia jyvät akanista. Koska Springvest on markkinoiden ainoana joukkorahoitustoimijana onnistunut kaikissa tekemissään rahoituskierroksissa, yhä paremmat ja paremmat yhtiöt hakeutuvat sen rahoituskierroksille. Positiivinen kierre ruokkii itseään.

Springvestin vahvassa intressissä on valita kasvuyhtiöitä, joiden menestymisen mahdollisuuksiin uskomme, sillä tulemme jokaisen kierroksen kautta myös itse kohdeyhtiön omistajaksi. Rahoituskierroksia järjestetään vain 6-8 vuodessa.

Iso osa kohdeyhtiöistä tavoittelee suurta kasvua ja kansainvälistymistä - pääoma investoidaan kasvuun. Siksi kohdeyhtiöt eivät usein rahoituskierroksen aikana vielä tee tulosta. Osa kohdeyhtiöistä pyrkii kaupallistamaan pitkäjänteistä tutkimus- ja kehitystyötä, eikä siksi alkuvaiheessa tee edes liikevaihtoa.

Kasvuyhtiöitä pidetään kuitenkin yhtenä parhaista sijoituskohteista, mikäli hakee korkeaa tuottoa. Suuri osa ammattimaisista pääoma- ja enkelisijoittajista uskoo, että tänä päivänä parhaat tuottomahdollisuudet ovat nimenomaan startup- ja kasvuyhtiöissä. 

 

Myytti 3. Kasvuyhtiöiden valuaatiot ovat ylihinnoiteltuja

Myytti. Usein pohditaan, onko kohdeyhtiöiden arvostus arvioitu liian korkeaksi. Tulevaisuuden kasvuun pohjaavalla tuottopotentiaalilla on keskeinen merkitys arvostustasoa arvioitaessa. Luonnollisesti tästä syystä sijoitus kasvuyhtiöön on korkean riskin sijoittamista.

Springvest järjestää rahoituskierroksia vasta sen jälkeen, kun yrityksen tuotekonsepti on jo todennettu ja kohdeyhtiön ydintiimi on valmis kaupallistamaan ja kansainvälistämään sen. Springvest ei siis tyypillisesti järjestä seed-rahoituskierroksia. Koska kohdeyhtiöt ovat jo pidemmällä kuin varhaisen vaiheen startupit, kohdeyhtiöiden valuaatio on jo korkeammalla kuin tyypillisillä enkelisijoituskierroksilla.

Usein Springvestin rahoituskierroksilla sijoittajat pääsevät merkitsemään osakkeita samaan hintaan kuin nykyiset omistajat tai pääomasijoittajat.

Valuaation oikeaa tasoa ei pysty lopullisesti arvioimaan ennen exitiä, joka yleensä on vasta useamman vuoden kuluttua. Kasvuyhtiöissä puhutaan usein kertoimista, eikä prosenteista. Eli saako sijoituksen takaisin esimerkiksi kaksin- tai viisinkertaisena. Pörssiyhtiöiden keskimääräisiin tuottoprosentteihin verrattuna nämä luvut ovat erittäin korkeita.

Toki tuotto ja riski kulkevat käsikädessä: kasvuyhtiöissä on merkittävä riski, että kohdeyritys ei menesty tai päätyy jopa konkurssiin, jolloin sijoituksen voi menettää osittain tai kokonaan.

 

Myytti 4. Joukkorahoitetuissa kasvuyhtiöissä ei voi vaikuttaa

Totta. Jos sijoittaa suhteellisesti pienen summan suhteessa yhtiön koko osakekannan arvoon, uusi sijoittaja saa vain pienen osan yhtiön äänivallasta. Usein kasvuyhtiön osakeannissa sijoittajan omistusosuus on sen verran pieni, ettei sijoittaja saa sillä käytännön vaikutusvaltaa yhtiössä. Tilanne on yksittäiselle sijoittajalle kuitenkin periaatteessa parempi kuin pörssiyhtiöissä: kasvuyhtiön koko osakekannan arvo on pienempi kuin pörssiyhtiöissä ja siten samalla rahalla saa suuremman osuuden kasvuyhtiöstä.

Joissain tapauksissa kasvuyhtiöt ovat halunneet rajata sijoittajien oikeuksia vaikuttaa kohdeyhtiön päätöksiin. Joskus kasvuyhtiöiden osakeanneissa tarjotaan äänivallattomia osakkeita. Tällä kohdeyhtiö pyrkii pitämään oman päätöksentekonsa nopeana ja joustavana.

Harvalla sijoittajalla kuitenkaan edes olisi riittävästi aikaa kaikkien portfolionsa kasvuyritysten asioihin perehtymiseen. Olemme huomanneet, että monet aktiiviset enkelisijoittajatkin hajauttavat kohdeyhtiöportfolionsa joukkorahoituksen avulla.

Sijoittaja on tällöin enemmän kiinnostunut taloudellisesta tuottomahdollisuudesta ja riskin hajauttamisesta kuin hallinnollisesta oikeudesta. Siksi käytännön vaikutusmahdollisuudella ei tyypillisesti pitäisi olla merkitystä sijoituspäätökseen.

 

Myytti 5. Vain sellaiseen kasvuyhtiöön, jonka toimialan tuntee, kannattaa sijoittaa.

Totta ja myytti. Usein suositellaan, että sijoita vain yhtiöihin, joiden liiketoiminnan ymmärrät. Enkelisijoittajat usein valitsevatkin startupeja tai kasvuyhtiöitä nimenomaan toimialalta, jonka he tuntevat. Sen sijaan joukkorahoituksessa sijoittaja voi periaatteessa valita mitä tahansa kohdeyhtiöitä useilta eri toimialoilta.

Valitessaan kasvuyhtiöitä rahoituskierroksilleen Springvest kiinnittää huomiota kasvuyhtiön johdon kokemukseen, taustoihin ja vahvuuksiin kohdeyhtiön liiketoiminnassa. Tärkeää on kasvuyhtiön liiketoiminnan ratkaisu toimialalla olevaan ongelmaan sekä kasvuyhtiön tarjoaman palvelun tai tuotteen asiakashyöty.  Valinnassa huomioidaan myös liiketoiminnan skaalautuvuus, kilpailijat sekä kasvuyhtiön arvostustaso. Erittäin tärkeää on selvittää mahdolliset liiketoiminnan tulot ja ns. EXIT-mahdollisuudet.

Sijoittaja pääsee hyötymään Springvestin osaamisesta ja voi halutessaan sijoittaa myös aloille, joista hänellä itsellään ei välttämättä ole kokemusta. Sijoittaja voi myös valita itseään kiinnostavia aloja tai vaikkapa vastuullisia yhtiöitä, jotka tekevät itselle tärkeitä asioita puhtaamman ympäristön, paremman terveyden tai huipputeknologian kehittämisen hyväksi.

Kuitenkin suosittelemme sijoittajia tutustumaan tarkkaan tarjottaviin kohdeyhtiöihin, koska päätös sijoituksen tekemisestä on aina sijoittajan oma ja kohdeyhtiöihin sisältyy merkittäviä riskejä. Springvestin jokaisella rahoituskierroksella laaditaan kattava sijoitusmuistio, jonka perusteella sijoittaja voi itse arvioida riskejä, yrityksen kilpailukykyä ja tuottomahdollisuuksia.

Moni kasvusijoittaja haluaa tukea suomalaista yrittäjyyttä, toimialalla ei ole niinkään väliä. Hyvässä sijoitussalkussa on kasvuyhtiöitä hajautettuina, mielellään eri toimialoilta.

 

 

Kasvuyhtiöihin sijoittamisesta tehdyn tutkimuksen mukaan (Aalto yliopisto, 5/2018) noin 57 % osakesäästäjistä on kiinnostunut kasvuyhtiöihin sijoittamisesta, vaikkei ole sitä vielä kokeillut. Nuoremmat sijoittajat ovat erityisen kiinnostuneita kasvuyhtiöistä.

Myytit kasvuyhtiöihin sijoittamisesta johtuvat siitä, että joukkorahoitusta ei vielä tunneta hyvin, eikä startupeista ja kasvuyhtiöistä kirjoiteta talouslehdissä yhtä paljon kuin pörssiyhtiöistä. Harvalla sijoitusneuvojalla myöskään on riittävästi tietoa kasvuyhtiöihin sijoittamisesta.

Jos ei ole aiemmin kokeillut sijoittamista kasvuyhtiöihin, kannattaa varata aika asiantuntijalle, jonka kanssa voi keskustella sijoittamisesta laajemminkin.

 

Terhi Vapola

Toimitusjohtaja, kauppatieteiden tohtori

Springvest Oy

 

 

Repo Median maaliskuisen joukkorahoitusraportin mukaan joukkorahoitus keräsi Suomessa vuonna 2017 noin 56 miljoonaa euroa. Springvestin osuus oli 36 prosenttia ja se on suurin joukkorahoitustoimija Suomessa. Yhteensä vuodesta 2012 alkaen Springvest on toteuttanut 40 rahoituskierrosta ja kerännyt rahaa noin 65 miljoonaa euroa.

 

terhi korituoli lähilähikuva.png

Talouselämän blogi: Mikä kasvuyhtiöihin sijoittamisessa kiehtoo?

Tuoton lisäksi kasvuyhtiösijoittamisessa motivoi vastuullisuus, jännitys ja suomalaisten yhtiöiden tukeminen. Sijoituskohteen valintaan vaikuttaa enemmän (kuin pörssiyhtiöihin sijoittavilla) yhtiön toimiala ja yrityksen avainhenkilöt.

Yli puolet osakesäästäjistä on kiinnostunut sijoittamisesta myös listaamattomiin yhtiöihin, mutta monet haluaisivat tietää asiasta enemmän.

Lue lisää Talouselämän blogista, jonka on kirjoittanut toimitusjohtajamme Terhi Vapola.

Näyttökuva 2018-05-17 kello 10.10.33.png
Listaamattomiin yrityksiin sijoittamisessa piilee suuri potentiaali

Listaamattomiin yrityksiin sijoittamisessa piilee suuri potentiaali

Arvopaperi 16.11.2017 ja Talouselämä 17.11.2017 liitteessä, sivu 14

Listaamattomiin yrityksiin sijoittamisessa piilee suuri potentiaali

Kansalaisrahoitus Oy on saattanut menestyksekkäästi yhteen sijoittajia ja lupaavimpia kasvuyrityksiä – nyt jo yli 50 miljoonalla eurolla.

Joukkorahoitus tekee sijoittamisesta yhä demokraattisempaa. Mukaan pääsee pienemmillä osuuksilla ja Kansalaisrahoitus hoitaa sijoittajan puolesta potentiaalisimpien projektien seulonnan. Kohdeyritykset saavat tehokkaan ponnahdusalustan ja pystyvät omalta osaltaan rakentamaan kasvua.

”Hyöty on molemminpuolinen; sijoittajat pääsevät helpommin mukaan mielenkiintoisiin hankkeisiin ja kohdeyritykset taas hyötyvät useista sijoittajista ja isoista rahoituskierroksista”, tähdentää toimitusjohtaja Terhi Vapola yrityksen ideologiaa.

Listaamattomiin yrityksiin sijoittaminen kannattaa Vapolan mukaan ottaa osaksi omaa sijoitusportfoliota, sillä tuottopotentiaali on suuri ja maassamme syntyy jatkuvasti uusia, lupaavia kasvuhankkeita. Koska kyseessä on korkean riskin sijoitusstrategia, useampaan projektiin sijoittamalla myös riskejä saadaan hajautettua.

Vapolan mukaan oikea hetki alkaa sijoittaa kasvuyrityksiin on nyt. Kyseessä on suoraviivainen ja tehokas sijoitusmuoto, joka mullistaa suomalaista sijoittamiskulttuuria ja voi tuoda talouskasvuun merkittävän piristysruiskeen. 

www.kansalaisrahoitus.fi

Kansalaisrahoitus-Terhi-3.jpg

NewIcon Oy:n yleisöannissa kerätty jo yli 2,8 miljoonaa euroa

NewIconin yleisöanti käynnistyi marraskuun alussa vauhdikkaasti. Muutamassa viikossa sijoituksia kertyi yli miljoona euroa ja nyt on kerätty yli 2,8 miljoonaa euroa. Sijoituspäätöksen on tehnyt jo yli 150 sijoittajaa ja kiinnostuneita yhteydenottoja on ollut satoja.

Katso myös: http://newicon.fi/articles/article/puolivali_yleisoannin_tavoitesumma_49...

Mikäli haluatte osakeantiin liittyvän sijoitusmateriaalin, voitte olla yhteydessä toimistopäällikkö Marjaana Ervastiin (info@kansalaisrahoitus.fi / 020 335500).

Ginolis Oy:n osakeanti on päättynyt

Kohdeyhtiömme Ginolis Oy:n osakeannissa merkittiin osakkeita  n. 2,2 miljoonalla eurolla.

Osakeannissa kerättävät varat käytetään pääosin tuotekehityksen ulkopuolisiin eriin, kuten erityisesti kaupallistamisen toimenpiteisiin ja voimakkaaseen kansainvälistymiseen. Ensivaiheessa osakeannilla saatavat pääomat aiotaan hyödyntää yhtiön kansainvälisen myynnin resurssien vahvistamisessa, laatu-järjestelmän käyttöönotossa, käyttöpääoman rahoittamiseksi ja yhtiössä tarvittaviin rekrytointeihin.

NewIcon Oy:n enintään 4.999.000 euron osakeanti on alkanut 7.11.

NewIcon Oy:n enintään 4.999.000 euron osakeanti on alkanut. NewIcon Oy on vuonna 2007 perustettu terveysteknologiayhtiö, joka valmistaa innovatiivisia ja kilpailukykyisiä, uuden polven lääkkeiden varastoinnin, jakelun ja annostelun automaatiojärjestelmiä globaaleille markkinoille.

Nyt kerättävillä varoilla tuetaan kasvusuunnitelman toteuttamista myös varmistamalla asiakastoimitusten edellyttämä käyttöpääoma, kansainvälisen myynti- ja huoltoorganisaatioiden rakentaminen avainhenkilörekrytointeineen sekä tuotantojärjestelmän ja muun teollisen toiminnan operaatioiden tehokas skaalaaminen.

Mikäli haluatte osakeantiin liittyvän sijoitusmateriaalin, voitte olla yhteydessä toimistopäällikkö Marjaana Ervastiin (info@kansalaisrahoitus.fi / 020 335500).

TILT Biotherapeutics Oy:n osakeanti on merkitty täysmääräisesti

Kohdeyhtiömme TILT Biotherapeutics Oy:n 2.499.000 euron osakeanti merkittiin täysimääräisesti vain kahdessa viikossa.

Yhtiö on kehittänyt uudenlaisen syöpähoitomenetelmän, jonka odotetaan mullistavan kiinteiden kasvaimien hoidon ja mahdollistavan potilaiden parantamisen. Yleisöannissa kerätyillä varoilla pyritään mahdollistamaan lääkekandidaatin ensimmäinen kliininen tutkimus (faasi I), jossa noin 20-30 potilasta hoidetaan TILT:in tuotteella.

Tosibox Oy:n osakeanti on päättynyt menestyksekkäästi

Kohdeyhtiömme Tosibox Oy:n osakeanti herätti runsaasti kiinnostusta. Osakeannissa merkittiin osakkeita reilulla 2,3 miljoonalla eurolla.

Yhtiön osakeannissa kerätyt varat aiotaan käyttää kansainvälisen kasvun vaatimiin investointeihin, tuotekehitykseen sekä kansainvälisen markkinoinnin lisäämiseen.

TILT Biotherapeutics Oy:n enintään 2.499.000 euron osakeanti on alkanut tänään

TILT Biotherapeutics Oy on vuonna 2013 perustettu helsinkiläinen syöpähoitoihin keskittynyt lääketieteellinen tutkimus- ja kehitysyhtiö. Yhtiö on kehittänyt uudenlaisen syöpähoitomenetelmän, jonka odotetaan mullistavan kiinteiden kasvaimien hoidon ja mahdollistavan potilaiden parantamisen.

TILT:in hoito perustuu menetelmään, jossa ihmisen omaa immuunipuolustusta tehostetaan ja se valjastetaan tuhoamaan syöpäsoluja. Tällä t-soluterapialla on jo pystytty parantamaan verisyöpää sairastavia henkilöitä. Kuitenkin yli 90% syövistä on kiinteän kasvaimen syöpiä, joten lääkeyhtiöiden tavoitteena on ollut löytää mahdollisuus ulottaa t-soluterapia myös niihin syöpätyyppeihin. TILT tarjoaa tähän ratkaisun: Yhtiön innovaatiolla, geenimuokattujen onkolyyttisten virusten avulla, onnistutaan muokkaamaan kiinteää kasvainta ja sen kasvuympäristöä siten, että t-soluterapia toimii.

Osakeannilla haetaan nyt varoja kliinisten tutkimusten (faasi I) käynnistämiseen TILT:in ensimmäisellä tuotteella (TILT-123).

Osakeannissa sijoittajilla on mahdollisuus merkitä Yhtiön osakkeita samoilla ehdoilla kuin samanaikaisesti meneillä olevassa private placement -osakeannissa. Kyseisessä private placement -annissa Lifeline Ventures sijoittaa Yhtiöön lisää 400.000 euroa.

Mikäli haluat lisätietoja, ole yhteydessä toimistopäällikkö Marjaana Ervastiin 020 335500.

Ginolis Oy:n yleisöanti on alkanut

Ginolis Oy:n enintään 2.499.000 euron osakeanti on alkanut 13.6.2016.

Ginolis Oy on vuonna 2010 perustettu oululainen high tech –yritys, jonka kehittämä desktop robotti –teknologia uudistaa terveydenhuollon tarvitsemien kertakäyttötuotteiden valmistuksen sekä diagnostisten laboratoriotestien automaattisen suorittamisen. Yhtiön tuotteet ovat korkeatasoisen automaation ja nesteannostelun ratkaisuja, joita käytetään lääketieteen kulutustarvikkeiden tuotannossa ja käsittelyssä. Yhtiö on ensimmäisiä toimijoita, jotka tuovat tämän kuluttajaelektroniikassa kehitetyn tuotanto-osaamisen lääketieteellisen teknologian käyttöön.

Ginolis Oy:n liiketoiminnan kasvu on ollut poikkeuksellisen nopeaa. Yhtiö aloitti operatiivisen toimintansa vuonna 2011 ja liikevaihto sekä muut tuotot vuonna 2015 oli yhteensä 5,8M€.

Mikäli haluat lisätietoja, ole yhteydessä toimistopäällikkö Marjaana Ervastiin 020 335500

Tosibox Oy:n yleisöanti on alkanut

Tosibox Oy:n enintään 2.498.937,10 euron osakeanti on alkanut 26.4.2016.

Tosibox Oy on Oulussa vuonna 2011 perustettu tietotekniikka- ja ohjelmistoalan yritys. Yhtiön liiketoiminta keskittyy etäyhteysteknologioiden kehittämiseen, joiden avulla toisistaan erillään olevat laitteet pystytään yhdistämään toisiinsa älykkäästi, turvallisesti ja nopeasti. Yhtiön kehittämä ja patentoima etäyhteysteknologia on markkinoilla uniikki, koska se ei ole pilvipalveluyhteys, eli teknologian avulla muodostettu etäyhteys ei kierrä pilvipalvelun kautta. Tämä erottaa Tosiboxin kaikista kilpailijoistaan ja tekee luodusta yhteydestä äärimmäisen tietoturvallisen.

Mikäli haluat lisätietoja, ole yhteydessä toimistopäällikkö Marjaana Ervastiin 020 335500

Medixine Oy:n osakeanti on päättynyt

Kohdeyhtiömme Medixine Oy:n osakeannissa merkittiin osakkeita 1.051.000 euron edestä.

Yhtiön Osakeannissa kerättävät varat aiotaan ohjata mm. kansainvälisen kumppanitoiminnan ja jakelijaverkoston avaamisen ja kasvattamisen toimenpiteisiin. Lisäksi panostetaan tuotemarkkinointiin.

Ductor Oy:n 2.499.000 euron osakeanti merkittiin täysimääräisesti reilussa kahdessa vuorokaudessa

Ductor Oy:n 2.499.000 euron osakeanti merkittiin täysimääräisesti reilussa kahdessa vuorokaudessa

Yleisöannissa kerättävät varat käytetään pääosin tuotekehityksen ulkopuolisiin eriin, kuten erityisesti kaupallistamisen toimenpiteisiin ja voimakkaaseen kansainvälistymiseen. Ensivaiheessa Osakeannilla saatavat pääomat aiotaan hyödyntää esim. Saksassa kesällä 2016 konkretisoituvien kolmen laitostoimituksen omarahoitukseen, näihin pankeilta saatavan rahoituksen lisäksi.