Talouselämän blogi: Mikä kasvuyhtiöihin sijoittamisessa kiehtoo?

Tuoton lisäksi kasvuyhtiösijoittamisessa motivoi vastuullisuus, jännitys ja suomalaisten yhtiöiden tukeminen. Sijoituskohteen valintaan vaikuttaa enemmän (kuin pörssiyhtiöihin sijoittavilla) yhtiön toimiala ja yrityksen avainhenkilöt.

Yli puolet osakesäästäjistä on kiinnostunut sijoittamisesta myös listaamattomiin yhtiöihin, mutta monet haluaisivat tietää asiasta enemmän.

Lue lisää Talouselämän blogista, jonka on kirjoittanut toimitusjohtajamme Terhi Vapola.

Näyttökuva 2018-05-17 kello 10.10.33.png
Kansalaisrahoitus on nyt Springvest

Kansalaisrahoitus on nyt Springvest

 

Kansalaisrahoituksen uusi nimi Springvest tarkoittaa kevättä ja kasvua, vest viittaa investoimiseen. Springvest tarkoittaa siis sijoituskanavaa lupaavimpiin suomalaisiin kasvuyhtiöihin.

 

"Toimintamme jatkuu kuten ennenkin, mutta pyrimme luonnollisesti yhä parantamaan palveluamme. Haluamme olla yhdessä kehittymässä ja yhdessä menestymässä – sijoittajien ja kohdeyritysten kanssa. Emme tiedä etukäteen, mikä kohdeyrityksistä on loistavin sijoitus. Meillä on kuitenkin tietotaito löytää ne yritykset, joilla on siihen mahdollisuus. Asiakas voi tehdä rohkeita sijoituksia ilman, että tarvitsee käyttää aikaa etsimiseen", kertoo toimitusjohtaja Terhi Vapola.

 

Springvest on Suomen suurin osakepohjaisten joukkorahoitusten järjestäjä. Springvest on sijoituskanava lupaavimpiin kasvuyhtiöihin, nousukiidossa oleviin listaamattomiin yhtiöihin. Yhdessä niistä voidaan tehdä menestystarinoita. Springvestin kautta kuka tahansa voi päästä osaksi menestystarinaa.

 

"Kasvu edellyttää yrittäjyyttä ja investoimalla kasvuyrityksiin luomme myös työpaikkoja. Kun sijoittaa monipuolisesti niihin, voi rakentaa samalla hyvää, hajautettua sijoitussalkkua", Terhi Vapola korostaa.

 

 

Kansalaisrahoituksen juurista kohti uutta

 

Springvest on erittäin ylpeitä suomalaisista juuristaan ja yhtiöstä, joka on mahdollistanut, että entistä suurempi joukko suomalaisia sijoittajia on päässyt mukaan rakentamaan kasvuyhtiöiden tarinaa.

 

Kansalaisrahoitus sai alkunsa, kun yhtiön perustajat huomasivat, että lupaavilla suomalaisilla kasvuyhtiöillä menee suuri määrä aikaa ja energiaa rahoituksen järjestämiseen. Samanaikaisesti sijoittajat usein toivoivat perinteisten vaihtoehtojen rinnalle uudenlaisia korkeamman potentiaalin sijoituskohteita.

 

Jo alusta lähtien nimenomaan kasvuyhtiöihin sijoittaminen oli Kansalaisrahoituksen ydinrooli, ja siitä vanha nimi ei kertonut ollenkaan.

 

Springvest löytää elinvoimaisimmat listaamattomat kasvuyhtiöt. Siitä uudessa nimessä on kysymys.

springvest_cover_photo_FB.jpg

Kauppalehti: Joukkorahoitus kasvaa - ja hyvästä syystä

Kauppalehden Debattikirjoituksessa Kansalaisrahoituksen toimitusjohtaja Terhi Vapola kommentoi aiempaa lehtikirjoittelua. Suurin osa ammattimaisista pääoma-ja enkelisijoittajista uskoo, että tänä päivänä parhaat tuottomahdollisuudet ovat startup- ja kasvuyhtiöissä. 

Kasvuyhtiösijoittamisessa pitää ottaa huomioon myös riittävä aikaperspektiivi ja portfoliohajautus. Kun sijoittaa kasvuyhtiöön, sijoittajalta vaaditaan kärsivällisyyttä. Pääoma investoidaan kasvuun. Siksi kohdeyhtiöt eivät usein rahoituskierroksen aikana vielä tee liikevaihtoa.

Korostamme sijoitusmuistiossa ja sijoitusneuvonnassa, että sijoituksia kannattaa hajauttaa ja kasvuyhtiösijoittamiseen liittyy erittäin korkeita riskejä. Kaiken kaikkiaan kasvuyhtiöportfolioon sijoittamisessa on myös kiistämättä suuri tuottopotentiaali.

Lue lisää. 

Petri Karhapää rakentamaan uutta varainhoitopalvelua

Petri Karhapää, KTM, CEFA on valittu varainhoidon johtajaksi. Hänen mukaantulonsa tulee laajentamaan Kansalaisrahoituksen osaamista pörssilistattuihin arvopapereihin. Petri Karhapää alkaa rakentaa uutta riippumattomaan sijoitusneuvontaan perustuvaa varainhoitopalvelua, joka tukee ja täydentää Kansalaisrahoituksen asiakkaiden varallisuuden kasvua.

Ductor Oy:n osakeanti on päättynyt

Ductorin yleisöanti on päättynyt 22.12.2017. Kierroksella kerättiin yli 4,1 M€. Kiitos kaikille sijoittaneille! Kerätyt varat on tarkoitus käyttää taseen ja organisaation vahvistamiseen ja Saksassa saatujen kauppojen sekä nyt neuvottelussa olevien toimitusten toteuttamiseen vuonna 2018. Lisäksi varoja aiotaan ohjata myynnin jatkokiihdyttämiseen Saksan markkinalla ja uusien alueiden, kuten Aasian ja Yhdysvaltain markkinan, avaamiseen. Varoja voidaan näin hyödyntää myös käyttöpääoman rahoittamiseksi ja yhtiössä tarvittaviin rekrytointeihin.

Markkinoinnista ja viestinnästä vastuu Veera Hämäläiselle

Markkinointi- ja viestintäpäälliköksi on valittu valtiotieteiden maisteri Veera Hämäläinen. Hän vastaa Kansalaisrahoituksen brändin ja tunnettuuden kasvattamisesta, markkinoinnin suunnittelusta ja toteutuksesta sekä viestinnän, PR ja IR-toiminnan rakentamisesta eri medioissa. Hän myös tukee asiakasmäärän ja myynnin kasvua sekä vastaa yhteydenpidosta potentiaalisiin ja nykyisiin sijoittajiin.

Desentum Oy:n osakeanti on päättynyt

Desentumin yleisöanti on päättynyt 15.11.2017. Kierroksella kerättiin yli 2,3 m€. Kiitos kaikille sijoittaneille! Kerätyt varat on tarkoitus käyttää pääasiallisesti yhtiön pääomarakenteen vahvistamiseen, sekä kasvun, liiketoiminnan kehittämisen ja tunnettuuden nopeuttamiseen.

Listaamattomiin yrityksiin sijoittamisessa piilee suuri potentiaali

Listaamattomiin yrityksiin sijoittamisessa piilee suuri potentiaali

Arvopaperi 16.11.2017 ja Talouselämä 17.11.2017 liitteessä, sivu 14

Listaamattomiin yrityksiin sijoittamisessa piilee suuri potentiaali

Kansalaisrahoitus Oy on saattanut menestyksekkäästi yhteen sijoittajia ja lupaavimpia kasvuyrityksiä – nyt jo yli 50 miljoonalla eurolla.

Joukkorahoitus tekee sijoittamisesta yhä demokraattisempaa. Mukaan pääsee pienemmillä osuuksilla ja Kansalaisrahoitus hoitaa sijoittajan puolesta potentiaalisimpien projektien seulonnan. Kohdeyritykset saavat tehokkaan ponnahdusalustan ja pystyvät omalta osaltaan rakentamaan kasvua.

”Hyöty on molemminpuolinen; sijoittajat pääsevät helpommin mukaan mielenkiintoisiin hankkeisiin ja kohdeyritykset taas hyötyvät useista sijoittajista ja isoista rahoituskierroksista”, tähdentää toimitusjohtaja Terhi Vapola yrityksen ideologiaa.

Listaamattomiin yrityksiin sijoittaminen kannattaa Vapolan mukaan ottaa osaksi omaa sijoitusportfoliota, sillä tuottopotentiaali on suuri ja maassamme syntyy jatkuvasti uusia, lupaavia kasvuhankkeita. Koska kyseessä on korkean riskin sijoitusstrategia, useampaan projektiin sijoittamalla myös riskejä saadaan hajautettua.

Vapolan mukaan oikea hetki alkaa sijoittaa kasvuyrityksiin on nyt. Kyseessä on suoraviivainen ja tehokas sijoitusmuoto, joka mullistaa suomalaista sijoittamiskulttuuria ja voi tuoda talouskasvuun merkittävän piristysruiskeen. 

www.kansalaisrahoitus.fi

Kansalaisrahoitus-Terhi-3.jpg

Joukkorahoituksesta muodostunut kotimaisille kasvuyhtiöille merkittävä rahoitusmuoto: Markkinajohtaja Kansalaisrahoitus Oy välittänyt yli 50 miljoonaa euroa 

 

Joukkorahoitus on noussut marginaalista varteenotettavaksi vaihtoehdoksi täydentämään perinteistä pääomasijoittamista. Suomen pääomasijoitusyhdistyksen (FVCA) tilastojen mukaan pääomasijoittajat sijoittivat 80 miljoonaa euroa suomalaisiin kasvuyhtiöihin vuoden 2016 aikana (Lähde: http://www.fvca.fi/tietokeskus/tilastot). Vuosi vuodelta joukkorahoitus on kasvattanut osuuttaan tästä kokonaismarkkinasta.

 

Muutos on tapahtunut nopeasti. Joukkorahoituslaki säädettiin vuonna 2016. Vuonna 2012 toimintansa aloittanut sijoituspalveluyritys Kansalaisrahoitus on joukkorahoituksen Suomen markkinajohtaja.

 

Yritys juhlisti viimeisimmän rahoituskierroksen yhteydessä merkittävää virstainpylvästä: Kansalaisrahoitus sai ArcDia International Oy:lle kerätyllä rahoituskierroksellaan täyteen 50 miljoonaa euroa suomalaisille kasvuyhtiöille kerättyjä sijoituksia, kun kaikki rahoituskierrokset lasketaan yhteen. Infektiotautien diagnostiikkaan erikoistuneen ArcDian rahoituskierros ylimerkittiin ennätyksellisesti muutamissa tunneissa.

 

Syy joukkorahoituksen nopeaan kasvuun löytyy sekä kasvuyhtiöitten että sijoittajien tarpeesta. ”Sijoittajalle asemansa vakiinnuttaneet kasvuyhtiöt tarjoavat vakavasti otettavan vaihtoehdon sijoituskohteena. Hyville kasvuyhtiöille taas on houkuttelevaa, että me toteutamme rahoituskierroksen heidän puolestaan nopeasti ja luotettavasti. Käymme yhtiöt tarkkaan läpi ja tarjoamme sijoittajille vain lupaavia yhtiöitä. Siitä syntyy positiivinen kierre: hyvät kohteet houkuttelevat enemmän sijoittajia ja nopeat rahoituskierrokset houkuttelevat hyviä yhtiöitä”, sanoo Kansalaisrahoituksen toimitusjohtaja Terhi Vapola.

 

”Usealle kasvuyhtiölle joukkorahoitus on myös ihanteellinen ratkaisu ennen pörssiin listautumista, koska tällainen rahoituskierros tuo mukanaan näkyvyyttä ja paljon sijoittajia. Tällöin myös kasvuyhtiön omistuspohja laajenee”, Vapola jatkaa.

 

Kansalaisrahoitus on toteuttanut 35 rahoituskierrosta kasvuyhtiöille. Näistä iso osuus on keskittynyt cleantech- ja terveysteknologiayhtiöihin. Trendi näkyy myös Kansalaisrahoituksen tulevissa rahoituskierroksissa: Yrityksen seuraava kohdeyhtiö on rokotteita yleisiin allergioihin kehittävä Desentum Oy. Alkuvaiheen kliinisten tutkimusten rahoituksen turvaamiseksi Desentum käynnistää Kansalaisrahoituksen kanssa joukkorahoituskierroksen, joka jatkuu lokakuun ajan, ellei kierrosta ylimerkitä sitä ennen.

 

Kansalaisrahoitus Oy

Kansalaisrahoitus on vuonna 2012 perustettu yritys, joka tarjoaa yksityisille sijoittajille mahdollisuuden sijoittaa suomalaisiin kasvuyhtiöihin ja rahoitusta hakeville yrityksille nopean ja joustavan kanavan hankkia liiketoimintaansa uutta pääomaa. Kansalaisrahoitus on onnistunut kaikissa yli 30:ssä järjestämässään rahoituskierroksessa, joissa on kerätty yhteensä yli 50 miljoonaa euroa sijoituksia kasvuyhtiöihin. Tarjottavat kasvuyhtiöosakkeet edustavat korkeaa tuottopotentiaalia, mutta riskien toteutuessa sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman osittain tai kokonaan.

 

Lisätietoja:
Terhi Vapola, toimitusjohtaja
Kansalaisrahoitus Oy
+358 40 80 36 407
Terhi.Vapola@Kansalaisrahoitus.fi
www.kansalaisrahoitus.fi     


Pekka Mattila, toimitusjohtaja
Desentum Oy
Puh. 0500-512934
info@desentum.fi
www.desentum.com

 Kuvassa vasemmalta: Pekka Mattila (Desentum), Terhi Vapola (Kansalaisrahoitus) ja Kati Sallinen (Desentum)

Kuvassa vasemmalta: Pekka Mattila (Desentum), Terhi Vapola (Kansalaisrahoitus) ja Kati Sallinen (Desentum)

ArcDia International Oy Ltd:n osakeanti on päättynyt

ArcDian yleisöanti on päättynyt 4.9.2017. Kierros ylimerkittiin ennätyksellisesti alle vuorokaudessa. Kiitos kaikille sijoittaneille!

Kierroksella kerättyjä varoja käytetään muun muassa uusien markkinoiden avaamiseen ja Euroopan liiketoiminnan kehitykseen, ArcDian brändin tunnettuuden markkinointiin, sekä tuoteportfolion laajentamiseen.

ArcDia International Oy Ltd:n osakeanti on alkanut

ArcDia International Oy Ltd:n enintään 2.004.000 euron osakeanti on alkanut maanantaina 14.8.2017. ArcDia valmistaa, myy ja markkinoi laitteita ja testisarjoja infektiotautien diagnostiikkaan. ArcDian tavoitteena on tarjota perusterveydenhuollon- sekä erikoissairaanhoidon yksiköille kokonaisjärjestelmä akuuttien infektioiden hoitamiseen sekä piilevien infektioiden seulontaan.  www.arcdia.com

 

Mikäli haluatte osakeantiin liittyvän sijoitusmateriaalin, voitte olla yhteydessä toimistopäällikkö Ulpu Tapanaiseen (info@kansalaisrahoitus.fi / 020 335500).

 

Ukkoverkot-osakeanti on päättynyt

Ukkoverkkojen yleisöanti on päättynyt. Osakkeita merkittiin reilun 3,5 miljoonan euron edestä. Kiitos kaikille sijoittaneille!

Nyt kerätyillä varoilla tuetaan muun muassa myynnin kasvua, markkinoinnin vahvistamista, maanlaajuisen mobiilidataverkon optimointia ja kovennusta sekä vuosille 2018-2019 suunnitellun listautumisen toteuttamista.

Ukkoverkot Oy:n osakeanti on alkanut

Ukkoverkot Oy:n enintään 4.125.000 euron osakeanti on alkanut 3.5.2017. Yhtiö on vuonna 2014 perustettu digitaalisiin yhteysratkaisuihin ja -palveluihin keskittyvä, voimakkaasti kasvava dataoperaattori ja ratkaisutoimittaja. Yhtiö operoi omaa erityisesti teollisuuden, kuntien ja viranomaisten käyttöön rakennettua luotettavuutta, korkeaa käytettävyyttä ja turvallisia yhteyksiä tarjoavaa maanlaajuista 4G LTE -mobiilidataverkkoa ja useita paikallisia nopeita ”kiinteitä langattomia” yhteyksiä tarjoavia 4G LTE -verkkoja omilla luvanvaraisilla teknologianeutraaleilla 450 MHz:n ja 2.6 GHz:n operaattoritaajuuksilla. 

Yhtiö hakee osakeannin kautta rahoitusta toteutuneen myynnin ja myyntihankesalkun kotiuttamiseksi, kasvun kiihdyttämiseksi, kustannusrakenteen optimoimiseksi ja Yhtiön vuosille 2018–2019 suunnitellun listautumisen toteuttamiseksi.

Mikäli haluatte osakeantiin liittyvän sijoitusmateriaalin, voitte olla yhteydessä toimistopäällikkö Ulpu Tapanaiseen (info@kansalaisrahoitus.fi / 020 335500).

NewIconin yleisöannista uutisoitu laajasti

NewIcon Oy:n yleisöanti on päättynyt

NewIconin yleisöanti on päättynyt. Osakkeita merkittiin lähes 4,4 miljoonan euron edestä, mikä on Kansalaisrahoituksen rahoituskierrosten ennätysmäärä. Kiitos kaikille sijoittaneille.

Nyt kerätyillä varoilla tuetaan kasvusuunnitelman toteuttamista varmistamalla asiakastoimitusten edellyttämä käyttöpääoma, kansainvälisen myynti- ja huolto-organisaatioiden rakentaminen avainhenkilörekrytointeineen sekä tuotantojärjestelmän ja muun teollisen toiminnan operaatioiden tehokas skaalaaminen.