Ductorille merkittävä sopimus USA:n itärannikolla (projektin arvo toteutuessaan arviolta 17 miljoonaa dollaria)

Ductor allekirjoitti 18.12.2017 yhteistyö- ja kehittämissopimuksen Pohjois-Carolinan Catawbaan suunnitellun biokaasulaitoksen rakentamisesta Catawba Biogas LLC:n kanssa.

 

Rakennettava biokaasulaitos tulee käyttämään syötteenään 100 % kananlantaa, josta Ductor-prosessin avulla tuotetaan biometaania sekä luomulannoitetta. Prosessoitavan kananlannan kokonaismäärä on 40.000 tonnia vuodessa.

 

Projekti on erittäin kannattava (ROI n. 18 %) johtuen prosessin lopputuotteiden korkeasta hintatasosta. Näitä lopputuotteita ovat luomulannoitteet ja biometaani.

 

Ductor vastaa laitoksen suunnitteluun ja lupaprosessiin liittyvistä kustannuksista, joiden odotetaan olevan n. 100-150.000 euroa seuraavan 4-6 kuukauden aikana. Samaan aikaan on tarkoitus viedä loppuun neuvottelut laitoksen myymisestä pitkäaikaiselle omistajalle ns. build-operate-transfer -periaatteella. Ductor vastaa laitoksen rakentamisesta ja käyttöönottovaiheesta, jonka jälkeen pitkäaikainen omistaja ostaa laitoksen itselleen. Tähän mennessä kaksi uusiutuvaan energiaan sijoittavaa, USA:n markkinalla toimivaa rahastoa ovat olleet kiinnostuneita projektista.

 

Toteutuessaan täysimääräisenä projektin kokonaisarvo Ductorille on n. 17 miljoonaa euroa laitetoimituksena ja n. 0,4 miljoonaa euroa vuosittaisena biologiamaksuna.

 

Ductor ja ES Engineering ovat edistäneet projektia lokakuusta 2016 lähtien (mm. syötesopimusten sekä energian ja lannoitteiden myyntiin liittyvien sopimusten neuvottelun suhteen).

 

Tämä laitos on ensimmäinen USAssa toteutettava biokaasulaitos, joka käyttää vain kananlantaa ja lietelantoja.

 

Projektin estimoitu rakentaminen alkaa Q3/2018 ja käyttöönoton arvioidaan tapahtuvan Q2/2019.


 

Ductor.png