Ductor Oy:n 2.499.000 euron osakeanti merkittiin täysimääräisesti reilussa kahdessa vuorokaudessa

Ductor Oy:n 2.499.000 euron osakeanti merkittiin täysimääräisesti reilussa kahdessa vuorokaudessa

Yleisöannissa kerättävät varat käytetään pääosin tuotekehityksen ulkopuolisiin eriin, kuten erityisesti kaupallistamisen toimenpiteisiin ja voimakkaaseen kansainvälistymiseen. Ensivaiheessa Osakeannilla saatavat pääomat aiotaan hyödyntää esim. Saksassa kesällä 2016 konkretisoituvien kolmen laitostoimituksen omarahoitukseen, näihin pankeilta saatavan rahoituksen lisäksi.