Ductor Oy:n enintään 2.499.000 euron yleisöanti on alkanut tänään

Ductor Oy on vuonna 2009 perustettu helsinkiläinen cleantech-yritys, jonka kehittämä teknologia mullistaa biokaasuteollisuuden. Yhtiö on innovoinut mikrobiologisen menetelmän, jonka avulla pystytään poistamaan typpi orgaanisesta jätemateriaalista, kuten kananlannasta. Tämä merkitsee biokaasulaitosten kannattavuuden merkittävää parantumista ja tehokkaan biokaasutuotannon moninkertaistumista.

Ductorissa on käynnissä private placement -osakeanti samanaikaisesti yleisöannin kanssa. Private placement -osakeannilla haettava rahoitus on enintään 1.000.000 euroa ja siinä Yhtiöön sijoittavat ensisijaisesti sen nykyiset osakkeenomistajat, johtoryhmä, henkilöstö ja Ductorin erikseen määrittelemät tahot. Yhtiön valuaatio ja tarjottava osakesarja (yksi (1) euro per C-sarjan osake) ovat samoja private placement -osakeannissa ja yleisöannissa. Private placement -osakeannissa on jo merkitty, maksettu sekä rekisteröity kaupparekisteriin osakkeita 526.900 kappaletta eli 526.900 euron edestä.

Mikäli haluat lisätietoja, ole yhteydessä toimistopäällikkö Marjaana Ervastiin 020 335500.