Finbiosoft - uusi rahoituskierros käynnistyi!

 

Suomalainen Finbiosoft tähtää kliinisten diagnostiikkatestien validointien globaaliksi markkinajohtajaksi.

Finbiosoft lanseerasi vuonna 2015 markkinoiden ensimmäisen pilvipalvelupohjaisen ohjelmistoratkaisun, jonka avulla diagnostiikkatestien valmistajat saavat tuotteensa nopeammin markkinoille, ja vastaavasti laboratoriot saavat otettua kustannustehokkaasti käyttöönsä alan parhaat diagnostiikkamenetelmät. Yhtiön näkemyksen mukaan Validation Manager -palvelu on markkinoiden ylivoimaisesti kehittynein ratkaisu. Se kykenee todistetusti merkittävällä tavalla tehostamaan asiakkaidensa kilpailukykyä (jopa 95 %:n aikaetu).

Innovaatio on ainutlaatuinen, sillä Finbiosoft on markkinoiden ainoa toimija, joka on kyennyt kehittämään ja kaupallistamaan pilvipalvelupohjaisen tuotteen, joka soveltuu diagnostiikkatestien suorituskyvyn osoittamiseen diagnostiikan alueesta ja teknologiasta riippumatta, ja jota voidaan myydä niin testivalmistajille kuin laboratorioille.

Yhtiö on viime vuosina panostanut voimakkaasti Validation Managerin kokonaisvaltaiseen laajentamiseen ja viimeistelyyn. Vuoden 2015 lanseerauksen jälkeen tuote on laajentunut molekyylidiagnostiikan lisäksi palvelemaan koko muutakin diagnostiikkakenttää. Validation Manager on erinomaisesti skaalautuva pilvipalvelu, jonka merkittävimmät tuotekehitykseen liittyvät ponnistelut ja riskit on ohitettu, ja se on saavuttanut riittävän teknisen maturiteetin laajamittaiseen kansainväliseen kaupallistamiseen.

Validation Managerin kiinnostavuutta on lisännyt merkittävästi vuonna 2017 voimaan astunut uusi, Euroopan laajuinen diagnostiikka-alan yrityksiä ja kliinisiä laboratorioita velvoittava lainsäädäntö (IVDR). Se velvoittaa kaikkia diagnostiikkavalmistajia rekisteröimään uudelleen kaikki jo markkinoilla olevat (vanhat) diagnostiikkatestinsä ja vaatii useimmissa tapauksissa entistä merkittävästi laajempien validointien tekemistä. Asiantuntijoiden mukaan tästä on arvioitu syntyvän jopa 5 miljardin euron kustannukset seuraavan viiden vuoden aikana. Validation Manager on täsmäratkaisu tämän työn automatisointiin ja kulujen vähentämiseen. Uusi pakottava lainsäädäntö kasvattaa merkittävästi Finbiosoftin liiketoimintamahdollisuuksia.

https://app.kansalaisrahoitus.fi/rounds/22