Nyt on mahdollisuus sijoittaa Convioniin!

 

Polttokennoteknologiassa Convion on maailman johtavia suurten SOFC-järjestelmien kehittäjiä. Sähkön tuotantoon tarkoitettujen polttokennojen markkinan ennustetaan kasvavan vuosittain yli 30 prosenttia.

 

Meneillään oleva energiamarkkinan murros kasvattaa hajautetun ja uusiutuvan energiatuotannon osuutta kokonaismarkkinasta. Globaalien kasvihuonepäästöjen ja paikallisten saasteiden haitat tukevat energiatehokkaiden ja päästöttömien tuotantomuotojen kasvua. Perinteinen uusiutuva tuotanto, kuten aurinko- ja tuulivoima, aiheuttaa energiantuotannossa ongelmia tuotannon suuren vaihtelun vuoksi.

 

Miksi sijoittaa:

  1. - Polttokennoteknologiassa Convion on maailman johtavia suurten SOFC-järjestelmien kehittäjiä.
  • - Convionin kehittämät polttokennotuotteet tukevat uusiutuvan energiatuotannon kasvua tuomalla sähköverkkoon teholähteen, joka voidaan sijoittaa lähelle käyttökohdetta.
  • - Myös biokaasua hyödyntävä Convionin polttokenno tuottaa uusiutuvaa energiaa, jota voidaan säätää ja joka on aina käytössä säästä tai vuodenajasta riippumatta.
  • - Uniikit kilpailuedut ovat yksinkertainen prosessiarkkitehtuuri ja rajapinnat sekä polttoainejoustavuus ja helppo skaalattavuus.
  • - Convionilla on poikkeuksellisen vahva patenttisalkku, joka sisältää 150 patenttia ja 35 kansainvälistä patenttiperhettä.
  • Sähkön tuotantoon tarkoitettujen polttokennojen markkinan ennustetaan kasvavan vuosittain 31,4 % (CAGR); (Navigant Research).
  • - VNT Managementin hallinnoima rahasto Power Fund III Ky on sijoittanut Yhtiöön kokonaisuudessaan jo   6.194.169 euroa. 
  • - Power Fund III Ky on sitoutunut merkitsemään vähintään 500.000 ja enintään 1.000.000 Antiosaketta Osakeannissa.

 

Polttokenno tuottaa uusiutuvaa energiaa

Convion Oy on suomalainen vuonna 2012 perustettu teknologiayhtiö. Convionin kehittämät polttokennotuotteet tukevat uusiutuvan energiatuotannon kasvua tuomalla sähköverkkoon teholähteen, joka voidaan sijoittaa lähelle käyttökohdetta. Myös biokaasua hyödyntävä Convionin polttokenno tuottaa uusiutuvaa energiaa, jota voidaan säätää ja joka on aina käytössä säästä tai vuodenajasta riippumatta.

 

Convion kehittää ja kaupallistaa energiatehokkaita ja vähäpäästöisiä tuotteita hajautetun sähkön- ja lämmöntuotannon sovelluksiin. Tuotteet perustuvat kiinteäoksidipolttokennoteknologiaan (SOFC). Convionin historia ulottuu vuoteen 2002, jolloin Wärtsilässä aloitettiin SOFC-teknologian T&K toiminta. Vuonna 2013 Wärtsilän SOFC toiminnot, siihen liittyvä IPR ja osa henkilöstöstä siirrettiin Convion Oy:lle.

 

Yhteistyö globaalien yritysten kanssa tarjoaa Convionille suuria asiakkuuksia, myynti- ja huoltoverkoston sekä mahdollisen ostajan Yhtiön mahdollisessa Exit-tilanteessa.

 

Convion kaupallistaa modulaarisia pienoisvoimaloita, jotka perustuvat SOFC-teknologiaan. Uniikit kilpailuedut ovat yksinkertainen prosessiarkkitehtuuri ja rajapinnat sekä polttoainejoustavuus ja helppo skaalattavuus.

 

Aurinkoenergian jalanjäljissä?

Globaali polttokennomarkkina oli vuonna 2017 n. 669 MW. Historiallinen markkinakehitys on seurannut vuodesta 2011 aurinkoenergiamarkkinan kehitystä 15 vuoden aikaerolla. Sähkön tuotantoon tarkoitettujen polttokennojen markkinan ennustetaan kasvavan vuosittain 31,4 % (CAGR); (Navigant Research).

 

Verrattaessa polttokennomarkkinan ja aurinkoenergian kehitystä toisiinsa huomataan, että niiden historiallinen kehitys on lähellä toisiaan 15 vuoden aikaerolla. Polttokennomarkkina vuonna 2016 oli siis lähes saman kokoinen kuin aurinkoenergian markkina oli vuonna 2001.  

 

Convion hakee rahoitusta tarvittavien asiakasreferenssien toteuttamiseksi, henkilöstöresurssien kasvattamiseksi sekä pitkäaikaisten asiakassuhteiden luomiseksi.

Yhtiö on startup-vaiheessa ole­va kasvuyritys, johon sijoitta­miseen liittyy huomattavia ris­kejä, joi­den toteutuessa sijoittaja voi menet­tää sijoituksensa koko­naan tai osittain. Sijoittamisen riskejä on käsitelty tarkemmin Sijoitusmuistiossa.