Kauppalehti: Suomalaisyritys kehittää uutta antibioottia, joka voi tappaa superbakteerin

NAB.jpeg
 

Visainen tehtävä. Martti Vaara miettii työhuoneessaan Espoossa, miten antibiootille resistenssit bakteerit saataisiin kukistettua ja samalla ratkaistua yksi maailman suurimmista uhista ihmisille. Ongelma ei ole helppo. – Pneumokokki voi vaihtaa nuttuaan jatkuvasti. Kolibakteereilla puolestaan esiintyy satoja erilaisia muunnoksia pintarakenteista, siksi patenttiratkaisuja ei ole. TIINA SOMERPURO

Suomalaisyritys kehittää antibioottia, joka voi tehota antibiooteille resistentteihin bakteereihin.

Professori Martti Vaara kehittää veljensä Timo Vaaran kanssa perustamassaan yrityksessä Northern Antibioticsissä uutta antibioottia, jolle olisi huutava tarve maailmalla. Tämä johtuu siitä, että antibiootille resistenttien tappavien bakteereiden määrä kasvaa.

Tällä hetkellä yrityksen kehittämä polymyksiinijohdannainen NAB739 on prekliinisessä vaiheessa, mikä tarkoittaa sitä, että apinoilla ja jyrsijöillä tehdyistä kokeista on saatu hyviä tuloksia.

– Jos kaikki menee suunnitelmien mukaan, voidaan antibiootilla aloittaa ensimmäinen kliinisen vaiheen koe vuoden kuluttua.

VAAROJEN kehittämän antibiootin lähtökohtana on jo 1940-luvulla löydetty polymyksiiniryhmän antibiootti. Polymyksiinit poistettiin 1960-luvulla käytöstä munuaisille vaarallisen toksisuuden vuoksi. Vaarojen yritys pyrkii nyt kehittämään toisen sukupolven polymyksiinejä.

– Tavallaan tässä palataan 60-luvulle, mutta uuden sukupolven polymyksiinistä tehdään tehokkaampi ja vähemmän haittoja aiheuttava.

Martti Vaara on laatinut polymyksiiniresistenssistä väitöskirjan 1981 ja sen jälkeen toiminut muun muassa Huslabin kliinisen mikrobiologian toimialan johtajana.

YRITYS kehittää myös toista antibioottia. Se on myynyt yhdysvaltalaiselle Spero Therapeutics -yhtiölle oikeudet NAB741-molekyyliin, joka auttaa toisia antibiootteja tunkeutumaan bakteeriin, jolloin se parantaa muiden lääkkeiden tehoa. Spero Therapeutics on jo vienyt uuden NAB741-molekyylin (uudelleennimettynä SPR741-molekyyliksi) ensimmäisen kliinisen vaiheen läpi.

Näillä kahdella lääkevalmisteella on se ero, että NAB739 on suoraan bakteereja tappava. Yhdysvalloissa kehitettävä lääke puolestaan heikentää bakteerin seinää niin, että se läpäisee paremmin muita antibiootteja.

Spero Therapeutics harkitsee lääkkeen viemistä toiseen kliiniseen vaiheeseen.

Vaarojen yrityksen kehittämät lääkkeet ovat suoraan suoneen annettavia sairaalalääkkeitä, jotka on tarkoitettu vakavimpia infektioita varten.

ANTIBIOOTEILLE vastustuskykyisten bakteereiden vuoksi Euroopassa ja USA:ssa kuolee vuosittain 60 000 ihmistä. Suomessa samasta syystä kuolee noin 70 ihmistä vuodessa. Määrä kuitenkin kasvaa, koska sairaalahoidossa on yhä huonokuntoisempia potilaita.

Siirrännäispotilaiden ja vaikeita syöpiä sairastavien potilaiden hoito johtaa aiempaa useammin sairaalainfektioihin, joiden aiheuttajana on yhä useammin superresistentti bakteeri.

– On paljon tapauksia, joissa mikään käyttökelpoinen ja aiemmin tehokas lääke ei tehoa, sanoo Vaara.

Antibiooteille resistenttien bakteereiden uhka on maailmalla jo niin suuri, että Ison-Britannian lääkevirasto on verrannut asiaa terrorismin uhkaan ja ilmaston lämpenemiseen.

Maailman terveysjärjestö WHO on laatinut uhkaavan kehityksen kääntämiseksi strategian, joka tähtää antibiootin käytön vähentämiseen. Sen mukaan antibiootteja tulisi käyttää hoitoon vain, kun ne ovat todella tarpeen. Noin puolet antibiooteista määrätään virusinfektioihin, pääasiassa hengitystieinfektioihin, joihin niistä ei ole apua.

KLIINISESTI merkittävät bakteerit jaetaan karkeasti Gram-positiivisiin ja Gram-negatiivisiin. Edellisiin nykyiset antibiootit tehoavat vielä melko hyvin, mutta jälkimmäisiin tehoavan löytyminen on usein kiven takana. Gram-negatiivisiin kuuluvat muun muassa monet suolistobakteerit, kuten kolibakteeri. Gram-positiivisiin kuuluvat muun muassa nielutulehduksia aiheuttavat streptokokit.

Antibiooteille vastustuskykyinen bakteeri voi aiheuttaa myös terveen ihmisen haavainfektion, joka voi pahimmillaan johtaa kuolemaan.

Antibiooteille ei ole löydetty hyviä vaihtoehtoja.

VAIKKA Vaarojen kehittämä antibiootti läpäisisi kaikki kliiniset vaiheet, ei ole ollenkaan varmaa, miten markkinat suhtautuvat siihen. Lääketeollisuus on haluton panostamaan lääkkeisiin, joiden käyttöä pyritään minimoimaan resistenssiuhan vuoksi ja joita käytetään vain lyhyinä kuureina. Myös polymyksiiniresistenttejä kantoja on jo olemassa.

Vaara kertoo esimerkin Yhdysvalloista.

– Kaliforniaan perustettiin vuonna 2002 uusi antibioottikehityksen huippuyritys Achaogen, johon satsattiin 500 miljoonaa dollaria. Rahoituksesta 200 miljoonaa tuli julkiselta puolelta ja 300 miljoonaa dollaria sijoittajilta. Viime vuonna yrityksen lääke, uuden sukupolven aminoglykosidi, sai myyntiluvan. Myynti ei lähtenytkään liikkeelle, ja yritys myytiin 15 miljoonalla dollarilla konkurssihuutokaupassa.

MARTTI VAARA uskoo silti antibiootteihin. Yritys on ollut perustamassa Euroopan pienten ja keskisuurten antibiootteja kehittävien yritysten yhteistyöverkostoa (BEAM-allianssi). Sen tarkoituksena on muun muassa saada lisää julkista rahoitusta lääkkeiden kehittämiseen.

Antibiooteille ei ole olemassa varteenotettavia vaihtoehtoja, vaikka niitä on etsitty.

Ongelmabakteereja Suomessa

Mikrobilääkkeille erittäin vastustuskykyisten karbapenemaasia tuottavien enterobakteerien (CPE) määrä lisääntyi vuonna 2018 yli 50 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Niiden suurin uhka kohdistuu sairaaloihin ja muihin hoitolaitoksiin.

Escherichia colin kefalosporiiniresistenssi (ESBL) yleistyy, joskin hitaammin kuin aikaisemmin. ESBL:n yleistyessä hoidossa käytettävät antibioottivaihtoehdot vähenevät.

Viime vuonna VRE eli vankomysiiniresistentti enterokokki -tapauksia todettiin huomattavasti enemmän kuin kahtena edellisvuonna. VRE:n aiheuttamat vaikeat yleisinfektiot ovat edelleen harvinaisia, 0–6 vuodessa.

MRSA (metisilliiniresistentti Staphylococcus aureus) -tilanne on pysynyt ennallaan vuodesta 2004.

Lähde: THL

Kauppalehden tilaajana artikkelin pääsee lukemaan täältä.

Alma Talentin digitaalisten palvelujen käyttäjätunnuksilla artikkelin voi lukea myös täältä.