KANSALAISRAHOITUS OY:N REKISTERISELOSTE (Henkilötietolaki 10 §)

 

1 Rekisterinpitäjä

 

Kansalaisrahoitus Oy

Y-tunnus: 2492165-6

Mannerheimintie 5 C, 00100 Helsinki

 

2 Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

 

Päivi Malinen

compliance@kansalaisrahoitus.fi

Mannerheimintie 5 C, 00100 Helsinki

 

3 Rekisterin nimi

 

Sijoituspalvelun asiakasrekisteri

 

4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on sijoituspalveluyrityksen tarjoamien palvelujen tuottaminen, hoitaminen ja kehittäminen sekä asiakkaan tunnistaminen, rahanpesuriskin arviointi, sijoitusten käsittely, riskienhallinta, asiakaspalvelun ja liiketoiminnan kehittäminen, markkinointi, analysointi ja tilastointi, lakiin perustuvien ja viranomaisten määräysten ja ohjeiden mukaisten säilytys- ja raportointivelvoitteiden hoitaminen sekä muut vastaavat käyttötarkoitukset.

 

5 Rekisterin tietosisältö

 

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:

 

Asiakkaan perustiedot

- Asiakkaan tai asiakkaan edustajan tai tosiasiallisen edunsaajan nimi, henkilötunnus, y-tunnus, sukupuoli, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, kansalaisuus, koulutustaso, ammatti, pankkitilinumero ja verotusmaa.

 

Muut asiakkuuteen liittyvät tiedot

- Asiakassuhteen alkamispäivämäärä, tiedot asiakkaan tuloista, taloudellisesta asemasta ja varojen alkuperästä.

  • - Asiakkaan sijoituskokemus- ja tietämys, markkinointikiellot, rekisteriviranomaisen ylläpitämät tiedot kaupparekisteri- ja säätiörekisteristä, viimeisin vahvistettu tilinpäätös sekä mahdolliset muut asiakkaan antamat tiedot ml. lainsäädännön edellyttämien puhelunauhoitteiden sisältämät tiedot.

 

6 Säännönmukaiset tietolähteet

 

Asiakasta koskevat tiedot saadaan asiakkaalta itseltään, Kansalaisrahoitus Oy:n sidonnaisasiamiehiltä ja Suomen Asiakastieto Oy:ltä.

 

7 Tietojen säännönmukaiset luovutukset

 

Tietoja luovutetaan säännönmukaisesti viranomaisille lain ja viranomaisten määräysten edellyttämällä tavalla ja Kansalaisrahoitus Oy:n sidonnaisasiamiehille.

 

8 Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

 

Tietoja ei siirretä tai luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

 

9 Rekisterin suojauksen periaatteet

 

Manuaalinen aineisto:

Manuaalinen aineisto säilytetään lukituissa ja teknisesti pääsyvalvotuissa tiloissa. Asiakastietojen käyttöön on oikeus vain niillä työntekijöillä, joilla on asemansa puolesta oikeus käsitellä asiakastietoja.

 

Sähköinen aineisto:

Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka on suojattu palomuureilla ja muilla teknisillä keinoilla. Tietoliikenne selaimen ja palvelimen välillä on salattu SSL-salauksella.