Springvest vahvisti hallitustaan Aki Kamppisella


Springvest Oy on kutsunut hallitukseensa Aki Kamppisen, joka on toiminut yrittäjänä mm. ICT- ja sote-aloilla. Hän on ollut aktiivisena omistajana useassa pk-yrityksessä. Springvestin hallitukseen kuuluvat hänen lisäkseen puheenjohtaja Anu KaskinenPetteri Kilpinen ja Toni Lahti.

Toni Lahti kertoo, että Aki Kamppinen haluttiin vahvistamaan hallitustyöskentelyä, koska Akilla on laaja kokemus menestyneiden yhtiöiden rakentamisesta ja kasvattamisesta. Toni Lahti on myös yksi Springvestin perustajista ja toimii sen sijoitusjohtajana.

”Aki Kamppinen on ollut yrittäjänä rakentamassa perustamansa Medivida Oy:n sekä ohjelmistoalan yhtiö GeraCap Oy:n kasvutarinoita exitiin saakka. Akilla on myös vahva tausta bisnesenkelinä usean suomalaisen startup-yhtiön taustavaikuttajana”, Toni Lahti kertoo.

Samalla Aki Kamppinen tuli myös merkittäväksi osakkeenomistajaksi.

  

Yrittäjyys lähellä sydäntä

Aki Kamppinen tuo lisää strategista ajattelua Springvestiin ja etenkin laajaa kosketuspintaa startup-maailmaan.

”Iso syy mukaan lähtööni oli, että olen itse ollut yrittäjänä monenlaisissa yrityksissä ja toiminut enkelisijoittajana. Olen huomannut, miten vaikeaa ja haastavaa rahoituksen hankkiminen on ja miten paljon se vie johdon aikaa. Springvestin huippupalvelu tarjoaa suomalaisille kasvuyhtiöille osakepääomaa, mikä on tärkeää myös kansantaloudellisesti. Haluan olla mukana tällaisessa toiminnassa.”

”Eri yritykset eri kehitysvaiheessa tarvitsevat erilaisia asioita. Tuon Springvestiin yrittäjän näkökulmaa kiteyttämällä mm. Springvestin palvelutarjoomaa eri kehitysvaiheessa oleville yrityksille ja yhteistyökumppaneille.”

Aki Kamppinen näkee Springvestin tulevaisuuden erinomaisena. Globaalisti startupit ja kasvuyhtiöt vievät maailmaa eteenpäin. Suomi on noussut suuresti Euroopan skaalassa startup-skenessä, mikä tulee jatkumaan. Suomessa on erittäin houkuttelevia caseja ja vauhti voi jopa kiihtyä. Silloin tämän tyyppisen palvelun kysyntä tulee kasvamaan.

Keskittyminen kasvuyhtiöliiketoiminnan kasvattamiseen on tuottanut tulosta. Springvestin ensimmäisen vuosipuoliskon 2019 kohdeyhtiöille kerätty pääoma on ollut suurempi kuin koko viime vuoden kerätty pääoma. Maaliskuussa Springvest teki Suomen ennätyksen järjestämällään rahoituskierroksella NewIconille. Osakeannissa kertyi sijoituksia 4,9 miljoonaa euroa. Se on suurin joukkorahoituksella Suomessa koskaan toteutettu osakeanti. 

Kaikki Springvestin järjestämät osakeannit ovat toteutuneet ja jotkut jopa täyttyneet ennen merkintäajan päättymistä. Hyvä esimerkki on Ductor, joka ylimerkittiin kesäkuussa muutamassa päivässä.

Springvest keräsi Ductorille päivässä ennätysmäärän rahoitusta 

 

Keväällä Suomen suurimman euromäärän 4,9 miljoonaa euroa joukkorahoituksella NewIconille kerännyt Springvest teki nyt päiväkohtaisen ennätyksen ja keräsi yhden vuorokauden aikana 2,6 miljoonaa euroa Ductorin rahoituskierroksella.

 

Pa%CC%88ivi+Malinen+ka%CC%88yteta%CC%88a%CC%88n+ta%CC%88ta%CC%88.jpg

”Springvestin uusimmalla rahoituskierroksella oli tavoitteena kerätä Ductorille osakeannissa 3,6 miljoonaa euroa. Kierros oli jo neljäs, jonka Springvest järjesti yritykselle. Ductorin  rahoituskierros täyttyi siis vajaassa viikossa”, Springvestin toimitusjohtaja Päivi Malinen iloitsee.

 

Toimitusjohtaja Ari Ketolan mukaan Ductorin tavoitteena on, ettei uusia osakeanteja enää tämän jälkeen järjestetä ja projektit on tarkoitus rahoittaa ulkopuolisella rahoituksella. Ehkä tämäkin osaltaan sai jo aiemmin yritykseen sijoittaneet, mutta myös täysin uudet sijoittajat innostumaan erityisesti tästä osakeannista.

 

”Yhtiön toimitusjohtajana, hallituksen puheenjohtajana ja merkittävänä omistajana sijoitan itsekin lisää. Myös kaikki nykyiset pääomistajat sijoittavat.”

 

Käytännössä Ductorilla on innovaationsa ansiosta hyvät mahdollisuudet kasvaa cleantech-sektorin ”yksisarviseksi”. Yksisarvisella tarkoitetaan yli miljardin arvoista ei-julkista yhtiötä, joka kasvaa eksponentiaalisesti.

 

”Ductorin innovaation mullistava merkitys biokaasutuotannossa on liiketoimintapotentiaaliltaan tähän tavoitteeseen täysin linjassa”, sanoo Ari Ketola.

 

Yhtiön tavoite onkin vallata nopeasti globaalit biokaasumarkkinat ja kasvaa kiertotalouden yhdeksi markkinajohtajaksi lähivuosina.

 

 

Meksikon laitos merkittävä virstanpylväs

 

Ductorin patentoitu teknologia soveltuu sekä nykyisiin että uusiin biokaasulaitoksiin ja sille on merkittävä globaali markkinapotentiaali. Ductor on kuluneen vuoden aikana keskittynyt kolmen ensimmäisen laitoksen rakentamiseen Meksikossa, Saksassa ja Yhdysvalloissa, sekä uusien neuvottelujen edistämiseen ympäri maailmaa.

 

”Olemme juuri saaneet raportin johtavalta yhdysvaltalaiselta biokaasualan konsultilta Ductorin typenpoistoteknologian teknisestä toimivuudesta”, Ari Ketola iloitsee. Myös tämä tietoa luultavasti vaikutti sijoittajien nopeisiin päätöksiin.

 

Perinteisesti biokaasulaitokset käyttävät tuotantoprosessin syöteaineena energiakasveja (kuten maissia tai soijaa), jotka ovat kalliita ja epäekologisia.

Samalla maailmassa syntyy vuosittain miljardeja tonneja korkeatyppistä orgaanista jätemateriaalia kuten kananlantaa, jota ei voida nykyteknologioilla hyödyntää tehokkaasti biokaasun tuotannossa, koska typpi pysäyttää biokaasun tuotantoprosessin ja kuormittaa ympäristöä.

 

Panostus uusiutuviin energianlähteisiin

 

Ductorin teknologia poistaa prosessista typen ongelman. Yhtiön vuosia kestänyt biotekninen tutkimustyö kulminoituu sen kehittämään bakteeripopulaatioon, joka pystyy hajottamaan jätemateriaalin rakenteita ja vapauttamaan siitä typen. Prosessin seurauksena syntyvää matalatyppistä biomassaa pystytään näin hyödyntämään biokaasutuotannossa.

 

Biokaasulaitokset säästävät Ductorin avulla tuntuvasti syötekustannuksissa, kun energiakasvit voidaan jatkossa korvata jätemateriaalilla kuten kananlannalla. Biokaasutuotanto onkin yksi maailman tärkeimmistä uusiutuvista energianlähteistä.

 

Ductorin teknologia tukee suurten ilmasto- ja ympäristöongelmien ratkaisua, tarvetta panostaa uusiutuviin energianlähteisiin, ongelmajätteiden hyötykäyttöä sekä ruuantuotannon haasteita.

Kesän rahoituskierros: Ductor - tulevaisuuden Yksisarvinen?

Springvestin uusimmalla rahoituskierroksella on tavoitteena kerätä Ductorille osakeannissa 3,6 miljoonaa euroa. Kierros on jo neljäs, jonka Springvest järjestää.

 

Toimitusjohtaja Ari Ketolan mukaan Ductorin tavoitteena on, ettei uusia osakeanteja enää tämän jälkeen järjestetä ja projektit on tarkoitus rahoittaa ulkopuolisella rahoituksella.

 

”Yhtiön toimitusjohtajana, hallituksen puheenjohtajana ja merkittävänä sijoittajana aion itsekin sijoittaa lisää. Myös kaikki nykyiset pääomistajat sijoittavat.”

 

Käytännössä Ductorilla on innovaationsa ansiosta hyvät mahdollisuudet kasvaa cleantech-sektorin ”yksisarviseksi”. Yksisarvisella tarkoitetaan yli miljardin arvoista ei-julkista yhtiötä, joka kasvaa eksponentiaalisesti.

 

”Ductorin innovaation mullistava merkitys biokaasutuotannossa on liiketoimintapotentiaaliltaan tähän tavoitteeseen täysin linjassa”, sanoo Ari Ketola.

 

Yhtiön tavoite onkin vallata nopeasti globaalit biokaasumarkkinat ja kasvaa kiertotalouden yhdeksi markkinajohtajaksi lähivuosina.

 

 

Meksikon laitos merkittävä virstanpylväs

 

Ductorin patentoitu teknologia soveltuu sekä nykyisiin että uusiin biokaasulaitoksiin ja sille on merkittävä globaali markkinapotentiaali. Ductor on kuluneen vuoden aikana keskittynyt kolmen ensimmäisen laitoksen rakentamiseen Meksikossa, Saksassa ja Yhdysvalloissa, sekä uusien neuvottelujen edistämiseen ympäri maailmaa.

 

”Olemme juuri saaneet raportin johtavalta yhdysvaltalaiselta biokaasualan konsultilta Ductorin typenpoistoteknologian teknisestä toimivuudesta”, Ari Ketola iloitsee.

 

Perinteisesti biokaasulaitokset käyttävät tuotantoprosessin syöteaineena energiakasveja (kuten maissia tai soijaa), jotka ovat kalliita ja epäekologisia.

Samalla maailmassa syntyy vuosittain miljardeja tonneja korkeatyppistä orgaanista jätemateriaalia kuten kananlantaa, jota ei voida nykyteknologioilla hyödyntää tehokkaasti biokaasun tuotannossa, koska typpi pysäyttää biokaasun tuotantoprosessin ja kuormittaa ympäristöä.

 

Panostus uusiutuviin energianlähteisiin

 

Recycling.png

Ductorin teknologia poistaa prosessista typen ongelman. Yhtiön vuosia kestänyt biotekninen tutkimustyö kulminoituu sen kehittämään bakteeripopulaatioon, joka pystyy hajottamaan jätemateriaalin rakenteita ja vapauttamaan siitä typen. Prosessin seurauksena syntyvää matalatyppistä biomassaa pystytään näin hyödyntämään biokaasutuotannossa.

 

Biokaasulaitokset säästävät Ductorin avulla tuntuvasti syötekustannuksissa, kun energiakasvit voidaan jatkossa korvata jätemateriaalilla kuten kananlannalla. Biokaasutuotanto onkin yksi maailman tärkeimmistä uusiutuvista energianlähteistä.

 

Ductorin teknologia tukee suurten ilmasto- ja ympäristöongelmien ratkaisua, tarvetta panostaa uusiutuviin energianlähteisiin, ongelmajätteiden hyötykäyttöä sekä ruuantuotannon haasteita.

Springvestin sijoittajatutkimus: Buumi kasvusijoittamisen ympärillä jatkuu

Springvestin sijoittajatutkimuksen mukaan trendi on voimistunut – sijoittajien kiinnostus listaamattomiin kasvuyhtiöihin jatkuu entistäkin vahvempana. Springvest teki tutkimuksen nyt toistamiseen oman asiakaskuntansa ja Suomen Osakesäästäjien jäsenten keskuudessa.

*Suomen Osakesäästäjille tehdyt tutkimukset keväällä 2018 sekä keväällä 2019

*Suomen Osakesäästäjille tehdyt tutkimukset keväällä 2018 sekä keväällä 2019

Osakesäästäjistä 77 prosenttia on jo joko sijoittanut listaamattomiin kasvuyhtiöihin tai olisi kiinnostunut sijoittamaan. Viime vuonna vastaava luku oli 55 %. Alle 50-vuotiaista vastaajista peräti 89 % on kiinnostunut sijoittamisesta listaamattomiin kasvuyhtiöihin (viime vuonna 73 %).

“Kiinnostus kasvuyhtiöihin sijoittamiseen on ilahduttavan suurta. Listaamattomien kasvuyhtiöiden osakeannit ja menestystarinat ovat saaneet viime aikoina enemmän mediatilaa ja listaamattomiin sijoittaminen on ollut paremmin esillä erilaisilla messuilla. Lisääntynyt kiinnostunut näkyy myös toimistollamme, kun kanta-asiakkaiden lisäksi uusia sijoittajia kohdataan joko henkilökohtaisissa tapaamisissa tai sijoitusalustan kautta”, toimitusjohtaja Päivi Malinen Springvestistä toteaa.

Tutkimuksen mukaan osakesäästäjistä lähes kaikki ovat sijoittaneet pörssiosakkeisiin, sijoitusrahastoihin on sijoittanut 60 %, ja listaamattomiin 44 % vastanneista (viime vuonna 33 %).

Toimitusjohtaja Päivi Malinen toivoo, että yhä useamman sijoittajan kiinnostus johtaisi tekoihin - kasvusijoittamisen kokeilemiseen - ja että uudet sijoittajat rakentaisivat oman sijoitussalkun listaamattomista kasvuyhtiöistä. Minimissään Springvestissä kunkin kohdeyrityksen rahoituskierrokselle voi osallistua noin 1000 euron sijoituksella.


Tuotto, tuotto ja tuotto

Suurin motiivi sijoittaa listaamattomiin kasvuyhtiöihin on tuottopotentiaali (yli 70 % vastaajista). Myös taloudellisen turvan saaminen, eläkeikään varautuminen ja taloudellinen riippumattomuus mainittiin.


Sijoituskohteen valinnassa vaikuttaa eniten tuottopotentiaali, sen jälkeen toimiala, arvonmääritys/hinta sekä suomalaisen yrittäjyyden tukeminen.

Sijoittajatutkimuksen mukaan toimialoista kiinnostavin Springvestin asiakkaiden keskuudessa on lääke- ja terveysala, lähes yhtä usein mainittiin teknologia. Myös ympäristöasiat ja energia ovat sijoittajille tärkeitä toimialoja. Osakesäästäjien keskuudessa sen sijaan toimialalla ei ole niin suurta painoarvoa, 30 % vastaajista toteaa, ettei toimialalla ole lainkaan merkitystä sijoituskohteen valinnassa.

 

Kasvusijoittamiseen voi jäädä koukkuun!

Springvestin asiakkaista tutkimukseen vastanneet kertovat hajauttamisen toiseksi tärkeimmäksi motiivikseen sijoittaa listaamattomiin kasvuyhtiöihin.

”Tuottopotentiaali on edelleen luonnollinen ja suurin syy buumiin. Tuottopotentiaalin rinnalla on hyvä muistaa, että listaamattomien kasvuyhtiöiden osakkeisiin liittyy korkeampia riskejä kuin pidemmälle kehittyneisiin yhtiöihin tehtäviin sijoituksiin. Onkin suositeltavaa hajauttaa sijoituksia listaamattomien kasvuyhtiöiden osakkeisiin esimerkiksi pörssiosakkeiden ja vaikkapa kiinteistöjen rinnalla”, Päivi Malinen arvioi.  

Sijoittajatutkimuksen mukaan myös mielenkiinto toimialaan tai yrittäjyyden tukeminen motivoivat sijoittajia. Jopa 40 % vastaajista toteaa, että on jännittävää seurata kasvuyhtiöiden kehitystä. Lähes yhtä moni (39 %) haluaa osallistua suomalaisten yhtiöiden menestykseen.

Kasvuyhtiöihin sijoittaminen on sen verran kiinnostavaa, että siihen voi jäädä jopa koukkuun. Kasvuyhtiösijoittamisesta myös syntyy uusia työpaikkoja. Pörssikaupassa osakkeiden omistaja vaihtuu, mutta sijoituksella ei ole samanlaista kasvua vahvistavaa merkitystä yritykselle.

 

Vastuullisuus on nouseva trendi sijoittamisessa

Kasvuyhtiöihin sijoittaneet ja siitä kiinnostuneet naiset eivät ole niin riskihakuisia kuin miehet. Naiset pitävät kohdeyrityksen vastuullisuutta selkeästi tärkeämpänä kuin miehet. Springvestin sijoittajatutkimuksen mukaan osakesäästäjänaisista 64 % pitää vastuullisuutta tärkeänä tai hyvin tärkeänä sijoituskohdetta valitessaan (miehistä 43 %).

”Omista naissijoittajistamme 77 % ja miehistä 60 % pitää yrityksen tuotteiden tai toiminnan vastuullisuutta tärkeänä valintaperusteena. Naiset haluavat vaikuttaa sijoituksillaan siis selkeästi enemmän ”maailman parantamiseen”. Uskommekin, että vastuullisuus tulee kasvamaan trendinomaisesti lähivuosina kaikkien sijoittajien arvomaailmassa”, Päivi Malinen sanoo.


 
Päivi Malinen uskoo vastuullisuustrendin vahvistuvan tulevaisuudessa.

Päivi Malinen uskoo vastuullisuustrendin vahvistuvan tulevaisuudessa.

 

Avoimuus lisää kiinnostusta

Springvest Oy toteutti Sijoittajatutkimuksen toistamiseen. Vuonna 2018 tutkimus toteutettiin yhdessä Aalto yliopiston opiskelijoiden kanssa. Tämän vuoden tutkimus toteutettiin toukokuussa ja tehtiin samalla menetelmällä Suomen Osakesäästäjien kanssa. Vastaajia Osakesäästäjissä oli 1105, Springvestin asiakkaissa 161.

Tulokset ovat pääosin samansuuntaisia. Sijoittajakunta on molemmissa ryhmissä hyvin miesvoittoista (vastaajista 85 %), ikähaitari on painottunut vanhempaan ryhmään ja useimmilla sijoittajilla on korkea koulutustaso.

Springvestin sijoittajat ovat tutkimuksen mukaan sijoittaneet juuri Springvestin kautta, koska he arvostavat laadukasta ja aktiivista palvelua (57 %), sekä laadukkaita ja mielenkiintoisia kohdeyhtiöitä (56 %). Osakesäästäjien mielestä osakepohjainen joukkorahoitus sopii ihmisille, jotka ovat riittävän rohkeita ottamaan myös riskejä (53 %), haluavat hajauttaa sijoituksiaan (40 %) tai ovat kiinnostuneet korkeasta tuottopotentiaalista (33 %).

Sijoittajatutkimus toi esiin asioita, joiden parantaminen saisi lisää sijoittajia kiinnostumaan listaamattomista. Näitä ovat toimiva jälkimarkkina (51 %), pieni alkusijoitus (32 %) ja raportointi yhtiöiden menestymisestä (33 %).

”Toimivien jälkimarkkinoiden kannalta on haasteellista, että listaamattomilla yhtiöillä ei ole listattuja yhtiöitä vastaavaa tiedonantovelvollisuutta osakkeenomistajilleen. Sen vuoksi olemme panostamassa voimakkaasti yhtiöiden raportointiin, jotta sijoittajat voisivat seurata puolivuotisraportteja suoraan Springvestin sijoitusalustalta. Sijoittaminen on nykyään mahdollista jo noin tuhannella eurolla, jotta kynnys kasvuyhtiösijoittamiseen madaltuu”, Päivi Malinen sanoo.

 


Springvest on 2012 perustettu sijoituspalveluyhtiö, joka tarjoaa mahdollisuuksia sijoittaa lupaavimpiin listaamattomiin kasvuyhtiöihin. Se on järjestänyt 47 rahoituskierrosta ja kerännyt 81 miljoonaa euroa kasvuyhtiöille joukkorahoituksella. Listaamattomat yhtiöt tarjoavat sijoittajalle uudenlaisia mahdollisuuksia; kasvuyhtiöt ovat korkean potentiaalin, mutta myös korkean riskin sijoituskohteita. Sijoitussalkun rakentaminen listaamattomien kasvuyhtiöiden osakkeista auttaa hajauttamaan riskiä. 
 


Lisätietoja:

Päivi Malinen, toimitusjohtaja, Springvest Oy, puh. 050 329 0846
Veera Hämäläinen, viestintäjohtaja, Springvest Oy, 040 621 4747

Voit voittaa Ravintola Grönin illallismenun kahdelle - osallistu 30.6. mennessä!

Grön_logo.png

Nyt kannattaa ottaa yhteyttä Springvestin asiamiehiin tai lähettää yhteyspyyntö! Ilmaisen sijoitusneuvonnan lisäksi osallistut arvontaan.

Palkintona on illallismenu kahdelle. Ravintola Grön tarjoaa maukasta, modernia, kasvipainotteista ja inspiroivaa ruokaa. Illalliskortti on kahdelle ja sisältää neljän ruokalajin “Grön menun” juomien kera. Ruoka on kausi- ja luomukeskeistä, ja keittiössä käytetään mahdollisimman paljon pohjoismaalaisia ja luonnon omia villituotteita.

Ravintolaäänestyksissä mainetta niittänyt Grön sai ensimmäisen Michelin-tähtensä vuonna 2018. Suomen Gastronominen seura valitsi vuonna 2017 Kampissa sijaitsevan Grönin Vuoden ravintolaksi.

Arvonnan säännöt

Osallistuminen arvontaan tapahtuu joko Springvestin messuosastolla Suuri Osakesäästäjäpäivä -tapahtumassa, Eban vuotuisessa kongressissa tai muissa sijoittajatapaamisissa, sosiaalisessa mediassa tai digitaalisissa kampanjoissa antamalla yhteystiedot Springvestille ja samalla osallistuen arvontaan!

 

Arvonnan voittaja saa lahjakortin, jolla saa illallismenun kahdelle suositusjuomineen Ravintola Grönissä. Palkinnon arvo on 216 euroa. Ravintola sijaitsee Kampissa, osoitteessa Albertinkatu 36, 00180 Helsinki.

Arvontaan voi osallistua 23.5.-30.6.2019 myös Springvestin verkkosivuilla springvest.fi lähettämällä yhteyspyynnön miltä tahansa sivulta. Esimerkiksi OSALLISTU klikkaamalla tästä.

 

Arvonta suoritetaan 1.7.2019 ja voittajalle ilmoitetaan henkilökohtaisesti voitosta.

Mahdollisen arpajaisveron maksaa Springvest Oy.

Päivi Malinen nousee Springvestin toimitusjohtajaksi


Päivi Malinen (OTK) on nimitetty Springvest Oy:n toimitusjohtajaksi. Hän on työskennellyt Springvestin palveluksessa (ent. Kansalaisrahoituksen) vuodesta 2014 lähtien ensin hallituksen puheenjohtajana ja myöhemmin compliance- ja riskienhallintatehtävissä.

Päivi Malisella on finanssialan taustaa mm. Ilmariselta sijoituslinjan juristin tehtävistä sekä Nordeasta arvopaperipalveluiden juristin ja Corporate and Institutional Banking -divisioonan sisäisen tarkastajan roolista.

Päivin kuva.jpg

Springvest on täsmentänyt strategiaansa ja keskittyy entistä vahvemmin lupaavimpien kasvuyhtiöiden osakeantien järjestämiseen Suomessa. Vuoden alusta lähtien on ollut mahdollista järjestää enintään 8 miljoonan euron rahoituskierroksia listaamattomille yhtiöille esitettä julkaisematta. Osakepohjaisella joukkorahoituksella onkin mahdollisuus kasvaa moninkertaiseksi nykyisestä, jos toimintaympäristö pysyy yhtä suotuisana.  

”Iso-Britanniaan verrattuna olemme vielä lapsenkengissä, mutta Suomi on jo Pohjoismaiden suurin vaihtoehtoisten rahoitusmuotojen toimija. Euroopassa Suomea arvostetaankin yhtenä alan edelläkävijöistä”, kertoo Päivi Malinen.  

Springvest teki Suomen ennätyksen maaliskuussa järjestämällään rahoituskierroksella NewIconille. Osakeannissa kertyi sijoituksia 4,9 miljoonaa euroa. Se on suurin joukkorahoituksella Suomessa koskaan toteutettu osakeanti. Kaikki Springvestin järjestämät osakeannit ovat toteutuneet ja jotkut jopa täyttyneet ennen määräaikaa.

Päivi Malinen on iloinen, että yhä useampi lupaava kohdeyritys valitsee Springvestin. Monet myös tekevät vuosien varrella uusia rahoituskierroksia. Esimerkiksi Mobidiagille on kerätty yhteensä 9,5 miljoonaa euroa kolmella eri kierroksella.

”Me Springvestissä haluamme maksimoida yritysten mahdollisuudet kasvaa nopeammin ja sijoittajien mahdollisuudet saada tuottoa. Suosituksemme on, että sijoittaja rakentaa listaamattomista itselleen salkun, jossa on osakkeita vähintään kymmenestä eri kohdeyrityksestä”, Päivi Malinen sanoo.

Springvest on 2012 perustettu sijoituspalveluyhtiö, joka tarjoaa mahdollisuuksia sijoittaa lupaavimpiin listaamattomiin kasvuyhtiöihin. Se on järjestänyt 47 rahoituskierrosta ja kerännyt 81 miljoonaa euroa kasvuyhtiöille joukkorahoituksella. Listaamattomat yhtiöt tarjoavat sijoittajalle uudenlaisia mahdollisuuksia; kasvuyhtiöt ovat korkean potentiaalin, mutta myös korkean riskin sijoituskohteita. Sijoitussalkun rakentaminen listaamattomien kasvuyhtiöiden osakkeista auttaa hajauttamaan riskiä. 

Uusi rahoituskierros: Tamturbo mullistaa öljyttömän paineilman tuotannon

Springvestin uusimmalla rahoituskierroksella olevalla Tamturbolla on mahdollisuus saavuttaa merkittävä markkina-asema kasvavilla öljyttömän paineilman markkinoilla.

 

Kevään 2019 osakeanneissa on sijoitettu reilut 1,5 miljoonaa euroa, mm. EAKR-Aloitusrahasto Oy (Suomen valtion omistama pääomarahasto) ja KWH-koncernen Ab (suomalainen perheyritys) sijoittivat kukin n. 300.000 euroa eli yhteensä 600.000 euroa.

“Yhtiössä on mukana merkittäviä sijoittajia. Sijoittajilla on nyt mahdollisuus osallistua Osakeantiin samoilla ehdoilla kuin kevään 2019 osakeanneissa on sijoitettu”, kertoo Springvestin tuore toimitusjohtaja Päivi Malinen.

 

Yhtiössä on mukana merkittäviä sijoittajia

Markkinointiliitteen+kansi+1+%281%29.jpg

Paineilman tuotanto on kiinteä osa useimpia teollisia valmistusprosesseja. Paineilmaa käytetään lähes jokaisessa teollisuuslaitoksessa koneiden, työkalujen ja prosessien käyttövoimana sekä materiaalien siirtämiseen eri tavoin. Globaalisti 10 % teollisuuden sähköstä ja 5 % koko maailman kokonaissähkönkulutuksesta kuluu paineilman tuottamiseen.

 

Toimialan haasteet

 

Paineilman puhtaus on ehdottoman kriittistä monilla teollisuudenaloilla, mm. niissä prosesseissa, joissa paineilma joutuu kosketuksiin lopputuotteiden kanssa. Perinteisellä teknologialla tuotetun paineilman sisältämä öljy vaurioittaa paineilmakäyttöisiä toimilaitteita, heikentää valmistettavien tuotteiden laatua ja altistaa työntekijät huonolle ilmanlaadulle sekä höyry- ja aerosolimuodossa olevalle mineraaliöljylle. Kompressorien jäteöljyn ja suodattimien käsittely aiheuttavat lisäksi merkittävän ympäristökuorman teollisuudessa. Öljyvoideltuihin verrattuna ”öljyttömät” kompressorit eivät ole läheskään yhtä energiatehokkaita ja kuluvien ruuvielementtien peruskunnostukset/vaihdot aiheuttavat laitteille merkittävän suuret ylläpitokustannukset.

 

Uniikki teknologia

 

Tamturbon teknologia on energiatehokasta, ja koska kuluvia osia ei ole, energiatehokkuus säilyy korkeana tuotteen koko elinkaaren. Hyvän energiatehokkuutensa, täyden öljyttömyyden ja lähes huoltovapaan rakenteensa ansiosta Tamturbo Touch-Free™ -tekniikan elinkaarikustannukset ovat markkinoiden pienimmät ja selkeästi vastaavia vanhoja ”öljyttömiä” kompressoritekniikoita alemmat. Suurnopeusmoottorin roottori, ja siihen kiinnitetyt turbosiivekkeet leijuvat magneettikentässä, joten ne eivät voi kulua eivätkä näin ollen tarvitse huoltoa.

 

Iso markkinapotentiaali

 

Vuonna 2018 Tamturbon tavoitettavissa oleva markkinapotentiaali 90–350 kW:n öljyttömille kompressoreille on yhteensä noin 2 miljardia euroa / 13 000 kompressoria vuodessa. Keskipainekompressorien markkina on suuri olemassa oleva markkina, joka kasvaa teollisuuden automatisoitumisen myötä edelleen.

Yhtiön exit-skenaarioita ovat yhtiön listaaminen, myynti teolliselle ostajalle tai pääomasijoittajalle. Tamturbo tavoittelee listautumisvalmiutta vuoden  2019 loppuun mennessä.

 

Kemia-lehti: Suomessa on hyvä syntyä, mutta kasvaa pitää ulkomailla

Suomalaiset kasvuyritykset haaveilevat joko pörssiin listautumisesta tai rahakkaasta yrityskaupasta. Tavoitteen toteutuminen vaatii miljoonien eurojen tutkimus- ja kehitystyötä. Kun valtion on leikannut rajusti tutkimusrahaansa, yritykset hakevat pelastusta joukkorahoituksesta.

Kemia-lehti, 2.5.2019.

DSC_4776.jpg
DSC_4773.JPG
DSC_4774.jpg

Karsa pyrkii ilmailuturvallisuusmarkkinan lippulaivaksi

Springvestin uusimmalla rahoituskierroksella on Karsa Oy, joka pyrkii ilmailuturvallisuusmarkkinan lippulaivaksi.

Räjähteiden havaitsemiseen tarkoitetun ilmaisinjärjestelmän pohjana on Helsingin yliopistolla kehitetty ennennäkemättömän herkkä ilmakehän hivenaineiden havainnointiin kehitetty mittalaiteteknologia.

 

"Karsan missio on tuoda markkinoille teknologiaa, jota hyödyntämällä parannetaan siviiliturvallisuutta", sanoo toimitusjohtaja Hans-Jürg Jost.

 

Uniikki teknologia räjähteiden havaitsemiseen

 

Kansainvälinen terrorismi, laittomien huumeiden tuotanto ja jakeluverkostot sekä vihamielisten valtioiden toimenpiteet pakottavat viranomaisia ja hallituksia ympäri maailman vahvistamaan toimiaan kansalaistensa turvallisuuden parantamiseksi. Lentoliikenteeseen kohdistuvan terrorismin ehkäisemiseksi turvallisuusstandardeja on tiukennettu, kun uusia iskuja tai iskuyrityksiä on tapahtunut. Lentorahti on hyvin vaihtelevaa eikä tällä hetkellä ole ratkaisua, jolla voidaan kattavasti havaita räjähteet rahdista.

 

ScentHound on Karsan kehittämä ratkaisu. Yhtiön räjähteiden havaitsemiseen tarkoitetun ilmaisinjärjestelmän ytimen (APCI) pohjana on Helsingin yliopiston fysiikan laitoksella kehitetty ilmakehän hivenaineiden havainnointiin kehitetty mittalaiteteknologia. Kaiken Karsan hallussa olevan tiedon valossa ScentHound on herkin olemassa oleva teknologia laajakirjoiseen räjähdehöyryjen havaitsemiseen.

 

Nykypäivänä läpivalaisuun perustuvilla röntgenlaitteistoilla voidaan käsitellä laatikko, tai enimmillään kuormalava kerrallaan. ScentHound mahdollistaa kokonaisen rekkakontin tarkastuksen yhdellä kertaa. Suorien kustannussäästöjen lisäksi ScentHoundin arvioitu suorituskyky parantaa huomattavasti tarkastuksen varmuutta lisäten lentoliikenteen turvallisuutta.

 

 

Iso markkinapotentiaali

 

Karsan ydintiimin jäsenet tulevat maailman johtavasta ilmakehätutkimuksen ryhmästä Helsingin yliopistolta. Karsan nykyisessä tiimissä on asiantuntemusta laitteiden ja ohjelmistojen kehittämisestä, tuotteiden kaupallistamisesta ja startup-yritysten rakentamisesta.

 

Lentorahdin valvonnan globaalin kokonaismarkkinan on arvioitu olevan 794 M$ vuonna 2023. Siviiliturvallisuus- ja hätätilasegmenttien kokonaismarkkinan odotetaan kasvavan 742 miljardiin US dollariin 2023 mennessä.

 

Karsa onkin nyt kaupallistamassa teknologiaansa tutkimuksesta teollisiin sovelluksiin: keskittyen lentoturvallisuuteen, rajavalvontaan, tullitoimintaan ja kriittisten infrastruktuurien suojaukseen. Karsan visiona on tehdä läpimurto siviililentoliikenteen lentorahdin tarkastuksen markkinasegmentillä. Läpimurron jälkeen Karsa laajentaa toimintaansa muille siviiliturvallisuussegmenteille. Karsalla on potentiaalia kasvaa nopeasti ja sillä on selkeät exit-mahdollisuudet.

 

Lifeline Ventures Fund II sijoittaa Osakeannissa 100.000 euroa lisää Yhtiöön ja näin ollen sijoittajilla on mahdollisuus osallistua Osakeantiin samoilla ehdoilla kuin Lifeline Ventures Fund II.

 

ScenthoundGUY.png

Toimitusjohtaja vaihtuu

Springvest on päättänyt täsmentää strategiaansa keskittyäkseen entistä vahvemmin lupaavimpien kasvuyhtiöiden rahoituskierrosten järjestämiseen Suomessa. Osakepohjaisella joukkorahoituksella on mahdollisuus kasvaa moninkertaiseksi nykyisestä.

 

Springvest keskittyy jatkossa omiin vahvuuksiinsa ja on luopumassa siksi Varainhoito-liiketoiminnasta. Varainhoidon asiakkaiden intressit ja toimintavaihtoehdot huomioidaan parhaalla mahdollisella tavalla uudessa tilanteessa. 

 

Joukkorahoituksella kerättävän osakepääoman maksimi on noussut vajaasta 5 miljoonasta 8 miljoonaan.  Se on jo varteenotettava kanava listaamattomille kasvuyrityksille, mutta on vielä lapsenkengissä verrattuna esimerkiksi Iso-Britanniaan.

 

Springvestin toimitusjohtaja vaihtuu. Vt. toimitusjohtajaksi on nimitetty Päivi Malinen, joka aiemmin on toiminut Springvestin hallituksessa sekä compliance- ja riskienhallintatehtävissä. Terhi Vapola, jolla on monipuolinen osaaminen ja kokemus pääomasijoituskentästä, jatkaa Springvestin neuvonantajana.

 

Lisätietoja:

Päivi Malinen, vt. toimitusjohtaja, p. 050 329 0846.

huhtikuu 2019 Springvest osa 2 (1 of 1)-17.jpg
Suomen suurin osakeanti listaamattomalle kasvuyritykselle joukkorahoituksella

Suomen suurin osakeanti listaamattomalle kasvuyritykselle joukkorahoituksella

Springvest teki Suomen ennätyksen keräämällä lähes 5 miljoonaa euroa suomalaiselle NewIconille osakeannissa. Se on suurin joukkorahoituksella Suomessa koskaan kerätty rahoitus listaamattomalle kasvuyhtiölle.

Joukkorahoitus on noussut varteenotettavaksi vaihtoehdoksi kasvuyhtiöille hankkia uutta pääomaa kasvua varten. Samalla se on mahdollistanut useammille ihmisille lupaavimpiin kasvuyhtiöihin sijoittamisen.

Iso-Britanniassa joukkorahoitus on Euroopan suurinta.* Vuonna 2017 osakepohjainen joukkorahoitus kasvoi 22 % saavuttaen 333 miljoonaa puntaa. Joukkorahoituksen kasvun uskotaan jatkuvan ainakin vuoteen 2023 saakka.

 

Iso-Britanniassa tehdyssä kyselyssä 20 % yrittäjistä näki joukkorahoituksen toteuttamiskelpoisempana rahoitusstrategiana kuin pankkilainan (19 %). Iso-Britanniassa tapahtuva kehitys voi hyvinkin ennakoida Suomen rahoitusalan murrosta tulevina vuosina.

 
Suomessa on lähes 90 miljardia euroa rahaa pankkitileillä, jonka arvo inflaation vuoksi laskee joka ikinen päivä. Ainakin osa tästä rahasta olisi hyvä saada tuottavampaan ”työhön”, kasvattamaan yrityksiä ja työllistämään suomalaisia.

 

Ossi Parviainen Newicon.jpg

– Olemme erittäin tyytyväisiä Springvestin tapaan hoitaa rahoituskierros luotettavasti, nopeasti ja tehokkaasti. Me pystyimme keskittymään liiketoimintaan ja yrityksen kasvattamiseen, kun Springvestin asiantunteva organisaatio hoiti rahoituskierroksen, kommentoi NewIconin toimitusjohtaja Ossi Parviainen.

Terhi vakavampi hyvä.jpg

NewIcon oli Springvest Oy:n rahoituskierroksella toistamiseen. Vuonna 2017 yhtiölle kerättiin 4.3 miljoonaa euroa joukkorahoituksella.

 

”NewIconin perjantaina päättyneellä rahoituskierroksella kerättiin maksimimäärä, eli 4.999 miljoonaa euroa. Se on Suomen ennätys. Arvostamme myös sitä, että yrityksen johto on luottanut meihin toistamiseen”, toteaa toimitusjohtaja Terhi Vapola Springvestistä.

* Lähteet: Cambridge Centre for Alternative Finance, 2018; Business Leader, 2019.

Springvestin uusimmalla rahoituskierroksella on NewIcon, joka mullistaa lääkehuoltoa

NewIcon Oy toimii globaalien trendien aallonharjalla. Näitä ovat ikääntyvä väestö sekä digitalisaation ja robotiikan räjähdysmäinen kasvu. Lääkehuollon automaation järjestelmien ja laitteiden markkinan on ennustettu kasvavan merkittävästi vuoteen 2025 mennessä, ollen vuonna 2018 5,5 miljardia euroa ja 2025 jo 9 miljardia euroa*. Kokonaismarkkinasta ennustetaan silloinkin olevan vasta alle 10 % automatisoitu.

Lääkelogistiikan digitalisoinnilla ja automatisoinnilla saavutetaan todistetusti merkittäviä suoria kustannussäästöjä sairaaloissa ja apteekeissa. Ne vähentävät työvoiman tarvetta, pienentävät varastoihin sitoutunutta pääomaa, lääkehävikkiä sekä käsin tehtävää dokumentaatioita.

robottikuva.png

Epäsuorasti säästöjä saadaan myös lääkitysvirheiden vähenemisestä seuraavan paremman potilasturvallisuuden kautta. Myös työturvallisuuden paraneminen lisää tuottavuutta ja tuo säästöjä, kun monet toimitusprosessin terveydenhuollon ammattilaisille riskialttiit ja kuormittavat työvaiheet vältetään. Aikaansaadut säästöt työvoimassa voidaan puolestaan kohdentaa asiakas- tai hoitotyöhön, jolloin palvelun laatu paranee.

NewIcon on Springvest Oy:n rahoituskierroksella toistamiseen. Vuonna 2017 yhtiölle kerättiin 4.3 miljoonaa euroa joukkorahoituksella.

 

Yhtiön liikevaihdon kehitys ja exit-skenaariot

Yhtiön vuoden 2018 tilintarkastamattomien lukujen perusteella NewIconin vuoden 2018 liikevaihdon (n. 7,3 MEUR) kasvu suhteessa vuoden 2017 liikevaihtoon (n. 4,4 MEUR) on ollut yli 65 %.

Liikevaihdon odotetaan kasvavan vuonna 2019 jo noin 10 miljoonaan euroon ja jatkaen siitä kasvuaan vuoteen 2024 mennessä yli 60 miljoonaan euroon. 

Yhtiöön ovat aikaisemmin sijoittaneet Suomen Teollisuussijoitus Oy (Tesi), Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen ja Highlight Health Investment Limited yhteensä noin 6,8 miljoonaa euroa.

Yhtiön näkemyksen mukaan todennäköisyys sille, että Yhtiössä toteutetaan exit muutaman vuoden sisällä, on suuri. Toimialalla tapahtuu tyypillisesti hyvin paljon yrityskauppoja ja kauppahinnat ovat suuria. Yhtiön johdolla, hallituksella sekä pääomistajilla on vahvaa osaamista ja kokemusta aikaisemmista yrityskaupoista.

 

*Global Pharmacy Automation Systems Market 2017-2025 by End-user, Product and Region June 2018 GMD.

Springvest välitti 17 miljoonaa euroa kasvuyhtiöille


Springvest Oy on tarjonnut vuodesta 2012 lähtien suomalaisille mahdollisuutta hajauttaa omia sijoituksiaan listaamattomien kasvuyhtiöiden osakkeisiin. Viime vuonna rahoituskierroksia oli yhteensä kahdeksan, keskimäärin kooltaan noin 2 miljoonaa euroa. Suurin rahoituskierros oli 4 miljoonaa euroa.

”Yleensä rahoituskierroksia on vain yksi kerrallaan. Valitsemme sadoista rahoitusta hakevista kasvuyhtiöistä sijoituskohteiksi lupaavimmat yhtiöt. Ammattimaista valintaprosessiamme voidaan hyvin verrata pääomasijoittajien tai enkelisijoittajien standardeihin. Panostamme laatuun, emme määrään”, toimitusjohtaja Terhi Vapola kertoo ja jatkaa:

 

”Sijoittajapuolella viime vuoden lokakuussa alkanut arvopaperimarkkinoiden hermoilu näkyi pienenä laskuna viimeisten rahoituskierrosten euromäärissä. Samaan aikaan kuitenkin monet sijoittajat ovat siirtäneet pörssisijoituksista varojaan listaamattomiin kasvuyhtiöihin, joihin eivät kurssiheilahtelut samalla tavalla vaikuta. Lisäksi uusi riippumaton sijoitusneuvontamme tarjoaa myös kansainvälisiä ETF-rahastoja, jotka sopivat hajauttamaan riskiä. ETF-rahastoista löytyy myös hyviä defensiivisiä vaihtoehtoja.”

 

 

Rahoituskierroksia monipuolisille kasvuyhtiöille

 

Tutuille kohdeyrityksille tehdyt jatkokierrokset menivät nopeasti kaupaksi sijoittajille. Esimerkiksi Springvestin kolmas rahoituskierros Mobidiagille merkittiin täysimääräisesti ennen merkintäajan päättymistä.  Yhteensä Springvest on kerännyt osakeanneissa Mobidiagille jo noin 9,5 miljoonaa euroa. Mobidiag kehittää diagnostiikkaa, jolla selvitetään taudin aiheuttaja nopeasti ja näin autetaantaistelussa antibiooteille vastustuskykyisiä ”superbakteereja” vastaan. 

 

Ductorin toinen rahoituskierros järjestettiin vuoden 2017 lopussa, josta osa välitettiin vuoden 2018 alussa. Springvest on kerännyt Ductorille yhteensä jo noin 6,5 miljoonaa euroa. Ductor on cleantech-yritys, jonka kehittämä teknologia mullistaa biokaasuteollisuuden. Myös kliinisten diagnostiikkatestien validointeja tekevälle Finbiosoftille ja interaktiivisia pelialustoja urheilutapahtumiin tekevälleUplauselle kerättiin osakeanneilla omaa pääomaa toistamiseen.

 

”Kohdeyrityksemme ovat monipuolistuneet. Suurin osa on edelleen vastuullisia tavalla tai toisella – terveysteknologian tai ympäristövastuun alalta - mutta moni ensimmäistä kertaa rahoituskierroksella ollut yritys on suomalaista kuluttajaa lähempänä”, Terhi Vapola kuvailee.

 

Uusia tulokkaita Springvestin rahoituskierroksilla olivat terveysteknologian puolelta biohajoavia implantteja valmistava Bioretec ja henkilökohtaisen terveysteknologian edelläkävijä Vivago, polttokennoteknologiaa hyödyntävä cleantech-yhtiö Convion, lisäaineettomien elintarvikkeiden ketjua ja verkkokauppaa kehittävä It´s Pure sekä Digital Fabric, jonka mobiilipalvelu ja kauppapaikka Zadaa sopii itselle sopivien vaatteiden myyntiin ja ostamiseen.

 

 

Sijoitusten keskikoko pysynyt korkeana

 

Keskimääräisen sijoituksen koko oli noin 11.400 euroa Springvestin järjestämillä rahoituskierroksilla vuonna 2018. Vaikka keskisijoitus on pysynyt jo vuosia korkeana, joillekin listaamattomista kiinnostuneille sijoittajille tuhansien eurojen minimisijoitus saattaa kuitenkin olla liikaa.

 

”Haluamme antaa uusille sijoittajille mahdollisuuden kokeilla kasvuyhtiöihin sijoittamista. Siksi kampanjoimme parhaillaan, että minimisijoitus voi olla jopa alle 1000 euroa. Keräämällä pienistä sijoituksista oman salkun, voi ”pikkuenkelinä” seurata lupaavien kasvuyhtiöiden menestystarinoita ja mahdollisesti ajan kanssa sijoittaa enemmän”, Terhi Vapola toivoo.

 

Exit – eli listautuminen pörssiin tai yrityskauppa - on kasvuyhtiöihin pidemmän aikaa sijoittaneille yhä lähempänä. FIBANille tehdyn pro gradu -työn mukaan keskimääräinen sijoitusaika ennen exitiä on ollut enkelisijoittajilla viisi vuotta. Kansainväliset tutkimukset antavat arvion 3-5:stä tai jopa 5-8 vuodesta.

 

FiBANin[1] mukaan keskimäärin 10 % ammattimaisista bisnesenkelisijoituksista onnistuu hyvin, 40 % kohtalaisesti ja 50 % sijoituksista epäonnistuu, ainakin osittain. Kasvuyhtiöihin sijoittamiseen sisältyy siis aina riski.  Tämän vuoksi kasvuyhtiösijoituksista kannattaa rakentaa portfolio, listaamattomien yhtiöiden sijoitussalkku. 

Springvest valitsi Mikko Honkasen Vuoden Kasvuyritysjohtajaksi

Springvest valitsi Mikko Honkasen Vuoden Kasvuyritysjohtajaksi

Vainu.io-yrityksen toimitusjohtaja Mikko Honkanen on valittu Vuoden 2018 Kasvuyritysjohtajaksi. Kunniakirjan luovutti Terhi Vapola yhdessä Petteri Kilpisen kanssa Menestyjät-seminaarissa Finlandia-talolla. Palkitsemisraadin puheenjohtajana toimi enkelisijoittaja Leena Niemistö.

 

"Hienoa, että tällainen uusi kategoria on syntynyt. Se kertoo kasvavasta arvostuksesta kasvuyrityksiä kohtaan. Johtajana voi onnistua monella eri tavalla. Itse pidän erityisen tärkeänä kykyä innostaa ja energisoida muita. Siinä etenkin aktiivinen kommunikointi korostuu", sanoo 35-vuotias toimitusjohtaja Mikko Honkanen ilahtuneena palkinnosta.

 

Vainu.io-yritys on perustettu 2014 ja työllistää noin 200 henkilöä. Vainu myy yritystietokantaa reaaliaikaisen myynnin ja markkinoinnin tehostamiseen, jotta parhaat prospektit ja liidit pystytään tunnistamaan.

 

Vainu_Mikko_photo.png

Mikko Honkasen mukaan Vainulla johtaminen on tiimityötä, jossa korostetaan terveen järjen käyttöä. Esimiesrooleihin kasvetaan yrityksen sisältä. Omaan johtamiseensa hän on saanut eväitä jo varhain jalkapallovalmentajan ja erotuomarin rooleista. 35-vuotias toimitusjohtaja kerää voimia työntekoon perheestä, urheilemalla säännöllisesti ja nukkumalla hyvin.

 

 

Johtajan merkitystä ei voi liioitella

 

Springvest Oy halusi palkinnolla tuoda esiin toimitusjohtajan roolia, joka erityisesti kasvuyritysten menestymiselle on keskeinen.

 

”Toimitusjohtajan merkitys yritykselle on aina suuri, mutta etenkin kasvuvaiheessa se on ratkaisevan tärkeä. Startup-yritys lähtee perustajatiimin ideasta ja sen kehittämisestä. Kun yritys aloittaa kasvuvaiheen ja tarvitsee A-kierroksen rahoitusta, toimitusjohtajan rooli on avainasemassa. Hyvä toimitusjohtaja saa rahoittajat tai sijoittajat uskomaan yritykseen ja sen kasvuun”, Springvestin toimitusjohtaja Terhi Vapola selittää.

 

Tärkein rahoituskierrokselle valittavan kasvuyhtiön valintakriteeri on pätevä ja kokenut ydintiimi. Vain ne toimitusjohtajat ja tiimit, jotka onnistuvat toteuttamaan suunnitelmansa käytännössä, voivat tuoda sijoittajalle voittoa. Springvest kiinnittää erityistä huomiota kasvuyhtiön toimitusjohtajan ja koko avaintiimin kokemukseen, taustoihin ja vahvuuksiin omassa liiketoiminnassaan.

 

 

Aalto-yliopiston opiskelijat kartoittivat yli 1500 yritystä

 

Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun maisteritason opiskelijaryhmä tuotti professori Jari Melginin johdolla kvantitatiivisen tunnuslukuanalyysin ja tunnisti tarkemman laadullisen analyysin perusteella sopiviksi ehdokkaiksi kymmenkunta yritystä. Niiden johdolle tehtiin sähköpostikysely, jota tarkennettiin puhelinhaastatteluin. Kyselyssä kartoitettiin nopean kasvun mahdollistaneita tekijöitä, kasvuyrityksen johtamisen haasteita ja henkilöstön johtamiseen liittyviä teemoja.

 

Lopullisen valinnan Vuoden 2018 Kasvuyritysjohtajaksi tehneen palkitsemisraadin puheenjohtaja Leena Niemistön mukaan valinta kallistui Mikko Honkaseen, jolla on valtava energia ja vahva persoona. Karismaa ja itsevarmuutta löytyy - hyvällä tavalla.

 

Hallitusammattilainen ja enkelisijoittaja Leena Niemistö kuvaa Mikko Honkasta innostavaksi johtajaksi, joka hakee isoa kasvua maailmalta. Honkanen uskoo vahvaan yrityskulttuuriin ja arvojen kautta johtamiseen.  Vainu pyrkii kategoriajohtajaksi kestävällä tavalla, tulorahoituksella. Honkanen johtaa esimerkin kautta ja panostaa viestintään.

 

”Vainu ei ole kuin yksi perhe, vaan yksi tiimi. Yrityksemme muistuttaa pikemminkin huippu-urheilujoukkuetta”, kuvailee Mikko Honkanen.

 

 

Aito ja inspiroiva johtaja

 

Johtamisesta luennoiva ja kirjoja kirjoittanut Petteri Kilpinen kertoo, että neljästä hyvästä johtajasta parhaan valinta oli luonnollisesti vaikeaa.

 

”Halusimme selvittää, millaiseen yrityskulttuuriin ehdokkaat uskovat, mikä on johtamisfilosofia, yrityksen hissipuhe ja missä yritys tai johtaja itse on viiden vuoden kuluttua. Hyvin erilaisilla johtamistavoilla voi päästä hyviin tuloksiin. Yrityksen eri kasvun vaiheissa tarvitaan kuitenkin erilaista johtamista.”

 

Vainu on johtamistavaltaan nykyaikainen yritys, jossa johtajia kierrätetään ja ihmiset uskaltavat tehdä päätöksiä itse. Johto tietää myös, että yritys on henkilökunnan kasvaessa hyvin erinäköinen, nykyhetki ei ole pysyvä olotila.

 

Petteri Kilpisen mukaan johtajalta vaaditaan kykyä viestiä yrityksen tahtotilaa. Johtaja on onnistunut työssään vasta silloin, kun hän on saanut aikaan myönteisiä muutoksia muissa. Tulevaisuudessa johtaja johtaa tiimejä ja asiantuntijat johtavat itseään. Silloin kasvaa arvojen, merkityksen ja kulttuurin vaikutus. Johtamisella on vaikutettava työpaikan sosiaalisiin suhteisiin sekä johdettavien innostukseen ja energisyyteen.

 

 

Muut finalistit poikkeavat johtamistyyleiltään

 

Ehdolla Vuoden kasvuyritysjohtajaksi oli myös Jyri Roselius, Piceasoftin toimitusjohtaja. Piceasoft keskittyy mobiililaitteiden elinkaaren ohjelmistoihin käyttöönotosta takaisinmyyntiin. Se oli oli Deloitten listalla nopeimmin kasvaneiden teknologiayritysten kirkkain kasvuraketti (ykkössijalla vuonna 2017).

 

Jyri Roselius haluaa tarjota vastuuta ja kasvumahdollisuuksia nuorille kyvyille, ja arvostaa yrityskulttuurissa me-henkeä:

”Uskon tavoitteelliseen toimintaan, tavoitteiden pitää olla kovat.”

 

By Pia´s yhtiön toimitusjohtaja Marjaana Järvinen vastaa tuotannon kaikista vaiheista ja johtaa yritystä parivaljakkona perustajan ja designistä vastaavan Pia Erlundin kanssa.  He ovat lifestyle-brändin rakentajia, osaavat käyttää somea ja ottavat asiakkaat osaksi yhteisöä. Hyvä tulos perustuu kustannustehokkuuteen.

 

”Moni kuvittelee, että vaatebisneksessä kuljetaan catwalkeilla, mutta tämä on kovaa työtä. Emme panosta sesonkeihin, vaan tuotamme joustavasti koko ajan uutta.  Johdan peliä sisältä. Teen nopeasti päätöksiä ja ratkaisuja”, Marjaana Järvinen kuvailee johtamistapaansa.

 

Tuomas Tenkanen, Mobidiag Oy:n toimitusjohtaja oli myös ehdolla Kasvuyritysjohtajaksi. Mobidiag syntyi uudestaan, kun kolme yritystä fuusioitiin vuonna 2013. Yhtiöllä on Tenkasen mukaan uniikki positio. Se kehittää diagnostiikkaa, jolla selvitetään taudin aiheuttaja nopeasti ja näin auttaa taistelussa antibiooteille vastustuskykyisiä ”superbakteereja” vastaan. 

 

”Suomen yritysmaailmassa analysoidaan aivan liian pitkälle asiat. Kansainvälistyvän kasvuyrityksen pitää sietää epävarmuutta ja mennä eteenpäin. Ovia aukeaa matkalla. Johtaja on osa tiimiä ja asiantuntijaorganisaatiota pitää johtaa innostuksella. Viestintä luo yhteistä kulttuuria”, Tuomas Tenkanen kuvailee johtamistapaansa.

 

Vuoden Kasvuyritysjohtajan palkinto luovutettiin nyt ensimmäistä kertaa. Springvestin tarkoitus on vuosittain valita toimitusjohtaja, jonka vaikutus yrityksen kasvuun ja menestymiseen on merkittävä. Tänä vuonna palkitsemisraatiin kuului Leena Niemistö, Petteri Kilpinen, Terhi Vapola ja Jari Melgin.

Ota yhteyttä 30.6. mennessä - voit voittaa Ravintola Grönin illallismenun kahdelle

Ota yhteyttä 30.6. mennessä - voit voittaa Ravintola Grönin illallismenun kahdelle

Nyt kannattaa ottaa yhteyttä Springvestin asiamiehiin tai lähettää yhteyspyyntö! Ilmaisen sijoitusneuvonnan lisäksi osallistut arvontaan.

Palkintona on illallismenu kahdelle. Ravintola Grön tarjoaa maukasta, modernia, kasvipainotteista ja inspiroivaa ruokaa. Illalliskortti on kahdelle ja sisältää neljän ruokalajin “Grön menun” juomien kera. Ruoka on kausi- ja luomukeskeistä, ja keittiössä käytetään mahdollisimman paljon pohjoismaalaisia ja luonnon omia villituotteita.

Ravintolaäänestyksissä mainetta niittänyt Grön sai ensimmäisen Michelin-tähtensä vuonna 2018. Suomen Gastronominen seura valitsi vuonna 2017 Kampissa sijaitsevan Grönin Vuoden ravintolaksi.

Arvonnan säännöt

Osallistuminen arvontaan tapahtuu joko Springvestin messuosastolla Osakesäästäjien Päivä -tapahtumassa, Eban konferenssissa tai muissa sijoittajatapaamisissa, sosiaalisessa mediassa tai digitaalisissa kampanjoissa antamalla yhteystiedot Springvestille ja samalla osallistuen arvontaan!

 

Arvonnan voittaja saa lahjakortin, jolla saa illallismenun kahdelle suositusjuomineen Ravintola Grönissä. Palkinnon arvo on 216 euroa. Ravintola sijaitsee Kampissa, osoitteessa Albertinkatu 36, 00180 Helsinki.

Arvontaan voi osallistua 23.5.-30.6.2019 myös Springvestin verkkosivuilla springvest.fi lähettämällä yhteyspyynnön miltä tahansa sivulta. Esimerkiksi klikkaamalla tästä.

 

Arvonta suoritetaan 1.7.2019 ja voittajalle ilmoitetaan henkilökohtaisesti voitosta.

Mahdollisen arpajaisveron maksaa Springvest Oy.

Illallismenun arvonta Sijoitus-Invest -messuilla Helsingissä

Illallismenun arvonta Sijoitus-Invest -messuilla Helsingissä

Terhi Vapola, Springvestin toimitusjohtaja, kertoo Sijoitus-Invest -messuilla Helsingissä, miksi kannattaa sijoittaa listaamattomiin kasvuyhtiöihin ja ETF-rahastoihin. Hän on Messukeskuksessa päälavalla torstaina kello 13.

Tapahtumassa valitaan parhaat yksityissijoittajat Yksityissijoittaja-kilpailussa. Kilpailussa äänestetään parasta suurta, keskisuurta ja pientä Helsingin pörssin päälistan yhtiötä. Lisäksi valitaan paras yhtiö First North -listalta. Pörssiyhtiön paneelikeskustelussa suomalaisjohtajat pohtivat, miltä Suomen osakemarkkinat näyttävät ulkopuolisen näkökulmasta. Aamutilaisuus käsittelee Markkinaraadissa ajankohtaisia talousaiheita. Tapahtuman iltatilaisuudessa torstaina puhutaan tekoälystä ja teknologiatrendeistä – miten nämä vaikuttavat sijoittamiseen?

Springvest on mukana Sijoitus-Invest -messuilla myös osastolla 22.-23.11.2018. Siellä kannattaa osallistua arvontaan, jossa voi voittaa illallismenun kahdelle. Ravintola Grön tarjoaa maukasta, modernia, kasvipainotteista ja inspiroivaa ruokaa. Illalliskortti on kahdelle ja sisältää neljän ruokalajin “Grön menun” suositusjuoineen. Ruoka on kausi- ja luomukeskeistä, ja keittiössä käytetään mahdollisimman paljon pohjoismaalaisia ja luonnon omia villituotteita.

Ravintolaäänestyksissä mainetta niittänyt Grön sai ensimmäisen Michelin-tähtensä vuonna 2018. Suomen Gastronominen seura valitsi vuonna 2017 Kampissa sijaitsevan Grönin Vuoden ravintolaksi.

Arvonnan säännöt

Osallistuminen arvontaan tapahtuu joko Springvestin messuosastolla Sijoitus-Invest -tapahtumassa tai muissa sijoittajatapaamisissa, sosiaalisessa mediassa tai digitaalisissa kampanjoissa antamalla yhteystiedot Springvestille ja samalla osallistuen arvontaan!

 

Arvonnan voittaja saa lahjakortin, jolla saa illallismenun kahdelle suositusjuomineen Ravintola Grönissä. Ravintola sijaitsee Kampissa, osoitteessa Albertinkatu 36, 00180 Helsinki.

Arvontaan voi osallistua 22.11.-16.12.2018 myös Springvestin verkkosivuilla springvest.fi lähettämällä yhteyspyynnön miltä tahansa sivulta. Esimerkiksi klikkaamalla tästä.

 

Arvonta toteutetaan 17.12.2018 ja voittajalle ilmoitetaan henkilökohtaisesti voitosta.

Mahdollisen arpajaisveron maksaa Springvest Oy.

logo gron.jpeg

Springvest järjestää kaksi rahoituskierrosta samaan aikaan

Tiedote 12.12.2018

Springvest on tarjonnut vuodesta 2012 lähtien suomalaisille mahdollisuuden hajauttaa omia sijoituksiaan listaamattomien kasvuyhtiöiden osakkeisiin. Se on alansa suurin toimija listaamattomien kasvuyhtiöiden osakeanneissa. Tänä vuonna rahoituskierroksia kertyy yhteensä kahdeksan, ja niiden koko on 1-5 miljoonan väliltä.

 

Koska työkaluna on joukkorahoitus, sen sijaan että sijoituksen tekee yksi tai kaksi suursijoittajaa, mahdollisuus tarjoutuu isommalle joukolle sijoittajia osallistua lupaavien kasvuyhtiöiden osakeantiin.

 

”Springvest on Suomen suurin alansa toimija, mutta hyvä maineemme perustuu laatuun, ei määrään. Siksi rahoituskierroksia on tähän mennessä ollut vain yksi kerrallaan. Springvestin kasvustratgian mukaisesti ja toiminnan laajentuessa on kuitenkin väistämätöntä, että kierrokset alkavat mennä osittain päällekkäin”, toimitusjohtaja Terhi Vapola arvioi ja jatkaa:

 

”Springvestin sijoitusneuvonta perustuu vahvaan osaamiseen ja henkilökohtaisiin tapaamisiin sijoittajien kanssa. Marraskuussa asiakkaamme kuulevat poikkeuksellisesti kahdesta mielenkiintoisesta osakeannista samalla käynnillä. Toiminnan skaalaaminen on mahdollista, koska varsinainen sijoitus osakeantiin tehdään Springvestin järjestelmässä verkossa.”

 

It´s Pure kasvaa myymälöissä ja verkossa

 

It´s Pure -ketjun osakeanti alkoi lokakuussa.. Se on puhtaampaan ja reilumpaan elintarvikemyyntiin keskittyvä ketju, aiemmalta nimeltään Punnitse & Säästä.

itspure_turku 005.jpg

Ketju tarjoaa tuotteita omissa myymälöissään, franchising-myymälöissä sekä nopeasti kasvavassa verkkokaupassa. Myymälöiden tuotteista valtaosa on lisäaineettomia ja yli 50 % luomutuotteita. Yksi tärkeä osa on nopeasti kasvava oma It’s Pure -tuotemerkin tuotelinja.

 

Yhtiön liiketoiminnassa yhdistyy eettisyys, luonnonmukaisuus, iso markkinakasvu ja hyvä kannattavuus. Lisäaineettomien elintarvikkeiden kysyntä kasvaa markkinasta riippuen kymmeniä prosentteja vuodessa. Myös elintarvikkeiden verkkokauppa maailmalla kasvaa todella nopeasti, vaikka Suomi onkin kaukana naapurimaiden takana. Franchising-liiketoiminta on parhaimmillaan todella kannattavaa ja skaalautuvaa, sillä siihen ei sitoudu juurikaan Yhtiön omia pääomia.

It’s Pure on siis kasvavassa markkinassa ja valmis aloittamaan toiminnan skaalaamisen Yhtiön muutosprosessin jälkeen. Ketjun myynti 2018 on arviolta 6,6 M€ ja myymälöitä on yhteensä 26. It’s Puren tavoitteena on avata seuraavan kahden vuoden aikana yli 20 uutta franchise-myymälää.

 

Yhtiön edeltäjä Punnitse & Säästä on ostanut todella suuria määriä pakkaamattomia tuotteita jo vuodesta 1997 lähtien, joten pitkän historian vuoksi ostohinnat ovat alhaisia, jopa 5-40 % edullisempia kuin alan muilla toimijoilla. Oma It’s Pure -tuotelinja kasvaa tasaisesti ja tuo hyvän katteen väliportaiden puuttumisen vuoksi. Lisäksi kuivaelintarvikkeet sopivat erinomaisesti niin verkon kuukausitilauksiin kuin myymälöistä ja netistä tehtäviin tukkupakettiostoihinkin.

Tässä linkki kierroksen tietoihin.

Vivago vastaa megatrendeihin

 

Toinen rahoituskierros järjestetään Vivagolle, joka on vuonna 1994 perustettu henkilökohtaisen terveysteknologian edelläkävijä. Vivago kehittää älykkäitä ratkaisuja, joiden avulla seurataan ja analysoidaan käyttäjän terveydentilaa ja hyvinvointia. Ratkaisut digitalisoivat terveydenhuoltoa mahdollistaen yksilöllisen hoidon, paremman hoidon laadun, henkilöstöresurssien reaaliaikaisen suunnittelun ja kohdentamisen sekä mittavat kustannussäästöt. Ne keräävät hyvinvointitietoa älykellon avulla.

 

Ratkaisut hyödyttävät koko hoitoketjua – sairauksien diagnosointia, kuntoutusta, stressin, masennuksen ja kroonisten sairauksien hoidon seurantaa, kotihoitoa ja avustettua asumista ja sairaalahoitoa.

 

Markkinaa ohjaava megatrendi on väestön nopea ikääntyminen: länsimaissa jopa 30 % asukkaista on yli 65-vuotiaita. Kun ikäihmisten määrä kasvaa ennennäkemätöntä vauhtia, monisairauspotilaiden ja kroonisten sairauksien yleisyys kasvaa väestötasolla. Julkisen terveydenhuollon rahoitusvaje ja resurssipula pahenevat.

Digitalisaatio muuttaa markkinaa nopeasti lähivuosina. Lisäksi työurien globalisaatio ja kaupungistuminen lisäävät etäisyyksiä ikäihmisten, omaisten ja hoito-organisaatioiden välillä lisäten tarvetta etämonitorointiin ja palveluihin.

Maria Lavonen on toiminut toimitusjohtajana vuodesta 2015. Vivago on kehittynyt hänen johdollaan terveysteknologian ratkaisujen ja palveluiden edelläkävijäksi ja kansainväliseksi kasvuyritykseksi. Vivagon ydintiimillä on mittava kokemus lääkinnällisten tuotteiden ja palveluiden sekä monitorointiratkaisujen kehittämisestä ja tuomisesta kansainvälisille markkinoille.

kellokuva.png

Yhtiön liikevaihdon arvioidaan vuonna 2018 kasvavan 15-30 % vuoden 2017 liikevaihtoon verrattuna. Yhtiö tavoittelee selvästi voimakkaampaa kasvua lähivuosina. Yhtiön käyttökatteen arvioidaan olevan positiivinen jo vuonna 2018 ja Yhtiö tavoittelee yli 30 % käyttökateprosenttia vuonna 2021.

Tästä linkki rahoituskierroksen tietoihin.

Kauppalehti: Joukkorahoitusalusta Springvest ryhtyy omaisuudenhoitajaksi

Yhtiö haluaa yhdistää kustannustehokkaat etf-rahastot ja kasvuyhtiösijoitukset.

Osakepohjaista listaamattomien kasvuyritysten joukkorahoituspalvelua ylläpitävä Springvest on saanut Finanssivalvonnalta toimiluvan laajennuksen kattamaan myös omaisuudenhoidon.

”Suurin osa asiakkaidemme sijoituksista – usein jopa yli 90 prosenttia – ei ole kasvuyhtiösijoitussalkussa vaan muissa sijoitusinstrumenteissa tai pankkitileillä. Tähän saumaan haluamme nyt tarjota riippumatonta sijoitusneuvontaa ja omaisuudenhoitoa. Kustannustehokkaan hinnoittelun ansiosta pystymme tarjoamaan erittäin kilpailukykyistä tuottoa ja silti laadukasta varainhoitopalvelua”, toimitusjohtaja Terhi Vapola sanoo tiedotteessa.

Sprinvest pyrkii tarjoamaan varainhoitopalvelua laajalle sijoittajajoukolle. Yhtiö ei tiedotteessaan avaa vielä täsmällisesti tulevia omaisuudenhoidon tuotteita. Tiedotteen mukaan tuloshakuiselle sijoittajalle sopiva yhdistelmä on etf ja listaamattomat yhtiöt. Listaamattomat kasvuyhtiöt tuovat suurta tuottopotentiaalia ja etf-rahastot kulutehokasta mallia, jolloin ne täydentävät toisiaan tehokkaasti.

”Tavoitteenamme on tarjota asiakkaan kannalta parhaita sijoitusratkaisuja. Emme ota vastaan palkkioita muilta tahoilta kuin omilta asiakkailtamme. Tällä varmistamme, että toimintaamme ohjaa asiakkaan paras intressi eikä esimerkiksi sijoitustuotteiden valmistajilta saadut palkkiot”, Springvest varainhoidon johtaja Petri Karhapää sanoo.

Kauppalehti, Ahti Terhemaa, 2.11.2018

Myyntijohtajaksi nimitetty Markus Tyrni

Myyntijohtajaksi nimitetty Markus Tyrni

Markus Tyrni on nimitetty Springvestin myynnistä vastaavaksi johtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi.

Toimitusjohtaja Terhi Vapola toteaa, että myyntiorganisaation vahvistaminen on luonnollinen askel Springvestin kasvustrategiassa:

”Toimintamme ytimessä on hyvä asiakaspalvelu. Asiakkaidemme ansioista olemme nyt Suomen suurin osakepohjaisen joukkorahoituksen toimija. Markuksen nimitys vahvistaa sitoutumistamme asiakkaisiimme ja asiakaskunnan kasvattamiseen. Paalupaikalta on hieno jatkaa eteenpäin”.

Markus Tyrnin vastuulla on kasvuyhtiöliiketoiminnan myynnin johtaminen ja kasvattaminen. Springvest on tarjonnut vuodesta 2012 lähtien suomalaisille mahdollisuutta hajauttaa omia sijoituksiaan listaamattomien kasvuyhtiöiden osakkeisiin. Se on alansa suurin toimija listaamattomien kasvuyhtiöiden osakeanneissa.

Springvest on laajentanut toimintaansa varainhoitoon, se tarjoaa nyt myös riippumatonta sijoitusneuvontaa ja omaisuudenhoitoa. Markus Tyrni vastaa myös tämän uuden liiketoiminnan myynnin johtamisesta. Aiemmin vuodesta 2015 alkaen Markus Tyrni on toiminut sidonnaisasiamiehenä, hän on myös Springvestin osakas.

 

“Olen innoissani tästä mahdollisuudesta kehittää Springvestin tarinaa entisestään. Olemme saavuttaneet jo paljon ja pidän erityisesti siitä, että rahoittamamme kasvuyhtiöt tekevät usein liiketoimintaa, jolla parannetaan ihmisten elämänlaatua.”

 

”Suurin osa asiakkaidemme sijoituksista ei kuitenkaan ole korkeariskisessä kasvuyhtiösijoitussalkussa vaan muissa sijoitusinstrumenteissa tai pankkitileillä. Pystymme nyt tarjoamaan tähän osuuteen riippumatonta sijoitusneuvontaa ja omaisuudenhoitoa”, Markus Tyrni selittää.

 

Markus Tyrnillä on kotona vaimo ja pieni poika, hän on myös intohimoinen jalkapallon seuraaja.

 

markus tyrni verkko.jpg

Nimitysuutinen Markus Tyrni

Myyntijohtaja/ Head of Sales

Springvest Oy