Springvestin uusimmalla rahoituskierroksella on NewIcon, joka mullistaa lääkehuoltoa

NewIcon Oy toimii globaalien trendien aallonharjalla. Näitä ovat ikääntyvä väestö sekä digitalisaation ja robotiikan räjähdysmäinen kasvu. Lääkehuollon automaation järjestelmien ja laitteiden markkinan on ennustettu kasvavan merkittävästi vuoteen 2025 mennessä, ollen vuonna 2018 5,5 miljardia euroa ja 2025 jo 9 miljardia euroa*. Kokonaismarkkinasta ennustetaan silloinkin olevan vasta alle 10 % automatisoitu.

Lääkelogistiikan digitalisoinnilla ja automatisoinnilla saavutetaan todistetusti merkittäviä suoria kustannussäästöjä sairaaloissa ja apteekeissa. Ne vähentävät työvoiman tarvetta, pienentävät varastoihin sitoutunutta pääomaa, lääkehävikkiä sekä käsin tehtävää dokumentaatioita.

robottikuva.png

Epäsuorasti säästöjä saadaan myös lääkitysvirheiden vähenemisestä seuraavan paremman potilasturvallisuuden kautta. Myös työturvallisuuden paraneminen lisää tuottavuutta ja tuo säästöjä, kun monet toimitusprosessin terveydenhuollon ammattilaisille riskialttiit ja kuormittavat työvaiheet vältetään. Aikaansaadut säästöt työvoimassa voidaan puolestaan kohdentaa asiakas- tai hoitotyöhön, jolloin palvelun laatu paranee.

NewIcon on Springvest Oy:n rahoituskierroksella toistamiseen. Vuonna 2017 yhtiölle kerättiin 4.3 miljoonaa euroa joukkorahoituksella.

 

Yhtiön liikevaihdon kehitys ja exit-skenaariot

Yhtiön vuoden 2018 tilintarkastamattomien lukujen perusteella NewIconin vuoden 2018 liikevaihdon (n. 7,3 MEUR) kasvu suhteessa vuoden 2017 liikevaihtoon (n. 4,4 MEUR) on ollut yli 65 %.

Liikevaihdon odotetaan kasvavan vuonna 2019 jo noin 10 miljoonaan euroon ja jatkaen siitä kasvuaan vuoteen 2024 mennessä yli 60 miljoonaan euroon. 

Yhtiöön ovat aikaisemmin sijoittaneet Suomen Teollisuussijoitus Oy (Tesi), Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen ja Highlight Health Investment Limited yhteensä noin 6,8 miljoonaa euroa.

Yhtiön näkemyksen mukaan todennäköisyys sille, että Yhtiössä toteutetaan exit muutaman vuoden sisällä, on suuri. Toimialalla tapahtuu tyypillisesti hyvin paljon yrityskauppoja ja kauppahinnat ovat suuria. Yhtiön johdolla, hallituksella sekä pääomistajilla on vahvaa osaamista ja kokemusta aikaisemmista yrityskaupoista.

 

*Global Pharmacy Automation Systems Market 2017-2025 by End-user, Product and Region June 2018 GMD.

Springvest välitti 17 miljoonaa euroa kasvuyhtiöille


Springvest Oy on tarjonnut vuodesta 2012 lähtien suomalaisille mahdollisuutta hajauttaa omia sijoituksiaan listaamattomien kasvuyhtiöiden osakkeisiin. Viime vuonna rahoituskierroksia oli yhteensä kahdeksan, keskimäärin kooltaan noin 2 miljoonaa euroa. Suurin rahoituskierros oli 4 miljoonaa euroa.

”Yleensä rahoituskierroksia on vain yksi kerrallaan. Valitsemme sadoista rahoitusta hakevista kasvuyhtiöistä sijoituskohteiksi lupaavimmat yhtiöt. Ammattimaista valintaprosessiamme voidaan hyvin verrata pääomasijoittajien tai enkelisijoittajien standardeihin. Panostamme laatuun, emme määrään”, toimitusjohtaja Terhi Vapola kertoo ja jatkaa:

 

”Sijoittajapuolella viime vuoden lokakuussa alkanut arvopaperimarkkinoiden hermoilu näkyi pienenä laskuna viimeisten rahoituskierrosten euromäärissä. Samaan aikaan kuitenkin monet sijoittajat ovat siirtäneet pörssisijoituksista varojaan listaamattomiin kasvuyhtiöihin, joihin eivät kurssiheilahtelut samalla tavalla vaikuta. Lisäksi uusi riippumaton sijoitusneuvontamme tarjoaa myös kansainvälisiä ETF-rahastoja, jotka sopivat hajauttamaan riskiä. ETF-rahastoista löytyy myös hyviä defensiivisiä vaihtoehtoja.”

 

 

Rahoituskierroksia monipuolisille kasvuyhtiöille

 

Tutuille kohdeyrityksille tehdyt jatkokierrokset menivät nopeasti kaupaksi sijoittajille. Esimerkiksi Springvestin kolmas rahoituskierros Mobidiagille merkittiin täysimääräisesti ennen merkintäajan päättymistä.  Yhteensä Springvest on kerännyt osakeanneissa Mobidiagille jo noin 9,5 miljoonaa euroa. Mobidiag kehittää diagnostiikkaa, jolla selvitetään taudin aiheuttaja nopeasti ja näin autetaantaistelussa antibiooteille vastustuskykyisiä ”superbakteereja” vastaan. 

 

Ductorin toinen rahoituskierros järjestettiin vuoden 2017 lopussa, josta osa välitettiin vuoden 2018 alussa. Springvest on kerännyt Ductorille yhteensä jo noin 6,5 miljoonaa euroa. Ductor on cleantech-yritys, jonka kehittämä teknologia mullistaa biokaasuteollisuuden. Myös kliinisten diagnostiikkatestien validointeja tekevälle Finbiosoftille ja interaktiivisia pelialustoja urheilutapahtumiin tekevälleUplauselle kerättiin osakeanneilla omaa pääomaa toistamiseen.

 

”Kohdeyrityksemme ovat monipuolistuneet. Suurin osa on edelleen vastuullisia tavalla tai toisella – terveysteknologian tai ympäristövastuun alalta - mutta moni ensimmäistä kertaa rahoituskierroksella ollut yritys on suomalaista kuluttajaa lähempänä”, Terhi Vapola kuvailee.

 

Uusia tulokkaita Springvestin rahoituskierroksilla olivat terveysteknologian puolelta biohajoavia implantteja valmistava Bioretec ja henkilökohtaisen terveysteknologian edelläkävijä Vivago, polttokennoteknologiaa hyödyntävä cleantech-yhtiö Convion, lisäaineettomien elintarvikkeiden ketjua ja verkkokauppaa kehittävä It´s Pure sekä Digital Fabric, jonka mobiilipalvelu ja kauppapaikka Zadaa sopii itselle sopivien vaatteiden myyntiin ja ostamiseen.

 

 

Sijoitusten keskikoko pysynyt korkeana

 

Keskimääräisen sijoituksen koko oli noin 11.400 euroa Springvestin järjestämillä rahoituskierroksilla vuonna 2018. Vaikka keskisijoitus on pysynyt jo vuosia korkeana, joillekin listaamattomista kiinnostuneille sijoittajille tuhansien eurojen minimisijoitus saattaa kuitenkin olla liikaa.

 

”Haluamme antaa uusille sijoittajille mahdollisuuden kokeilla kasvuyhtiöihin sijoittamista. Siksi kampanjoimme parhaillaan, että minimisijoitus voi olla jopa alle 1000 euroa. Keräämällä pienistä sijoituksista oman salkun, voi ”pikkuenkelinä” seurata lupaavien kasvuyhtiöiden menestystarinoita ja mahdollisesti ajan kanssa sijoittaa enemmän”, Terhi Vapola toivoo.

 

Exit – eli listautuminen pörssiin tai yrityskauppa - on kasvuyhtiöihin pidemmän aikaa sijoittaneille yhä lähempänä. FIBANille tehdyn pro gradu -työn mukaan keskimääräinen sijoitusaika ennen exitiä on ollut enkelisijoittajilla viisi vuotta. Kansainväliset tutkimukset antavat arvion 3-5:stä tai jopa 5-8 vuodesta.

 

FiBANin[1] mukaan keskimäärin 10 % ammattimaisista bisnesenkelisijoituksista onnistuu hyvin, 40 % kohtalaisesti ja 50 % sijoituksista epäonnistuu, ainakin osittain. Kasvuyhtiöihin sijoittamiseen sisältyy siis aina riski.  Tämän vuoksi kasvuyhtiösijoituksista kannattaa rakentaa portfolio, listaamattomien yhtiöiden sijoitussalkku. 

Springvest valitsi Mikko Honkasen Vuoden Kasvuyritysjohtajaksi

Springvest valitsi Mikko Honkasen Vuoden Kasvuyritysjohtajaksi

Vainu.io-yrityksen toimitusjohtaja Mikko Honkanen on valittu Vuoden 2018 Kasvuyritysjohtajaksi. Kunniakirjan luovutti Terhi Vapola yhdessä Petteri Kilpisen kanssa Menestyjät-seminaarissa Finlandia-talolla. Palkitsemisraadin puheenjohtajana toimi enkelisijoittaja Leena Niemistö.

 

"Hienoa, että tällainen uusi kategoria on syntynyt. Se kertoo kasvavasta arvostuksesta kasvuyrityksiä kohtaan. Johtajana voi onnistua monella eri tavalla. Itse pidän erityisen tärkeänä kykyä innostaa ja energisoida muita. Siinä etenkin aktiivinen kommunikointi korostuu", sanoo 35-vuotias toimitusjohtaja Mikko Honkanen ilahtuneena palkinnosta.

 

Vainu.io-yritys on perustettu 2014 ja työllistää noin 200 henkilöä. Vainu myy yritystietokantaa reaaliaikaisen myynnin ja markkinoinnin tehostamiseen, jotta parhaat prospektit ja liidit pystytään tunnistamaan.

 

Vainu_Mikko_photo.png

Mikko Honkasen mukaan Vainulla johtaminen on tiimityötä, jossa korostetaan terveen järjen käyttöä. Esimiesrooleihin kasvetaan yrityksen sisältä. Omaan johtamiseensa hän on saanut eväitä jo varhain jalkapallovalmentajan ja erotuomarin rooleista. 35-vuotias toimitusjohtaja kerää voimia työntekoon perheestä, urheilemalla säännöllisesti ja nukkumalla hyvin.

 

 

Johtajan merkitystä ei voi liioitella

 

Springvest Oy halusi palkinnolla tuoda esiin toimitusjohtajan roolia, joka erityisesti kasvuyritysten menestymiselle on keskeinen.

 

”Toimitusjohtajan merkitys yritykselle on aina suuri, mutta etenkin kasvuvaiheessa se on ratkaisevan tärkeä. Startup-yritys lähtee perustajatiimin ideasta ja sen kehittämisestä. Kun yritys aloittaa kasvuvaiheen ja tarvitsee A-kierroksen rahoitusta, toimitusjohtajan rooli on avainasemassa. Hyvä toimitusjohtaja saa rahoittajat tai sijoittajat uskomaan yritykseen ja sen kasvuun”, Springvestin toimitusjohtaja Terhi Vapola selittää.

 

Tärkein rahoituskierrokselle valittavan kasvuyhtiön valintakriteeri on pätevä ja kokenut ydintiimi. Vain ne toimitusjohtajat ja tiimit, jotka onnistuvat toteuttamaan suunnitelmansa käytännössä, voivat tuoda sijoittajalle voittoa. Springvest kiinnittää erityistä huomiota kasvuyhtiön toimitusjohtajan ja koko avaintiimin kokemukseen, taustoihin ja vahvuuksiin omassa liiketoiminnassaan.

 

 

Aalto-yliopiston opiskelijat kartoittivat yli 1500 yritystä

 

Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun maisteritason opiskelijaryhmä tuotti professori Jari Melginin johdolla kvantitatiivisen tunnuslukuanalyysin ja tunnisti tarkemman laadullisen analyysin perusteella sopiviksi ehdokkaiksi kymmenkunta yritystä. Niiden johdolle tehtiin sähköpostikysely, jota tarkennettiin puhelinhaastatteluin. Kyselyssä kartoitettiin nopean kasvun mahdollistaneita tekijöitä, kasvuyrityksen johtamisen haasteita ja henkilöstön johtamiseen liittyviä teemoja.

 

Lopullisen valinnan Vuoden 2018 Kasvuyritysjohtajaksi tehneen palkitsemisraadin puheenjohtaja Leena Niemistön mukaan valinta kallistui Mikko Honkaseen, jolla on valtava energia ja vahva persoona. Karismaa ja itsevarmuutta löytyy - hyvällä tavalla.

 

Hallitusammattilainen ja enkelisijoittaja Leena Niemistö kuvaa Mikko Honkasta innostavaksi johtajaksi, joka hakee isoa kasvua maailmalta. Honkanen uskoo vahvaan yrityskulttuuriin ja arvojen kautta johtamiseen.  Vainu pyrkii kategoriajohtajaksi kestävällä tavalla, tulorahoituksella. Honkanen johtaa esimerkin kautta ja panostaa viestintään.

 

”Vainu ei ole kuin yksi perhe, vaan yksi tiimi. Yrityksemme muistuttaa pikemminkin huippu-urheilujoukkuetta”, kuvailee Mikko Honkanen.

 

 

Aito ja inspiroiva johtaja

 

Johtamisesta luennoiva ja kirjoja kirjoittanut Petteri Kilpinen kertoo, että neljästä hyvästä johtajasta parhaan valinta oli luonnollisesti vaikeaa.

 

”Halusimme selvittää, millaiseen yrityskulttuuriin ehdokkaat uskovat, mikä on johtamisfilosofia, yrityksen hissipuhe ja missä yritys tai johtaja itse on viiden vuoden kuluttua. Hyvin erilaisilla johtamistavoilla voi päästä hyviin tuloksiin. Yrityksen eri kasvun vaiheissa tarvitaan kuitenkin erilaista johtamista.”

 

Vainu on johtamistavaltaan nykyaikainen yritys, jossa johtajia kierrätetään ja ihmiset uskaltavat tehdä päätöksiä itse. Johto tietää myös, että yritys on henkilökunnan kasvaessa hyvin erinäköinen, nykyhetki ei ole pysyvä olotila.

 

Petteri Kilpisen mukaan johtajalta vaaditaan kykyä viestiä yrityksen tahtotilaa. Johtaja on onnistunut työssään vasta silloin, kun hän on saanut aikaan myönteisiä muutoksia muissa. Tulevaisuudessa johtaja johtaa tiimejä ja asiantuntijat johtavat itseään. Silloin kasvaa arvojen, merkityksen ja kulttuurin vaikutus. Johtamisella on vaikutettava työpaikan sosiaalisiin suhteisiin sekä johdettavien innostukseen ja energisyyteen.

 

 

Muut finalistit poikkeavat johtamistyyleiltään

 

Ehdolla Vuoden kasvuyritysjohtajaksi oli myös Jyri Roselius, Piceasoftin toimitusjohtaja. Piceasoft keskittyy mobiililaitteiden elinkaaren ohjelmistoihin käyttöönotosta takaisinmyyntiin. Se oli oli Deloitten listalla nopeimmin kasvaneiden teknologiayritysten kirkkain kasvuraketti (ykkössijalla vuonna 2017).

 

Jyri Roselius haluaa tarjota vastuuta ja kasvumahdollisuuksia nuorille kyvyille, ja arvostaa yrityskulttuurissa me-henkeä:

”Uskon tavoitteelliseen toimintaan, tavoitteiden pitää olla kovat.”

 

By Pia´s yhtiön toimitusjohtaja Marjaana Järvinen vastaa tuotannon kaikista vaiheista ja johtaa yritystä parivaljakkona perustajan ja designistä vastaavan Pia Erlundin kanssa.  He ovat lifestyle-brändin rakentajia, osaavat käyttää somea ja ottavat asiakkaat osaksi yhteisöä. Hyvä tulos perustuu kustannustehokkuuteen.

 

”Moni kuvittelee, että vaatebisneksessä kuljetaan catwalkeilla, mutta tämä on kovaa työtä. Emme panosta sesonkeihin, vaan tuotamme joustavasti koko ajan uutta.  Johdan peliä sisältä. Teen nopeasti päätöksiä ja ratkaisuja”, Marjaana Järvinen kuvailee johtamistapaansa.

 

Tuomas Tenkanen, Mobidiag Oy:n toimitusjohtaja oli myös ehdolla Kasvuyritysjohtajaksi. Mobidiag syntyi uudestaan, kun kolme yritystä fuusioitiin vuonna 2013. Yhtiöllä on Tenkasen mukaan uniikki positio. Se kehittää diagnostiikkaa, jolla selvitetään taudin aiheuttaja nopeasti ja näin auttaa taistelussa antibiooteille vastustuskykyisiä ”superbakteereja” vastaan. 

 

”Suomen yritysmaailmassa analysoidaan aivan liian pitkälle asiat. Kansainvälistyvän kasvuyrityksen pitää sietää epävarmuutta ja mennä eteenpäin. Ovia aukeaa matkalla. Johtaja on osa tiimiä ja asiantuntijaorganisaatiota pitää johtaa innostuksella. Viestintä luo yhteistä kulttuuria”, Tuomas Tenkanen kuvailee johtamistapaansa.

 

Vuoden Kasvuyritysjohtajan palkinto luovutettiin nyt ensimmäistä kertaa. Springvestin tarkoitus on vuosittain valita toimitusjohtaja, jonka vaikutus yrityksen kasvuun ja menestymiseen on merkittävä. Tänä vuonna palkitsemisraatiin kuului Leena Niemistö, Petteri Kilpinen, Terhi Vapola ja Jari Melgin.

Ota yhteyttä 17.12. mennessä - voit voittaa Ravintola Grönin illallismenun kahdelle

Ota yhteyttä 17.12. mennessä - voit voittaa Ravintola Grönin illallismenun kahdelle

Nyt kannattaa ottaa yhteyttä Springvestin asiamiehiin tai lähettää yhteyspyyntö! Ilmaisen sijoitusneuvonnan lisäksi osallistut arvontaan.

Palkintona on illallismenu kahdelle. Ravintola Grön tarjoaa maukasta, modernia, kasvipainotteista ja inspiroivaa ruokaa. Illalliskortti on kahdelle ja sisältää neljän ruokalajin “Grön menun” juomien kera. Ruoka on kausi- ja luomukeskeistä, ja keittiössä käytetään mahdollisimman paljon pohjoismaalaisia ja luonnon omia villituotteita.

Ravintolaäänestyksissä mainetta niittänyt Grön sai ensimmäisen Michelin-tähtensä vuonna 2018. Suomen Gastronominen seura valitsi vuonna 2017 Kampissa sijaitsevan Grönin Vuoden ravintolaksi.

Arvonnan säännöt

Osallistuminen arvontaan tapahtuu joko Springvestin messuosastolla Sijoitus-Invest -tapahtumassa tai muissa sijoittajatapaamisissa, sosiaalisessa mediassa tai digitaalisissa kampanjoissa antamalla yhteystiedot Springvestille ja samalla osallistuen arvontaan!

 

Arvonnan voittaja saa lahjakortin, jolla saa illallismenun kahdelle suositusjuomineen Ravintola Grönissä. Palkinnon arvo on 216 euroa. Ravintola sijaitsee Kampissa, osoitteessa Albertinkatu 36, 00180 Helsinki.

Arvontaan voi osallistua 22.11.-16.12.2018 myös Springvestin verkkosivuilla springvest.fi lähettämällä yhteyspyynnön miltä tahansa sivulta. Esimerkiksi klikkaamalla tästä.

 

Arvonta suoritetaan 17.12.2018 ja voittajalle ilmoitetaan henkilökohtaisesti voitosta.

Mahdollisen arpajaisveron maksaa Springvest Oy.

Illallismenun arvonta Sijoitus-Invest -messuilla Helsingissä

Illallismenun arvonta Sijoitus-Invest -messuilla Helsingissä

Terhi Vapola, Springvestin toimitusjohtaja, kertoo Sijoitus-Invest -messuilla Helsingissä, miksi kannattaa sijoittaa listaamattomiin kasvuyhtiöihin ja ETF-rahastoihin. Hän on Messukeskuksessa päälavalla torstaina kello 13.

Tapahtumassa valitaan parhaat yksityissijoittajat Yksityissijoittaja-kilpailussa. Kilpailussa äänestetään parasta suurta, keskisuurta ja pientä Helsingin pörssin päälistan yhtiötä. Lisäksi valitaan paras yhtiö First North -listalta. Pörssiyhtiön paneelikeskustelussa suomalaisjohtajat pohtivat, miltä Suomen osakemarkkinat näyttävät ulkopuolisen näkökulmasta. Aamutilaisuus käsittelee Markkinaraadissa ajankohtaisia talousaiheita. Tapahtuman iltatilaisuudessa torstaina puhutaan tekoälystä ja teknologiatrendeistä – miten nämä vaikuttavat sijoittamiseen?

Springvest on mukana Sijoitus-Invest -messuilla myös osastolla 22.-23.11.2018. Siellä kannattaa osallistua arvontaan, jossa voi voittaa illallismenun kahdelle. Ravintola Grön tarjoaa maukasta, modernia, kasvipainotteista ja inspiroivaa ruokaa. Illalliskortti on kahdelle ja sisältää neljän ruokalajin “Grön menun” suositusjuoineen. Ruoka on kausi- ja luomukeskeistä, ja keittiössä käytetään mahdollisimman paljon pohjoismaalaisia ja luonnon omia villituotteita.

Ravintolaäänestyksissä mainetta niittänyt Grön sai ensimmäisen Michelin-tähtensä vuonna 2018. Suomen Gastronominen seura valitsi vuonna 2017 Kampissa sijaitsevan Grönin Vuoden ravintolaksi.

Arvonnan säännöt

Osallistuminen arvontaan tapahtuu joko Springvestin messuosastolla Sijoitus-Invest -tapahtumassa tai muissa sijoittajatapaamisissa, sosiaalisessa mediassa tai digitaalisissa kampanjoissa antamalla yhteystiedot Springvestille ja samalla osallistuen arvontaan!

 

Arvonnan voittaja saa lahjakortin, jolla saa illallismenun kahdelle suositusjuomineen Ravintola Grönissä. Ravintola sijaitsee Kampissa, osoitteessa Albertinkatu 36, 00180 Helsinki.

Arvontaan voi osallistua 22.11.-16.12.2018 myös Springvestin verkkosivuilla springvest.fi lähettämällä yhteyspyynnön miltä tahansa sivulta. Esimerkiksi klikkaamalla tästä.

 

Arvonta toteutetaan 17.12.2018 ja voittajalle ilmoitetaan henkilökohtaisesti voitosta.

Mahdollisen arpajaisveron maksaa Springvest Oy.

logo gron.jpeg

Springvest järjestää kaksi rahoituskierrosta samaan aikaan

Tiedote 12.12.2018

Springvest on tarjonnut vuodesta 2012 lähtien suomalaisille mahdollisuuden hajauttaa omia sijoituksiaan listaamattomien kasvuyhtiöiden osakkeisiin. Se on alansa suurin toimija listaamattomien kasvuyhtiöiden osakeanneissa. Tänä vuonna rahoituskierroksia kertyy yhteensä kahdeksan, ja niiden koko on 1-5 miljoonan väliltä.

 

Koska työkaluna on joukkorahoitus, sen sijaan että sijoituksen tekee yksi tai kaksi suursijoittajaa, mahdollisuus tarjoutuu isommalle joukolle sijoittajia osallistua lupaavien kasvuyhtiöiden osakeantiin.

 

”Springvest on Suomen suurin alansa toimija, mutta hyvä maineemme perustuu laatuun, ei määrään. Siksi rahoituskierroksia on tähän mennessä ollut vain yksi kerrallaan. Springvestin kasvustratgian mukaisesti ja toiminnan laajentuessa on kuitenkin väistämätöntä, että kierrokset alkavat mennä osittain päällekkäin”, toimitusjohtaja Terhi Vapola arvioi ja jatkaa:

 

”Springvestin sijoitusneuvonta perustuu vahvaan osaamiseen ja henkilökohtaisiin tapaamisiin sijoittajien kanssa. Marraskuussa asiakkaamme kuulevat poikkeuksellisesti kahdesta mielenkiintoisesta osakeannista samalla käynnillä. Toiminnan skaalaaminen on mahdollista, koska varsinainen sijoitus osakeantiin tehdään Springvestin järjestelmässä verkossa.”

 

It´s Pure kasvaa myymälöissä ja verkossa

 

It´s Pure -ketjun osakeanti alkoi lokakuussa.. Se on puhtaampaan ja reilumpaan elintarvikemyyntiin keskittyvä ketju, aiemmalta nimeltään Punnitse & Säästä.

itspure_turku 005.jpg

Ketju tarjoaa tuotteita omissa myymälöissään, franchising-myymälöissä sekä nopeasti kasvavassa verkkokaupassa. Myymälöiden tuotteista valtaosa on lisäaineettomia ja yli 50 % luomutuotteita. Yksi tärkeä osa on nopeasti kasvava oma It’s Pure -tuotemerkin tuotelinja.

 

Yhtiön liiketoiminnassa yhdistyy eettisyys, luonnonmukaisuus, iso markkinakasvu ja hyvä kannattavuus. Lisäaineettomien elintarvikkeiden kysyntä kasvaa markkinasta riippuen kymmeniä prosentteja vuodessa. Myös elintarvikkeiden verkkokauppa maailmalla kasvaa todella nopeasti, vaikka Suomi onkin kaukana naapurimaiden takana. Franchising-liiketoiminta on parhaimmillaan todella kannattavaa ja skaalautuvaa, sillä siihen ei sitoudu juurikaan Yhtiön omia pääomia.

It’s Pure on siis kasvavassa markkinassa ja valmis aloittamaan toiminnan skaalaamisen Yhtiön muutosprosessin jälkeen. Ketjun myynti 2018 on arviolta 6,6 M€ ja myymälöitä on yhteensä 26. It’s Puren tavoitteena on avata seuraavan kahden vuoden aikana yli 20 uutta franchise-myymälää.

 

Yhtiön edeltäjä Punnitse & Säästä on ostanut todella suuria määriä pakkaamattomia tuotteita jo vuodesta 1997 lähtien, joten pitkän historian vuoksi ostohinnat ovat alhaisia, jopa 5-40 % edullisempia kuin alan muilla toimijoilla. Oma It’s Pure -tuotelinja kasvaa tasaisesti ja tuo hyvän katteen väliportaiden puuttumisen vuoksi. Lisäksi kuivaelintarvikkeet sopivat erinomaisesti niin verkon kuukausitilauksiin kuin myymälöistä ja netistä tehtäviin tukkupakettiostoihinkin.

Tässä linkki kierroksen tietoihin.

Vivago vastaa megatrendeihin

 

Toinen rahoituskierros järjestetään Vivagolle, joka on vuonna 1994 perustettu henkilökohtaisen terveysteknologian edelläkävijä. Vivago kehittää älykkäitä ratkaisuja, joiden avulla seurataan ja analysoidaan käyttäjän terveydentilaa ja hyvinvointia. Ratkaisut digitalisoivat terveydenhuoltoa mahdollistaen yksilöllisen hoidon, paremman hoidon laadun, henkilöstöresurssien reaaliaikaisen suunnittelun ja kohdentamisen sekä mittavat kustannussäästöt. Ne keräävät hyvinvointitietoa älykellon avulla.

 

Ratkaisut hyödyttävät koko hoitoketjua – sairauksien diagnosointia, kuntoutusta, stressin, masennuksen ja kroonisten sairauksien hoidon seurantaa, kotihoitoa ja avustettua asumista ja sairaalahoitoa.

 

Markkinaa ohjaava megatrendi on väestön nopea ikääntyminen: länsimaissa jopa 30 % asukkaista on yli 65-vuotiaita. Kun ikäihmisten määrä kasvaa ennennäkemätöntä vauhtia, monisairauspotilaiden ja kroonisten sairauksien yleisyys kasvaa väestötasolla. Julkisen terveydenhuollon rahoitusvaje ja resurssipula pahenevat.

Digitalisaatio muuttaa markkinaa nopeasti lähivuosina. Lisäksi työurien globalisaatio ja kaupungistuminen lisäävät etäisyyksiä ikäihmisten, omaisten ja hoito-organisaatioiden välillä lisäten tarvetta etämonitorointiin ja palveluihin.

Maria Lavonen on toiminut toimitusjohtajana vuodesta 2015. Vivago on kehittynyt hänen johdollaan terveysteknologian ratkaisujen ja palveluiden edelläkävijäksi ja kansainväliseksi kasvuyritykseksi. Vivagon ydintiimillä on mittava kokemus lääkinnällisten tuotteiden ja palveluiden sekä monitorointiratkaisujen kehittämisestä ja tuomisesta kansainvälisille markkinoille.

kellokuva.png

Yhtiön liikevaihdon arvioidaan vuonna 2018 kasvavan 15-30 % vuoden 2017 liikevaihtoon verrattuna. Yhtiö tavoittelee selvästi voimakkaampaa kasvua lähivuosina. Yhtiön käyttökatteen arvioidaan olevan positiivinen jo vuonna 2018 ja Yhtiö tavoittelee yli 30 % käyttökateprosenttia vuonna 2021.

Tästä linkki rahoituskierroksen tietoihin.

Kauppalehti: Joukkorahoitusalusta Springvest ryhtyy omaisuudenhoitajaksi

Yhtiö haluaa yhdistää kustannustehokkaat etf-rahastot ja kasvuyhtiösijoitukset.

Osakepohjaista listaamattomien kasvuyritysten joukkorahoituspalvelua ylläpitävä Springvest on saanut Finanssivalvonnalta toimiluvan laajennuksen kattamaan myös omaisuudenhoidon.

”Suurin osa asiakkaidemme sijoituksista – usein jopa yli 90 prosenttia – ei ole kasvuyhtiösijoitussalkussa vaan muissa sijoitusinstrumenteissa tai pankkitileillä. Tähän saumaan haluamme nyt tarjota riippumatonta sijoitusneuvontaa ja omaisuudenhoitoa. Kustannustehokkaan hinnoittelun ansiosta pystymme tarjoamaan erittäin kilpailukykyistä tuottoa ja silti laadukasta varainhoitopalvelua”, toimitusjohtaja Terhi Vapola sanoo tiedotteessa.

Sprinvest pyrkii tarjoamaan varainhoitopalvelua laajalle sijoittajajoukolle. Yhtiö ei tiedotteessaan avaa vielä täsmällisesti tulevia omaisuudenhoidon tuotteita. Tiedotteen mukaan tuloshakuiselle sijoittajalle sopiva yhdistelmä on etf ja listaamattomat yhtiöt. Listaamattomat kasvuyhtiöt tuovat suurta tuottopotentiaalia ja etf-rahastot kulutehokasta mallia, jolloin ne täydentävät toisiaan tehokkaasti.

”Tavoitteenamme on tarjota asiakkaan kannalta parhaita sijoitusratkaisuja. Emme ota vastaan palkkioita muilta tahoilta kuin omilta asiakkailtamme. Tällä varmistamme, että toimintaamme ohjaa asiakkaan paras intressi eikä esimerkiksi sijoitustuotteiden valmistajilta saadut palkkiot”, Springvest varainhoidon johtaja Petri Karhapää sanoo.

Kauppalehti, Ahti Terhemaa, 2.11.2018

Myyntijohtajaksi nimitetty Markus Tyrni

Myyntijohtajaksi nimitetty Markus Tyrni

Markus Tyrni on nimitetty Springvestin myynnistä vastaavaksi johtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi.

Toimitusjohtaja Terhi Vapola toteaa, että myyntiorganisaation vahvistaminen on luonnollinen askel Springvestin kasvustrategiassa:

”Toimintamme ytimessä on hyvä asiakaspalvelu. Asiakkaidemme ansioista olemme nyt Suomen suurin osakepohjaisen joukkorahoituksen toimija. Markuksen nimitys vahvistaa sitoutumistamme asiakkaisiimme ja asiakaskunnan kasvattamiseen. Paalupaikalta on hieno jatkaa eteenpäin”.

Markus Tyrnin vastuulla on kasvuyhtiöliiketoiminnan myynnin johtaminen ja kasvattaminen. Springvest on tarjonnut vuodesta 2012 lähtien suomalaisille mahdollisuutta hajauttaa omia sijoituksiaan listaamattomien kasvuyhtiöiden osakkeisiin. Se on alansa suurin toimija listaamattomien kasvuyhtiöiden osakeanneissa.

Springvest on laajentanut toimintaansa varainhoitoon, se tarjoaa nyt myös riippumatonta sijoitusneuvontaa ja omaisuudenhoitoa. Markus Tyrni vastaa myös tämän uuden liiketoiminnan myynnin johtamisesta. Aiemmin vuodesta 2015 alkaen Markus Tyrni on toiminut sidonnaisasiamiehenä, hän on myös Springvestin osakas.

 

“Olen innoissani tästä mahdollisuudesta kehittää Springvestin tarinaa entisestään. Olemme saavuttaneet jo paljon ja pidän erityisesti siitä, että rahoittamamme kasvuyhtiöt tekevät usein liiketoimintaa, jolla parannetaan ihmisten elämänlaatua.”

 

”Suurin osa asiakkaidemme sijoituksista ei kuitenkaan ole korkeariskisessä kasvuyhtiösijoitussalkussa vaan muissa sijoitusinstrumenteissa tai pankkitileillä. Pystymme nyt tarjoamaan tähän osuuteen riippumatonta sijoitusneuvontaa ja omaisuudenhoitoa”, Markus Tyrni selittää.

 

Markus Tyrnillä on kotona vaimo ja pieni poika, hän on myös intohimoinen jalkapallon seuraaja.

 

markus tyrni verkko.jpg

Nimitysuutinen Markus Tyrni

Myyntijohtaja/ Head of Sales

Springvest Oy

Kasvuyhtiösijoittamisen rinnalle riippumaton sijoitusneuvonta ja omaisuudenhoito

Kasvuyhtiösijoittamisen rinnalle riippumaton sijoitusneuvonta ja omaisuudenhoito

Finanssivalvonta on myöntänyt Springvest Oy:lle toimiluvan laajennuksen kattamaan omaisuudenhoidon. Springvest on tarjonnut vuodesta 2012 lähtien suomalaisille mahdollisuutta hajauttaa omia sijoituksiaan listaamattomien kasvuyhtiöiden osakkeisiin. Se on alansa suurin toimija listaamattomien kasvuyhtiöiden osakeanneissa. Nyt Springvest laajentaa toimintaansa ja tuo tuoretta näkemystä myös varainhoitoon. 

Monet menestyneet sijoittajat ovat jo pitkään tienneet, että tuloshakuiselle sijoittajalle sopiva yhdistelmä on ETF ja listaamattomat. Listaamattomat kasvuyhtiöt tuovat suurta tuottopotentiaalia ja ETF-rahastot kulutehokasta mallia, jolloin ne täydentävät toisiaan tehokkaasti.

 

”Olemme tuoneet laajemmalle joukolle sijoittajia sellaisia sijoitusinstrumentteja listaamattomiin kasvuyhtiöihin, jotka ovat aiemmin kuuluneet vain ammattimaisten sijoittajien työkalupakkiin. Nyt haluamme tehdä saman varainhoidossa eli tarjota varainhoitoa laajemmalle joukolle sijoittajia”, kertoo toimitusjohtaja Terhi Vapola Springvestistä.

 

Listaamattomiin kasvuyhtiöihin sijoittaminen sisältää suuren tuotto-odotuksen, mutta aina myös suuren riskin:

 

”Suosittelemme aina asiakkaitamme hajauttamaan sijoituksensa siten, että listaamattomiin kasvuyhtiöihin sijoittaminen on vain pieni osa sijoitussalkussa. Sen osan riskiä hallitaan hajauttamalla sijoitukset useiden eri listaamattomien kasvuyhtiöiden osakkeisiin.  Springvest tarjoaa vain sellaisten yhtiöiden osakkeita, jotka se on nähnyt omien analyysien perusteella lupaavimpina”, Terhi Vapola painottaa.

 

”Suurin osa asiakkaidemme sijoituksista – usein jopa yli 90 prosenttia – ei ole kasvuyhtiösijoitussalkussa vaan muissa sijoitusinstrumenteissa tai pankkitileillä. Tähän saumaan haluamme nyt tarjota riippumatonta sijoitusneuvontaa ja omaisuudenhoitoa. Kustannustehokkaan hinnoittelun ansiosta pystymme tarjoamaan erittäin kilpailukykyistä tuottoa ja silti laadukasta varainhoitopalvelua”, Terhi Vapola lupaa.

 

 

Asiakkaan etu edellä

 

Springvest Oy Varainhoito tarjoaa asiakkailleen Mifid2-direktiivissä tarkoitettua riippumatonta sijoitusneuvontaa sekä omaisuudenhoitoa. Riippumaton sijoitusneuvonta edellyttää muun muassa laajaa sijoitustuotteiden valikoimaa useiden eri valmistajien valikoimasta ja käytännössä estää omien tuotteiden tarjoamisen asiakkaille.

 

”Tavoitteenamme on tarjota asiakkaan kannalta parhaita sijoitusratkaisuja. Emme ota vastaan palkkioita muilta tahoilta kuin omilta asiakkailtamme. Tällä varmistamme, että toimintaamme ohjaa asiakkaan paras intressi eikä esimerkiksi sijoitustuotteiden valmistajilta saadut palkkiot”, Springvest Oy varainhoidon johtaja Petri Karhapää korostaa. Hän on toiminut aiemmin pörssiyritysten rahoitusriskien hallintaan liittyvissä tehtävissä, johtavien eläkeinstituutioiden sijoitustehtävissä sekä varakkaiden yksityishenkilöiden salkunhoitajana. 

 

 

Tulokset puhuvat puolestaan

 

Akateemiset tutkimukset ja käytännön kokemukset ovat osoittaneet, että sijoitusmenestykseen vaikuttaa eniten sijoitustoiminnan kulut, suunnitelmallisuus, sopiva riskitaso ja hajautus. Aktiivisen salkunhoidon tuloksellisuus ei riitä pääsääntöisesti kattamaan toiminnan korkeita kustannuksia. Springvest Varainhoito reagoi tähän tarjoamalla asiakkailleen markkinoiden mahdollisesti tehokkaimman rahoitusvälineiden välitys- ja säilytyspalvelun, asiakkaalle sopivan ja globaalisti hajautetun passiivisen sijoitussalkun sekä markkinoiden kulloinkin edullisimmat sijoitusvälineet asiakkaiden tavoitteiden saavuttamiseen.

 

Petri Karhapään mukaan jatkuvasti kasvava uutisvirta aiheuttaa haasteita sijoittajalle. Monet sijoitustoimialan liiketoimintamallit suorastaan ruokkivat lyhytnäköisyyttä, ahneutta ja pelkoakin - yleensä aiheettomasti.

 

“Haluamme luoda asiakkaillemme hälyvapaan toimintaympäristön, jossa asiakas pystyy keskittymään olennaiseen, tekemään tietoon perustuvia päätöksiä sekä saavuttamaan näin paremmin sijoittamisen tavoitteensa.”

 

 

Globaalisti hajauttava nukkuu yönsä rauhallisemmin

 

Petri Karhapää korostaa, että sijoittajan kannattaa sisällyttää omaan suunnitelmaansa myös salkun heiluntaa rauhoittavia sijoituskohteita. Hajauttamalla osakesijoituksia globaalisti, salkun suurimmat yhtäkestoiset laskujaksot ovat lähes aina pienempiä. Edelleen salkun riskitasoa voi hallita paremmin sisällyttämällä omaan suunnitelmaan globaalisti hajautettuja korkosijoituksia. Korkosijoitusten arvo tulee korostetusti esille silloin, kun sijoitusmarkkinat hermoilevat.

 

Esimerkiksi lokakuun aikana monien korkosijoitusten arvo Yhdysvalloissa ja Aasiassa nousi selvästi, vaikka osakkeiden arvo laski. Globaaleilla korkomarkkinoilla on myös tuottomahdollisuuksia. Sopiva määrä korkosijoituksia vaihtelee sijoittajasta riippuen. Asiakkaan parhaan intressien mukaisesti toimivalle riippumattomalle sijoitusneuvojalle asiakkaalle sopivan salkun määrittäminen on ensiarvoisen tärkeää.

Varainhoidon johtaja Petri Karhapää.

Varainhoidon johtaja Petri Karhapää.

Viisas Raha: Kasvuyhtiöt kiinnostavat

Viisas Raha: Kasvuyhtiöt kiinnostavat

Listaamattomiin kasvuyhtiöihin sijoittaminen kiinnostaa osakesäästäjiä, mutta sijoituskohteiden löytäminen koetaan vaikeaksi.

Viisas Raha haastattelee professori Jari Melginiä, Osakesäästäjien puheenjohtajaa ja Springvestin toimitusjohtajaa Terhi Vapolaa 13.9.2018 ilmestyneessä lehdessä.

“Springvestin teettämässä sijoittajatutkimuksessa vain joka neljäs osakesäästäjä koki tietävänsä tarpeeksi kasvuyhtiösijoittamisesta. Aihe kuitenkin kiinnostaa, sillä 57 prosenttia vastaajista on jo sijoittanut tai voisi tulevaisuudessa sijoittaa kasvuyhtiöihin. Alle 50-vuotiaiden keskuudessa kiinnostus nousee 73 prosenttiin.”

Lue koko lehti tästä

Näyttökuva 2018-09-17 kello 9.25.17.png
Näyttökuva 2018-09-17 kello 9.25.38.png
Näyttökuva 2018-09-17 kello 9.26.02.png

Springvestin sijoittajatutkimus vahvistaa kasvavan kiinnostuksen

 

Lehdistötiedote 13.6.2018

 

Buumi kasvuyhtiöihin sijoittamisessa

 

Sijoittaminen kasvuyhtiöihin on noussut otsikoihin tiuhaan tahtiin. Syykin on selvä, kasvuyhtiöitä pidetään yhtenä parhaista sijoituskohteista, kun hakee korkeaa tuottoa.

 

Tilastokeskuksen tuore varallisuustutkimus vahvistaa, että varakkaimpien kotitalouksien omaisuudesta hieman alle puolet on rahoitusvarallisuutta ja siitä merkittävä osa on listaamattomien yhtiöiden nettovarallisuutta. Varakkaimpia ovat 65–74-vuotiaiden kotitaloudet. 

 

Springvest Oy:n juuri (kesäkuussa)) julkistetun Sijoittajatutkimuksen mukaan sekä kasvuyhtiösijoittajat että osakesäästäjien enemmistö ovat samaa ikäryhmää. Vastanneista osakesäästäjistä jopa 57 % on kiinnostunut sijoittamisesta kasvuyhtiöihin.  Erityisen kiinnostuneita listaamattomista kasvuyhtiöistä ovat kuitenkin alle 50-vuotiaat osakesäästäjät (73 %).

 

”Luvut ovat hämmästyttävän korkeita, kun ajattelee, että kasvuyhtiöihin sijoittaminen on ollut mahdollista laajalle joukolle vasta muutaman vuoden. Joukkorahoitus on syntynyt työkaluksi, joka on tehnyt sijoittamisesta helppoa”, toimitusjohtaja Terhi Vapola Springvestistä toteaa.

 

 

Joukkorahoitus ja positiivinen kierre

 

Springvest saa ison määrän yhteydenottoja kasvuyhtiöiltä ja valitsee oman näkemyksensä mukaan vain kaikkein lupaavimmat kasvuyhtiöt rahoituskierroksille.

 

”Ammattitaitoisen valintaprosessin tarkoitus on nimenomaan karsia jyvät akanoista. Koska olemme onnistuneet kaikissa tekemissämme rahoituskierroksissa, yhä paremmat ja paremmat yhtiöt hakeutuvat meidän kohdeyhtiöiksemme. Ja niiden osakeannit kiinnostavat sijoittajia. Positiivinen kierre ruokkii itseään”, Terhi Vapola selostaa ja jatkaa:

 

”Sen sijaan, että sijoituksen tekee yksi tai kaksi suursijoittajaa, tarjoamme mahdollisuutta isommalle joukolle sijoittajia – sadoille ihmisille – osallistua lupaavien kasvuyhtiöiden osakeantiin.

Joukkorahoituksessa siis iso joukko ihmisiä sijoittaa samaan aikaan valmiiksi analysoidun ja valitun kasvuyhtiön osakeantiin.”

 

Terhi Vapolan mukaan Sijoittajatutkimus vahvistaa, että joukkorahoitus on syntynyt tarpeeseen ja tullut jäädäkseen. Kasvuyhtiösijoittaminen kiinnostaa yhä useampia sijoittajia. Siitäkin huolimatta, että vain 25 % osakesäästäjistä kokee tietävänsä tarpeeksi kasvuyhtiösijoittamisesta ja etteivät kaikki sijoittajat ole varmoja siitä, mitä joukkorahoitus tarkoittaa. 

 

 

Tuotto, tuotto ja tuotto

 

Nyt julkistettu Sijoittajatutkimus vahvistaa myös sijoittajan perustelut kasvuyhtiön valinnalle. Tuotto on luonnollisesti tärkein syy sijoittaa.

 

Tutkimuksen mukaan potentiaalisen tuoton lisäksi kohdeyhtiön valintaan vaikuttaa yhtiön toimiala (60 %) ja yrityksen avainhenkilöiden kokemus, taustat ja vahvuudet (49 %). Pörssiyhtiöön sijoitettaessa toimiala vaikuttaa sijoittajista 46 %:n ja avainhenkilöt 13 %:n valintakriteereinä.

 

”Myös ammattimaiset pääomasijoittajat painottavat vahvasti toimialan potentiaalin ja tiimin toteuttamiskyvyn merkitystä, joten tämä tutkimustulos on hyvin linjassa sen kanssa,” Terhi Vapola toteaa.

 

Sijoittaja voi valita itseään kiinnostavia toimialoja tai yhtiöitä, jotka tekevät itselle merkityksellisiä asioita puhtaamman ympäristön, paremman terveyden tai huipputeknologian kehittämisen hyväksi. Lisäksi vastuullisuus ja eettisyys ovat 39 prosentille sijoittajista kasvuyhtiöissä tärkeitä valintaperusteita (pörssiyhtiöissä 12 %).

 

 

Mikä motivoi kasvusijoittajaa?

 

Sijoittajatutkimuksessa selvisi, että potentiaalisen korkean tuoton lisäksi kasvuyhtiösijoittamisessa motivoi vastuullisuus, jännitys ja suomalaisten yhtiöiden tukeminen. Jotkut sijoittajat haluavat jännittää mukana, ja seurata miten heidän valitsemallaan kasvuyhtiöllä menee. Jotkut puolestaan haluavat sijoittaa yhtiöön, joka edistää itselle merkityksellisiä asioita.

 

”Hyvin usealla sijoittajalla nousee esille halu tukea yrittäjyyttä ja yrittäjiä. Mahdollisesti oma yrittäjätausta vaikuttaa intoon auttaa seuraavaa sukupolvea eteenpäin. Ja monet haluavat olla mukana viemässä Suomea maailmankartalle”, Terhi Vapola hymyilee.

 

Tutkimuksen mukaan suurin yksittäinen tekijä, joka on vaikuttanut sijoittamisaikeiden kaatumiseen, on tiedon tason niukkuus. Jopa 31 % niistä, jotka eivät ole vielä sijoittaneet listaamattomiin kasvuyhtiöihin, ilmoittaa riittävän tiedon puutteen suurimmaksi esteeksi. 

 

”Tietoa toivotaan lisää ja tässä meidän tulee katsoa peiliin. Aiommekin vahvistaa aikaisemmilla rahoituskierroksilla olleiden kohdeyritysten tulosten seurantaa ja välittää tietoa asiakkaillemme entistä järjestelmällisemmin. On hyvä muistaa, että yhtiöiden kehitystä ja nykytilannetta on syytä tarkastella viiden vuoden aikaperiodilla, ja että sijoittaminen vaatii kärsivällisyyttä.”

 

 

Lue kattava sijoitusmuistio huolella

 

Repo Median maaliskuisen joukkorahoitusraportin mukaan joukkorahoitus keräsi Suomessa vuonna 2017 noin 56 miljoonaa euroa. Springvestin osuus oli 36 prosenttia ja se on suurin joukkorahoitustoimija Suomessa. Yhteensä vuodesta 2012 alkaen Springvest on toteuttanut 40 rahoituskierrosta ja kerännyt rahaa noin 65 miljoonaa euroa. Jokaisesta kohdeyrityksestä laaditaan kattava sijoitusmuistio helpottamaan päätöksentekoa.

 

Sijoittajatutkimuksessa haluttiin selvittää Springvestin omien asiakkaidensa motiiveja sijoittamiseen ja verrata niitä sellaisiin sijoittajiin, joille pääasiassa pörssiosakkeisiin sijoittaminen on tuttua (Osakesäästäjien Keskusliiton jäsenet). Aalto-yliopiston opiskelijat tekivät kyselyn molemmille ryhmille keväällä 2018. Sijoittajatutkimuksesta selvisi myös, mikä estää sijoitusten tekemisen.

 

Niistä, jotka eivät halunneet sijoittaa kasvuyhtiöihin, vain 15 % ilmoitti syyksi riskin. Kasvuyhtiöihin sijoittaminen on luonnollisesti riskipitoista, koska hinnan arviointi perustuu pääasiassa tulevaisuuden ennusteisiin ja odotuksiin. Erittäin suureen tuottopotentiaaliin liittyy myös suurempi riski. Sijoitus on mahdollista menettää osittain tai kokonaan.

 

”Pelko ei tutkimuksen mukaan estä suurinta osaa sijoittajista, mutta suosittelemme toki hajauttamista sijoitusportfoliossa useisiin kasvuyhtiöihin ja lisäksi pitämään pääosan sijoitusvarallisuudesta listaamattomia yhtiöitä pienempiriskisissä sijoituskohteissa”, Terhi Vapola kiteyttää.

 

 

 

Lisätietoja:

Terhi Vapola, toimitusjohtaja, osakas Springvest Oy, terhi.vapola@springvest.fi

Veera Hämäläinen, markkinointi- ja viestintäpäällikkö, p. 040 621 4747, media@springvest.fi

 

Springvest Oy on Suomen suurin joukkorahoitustoimija listaamattomien kasvuyhtiöiden osakeantien järjestäjänä. Se on sijoituspalvelutalo, joka yhdistää kiinnostavia kohteita etsivän sijoittajan ja tehokasta pääomarahoitusratkaisua etsivän yrityksen. Se vaihtoi nimensä 2018 keväällä Springvestiksi (aiempi nimi Kansalaisrahoitus).

 

 

 

 

 

Springvest tarjoaa riippumatonta sijoitusneuvontaa

 

Vuonna 2018 Springvestin liiketoiminta laajeni varainhoitoon. Springvest Oy Varainhoito tarjoaa asiakkailleen Mifid2-direktiivissä tarkoitettua riippumatonta sijoitusneuvontaa. Riippumaton sijoitusneuvonta edellyttää muun muassa laajaa sijoitustuotteiden valikoimaa useiden eri valmistajien valikoimasta.

 

Springvest Varainhoidossa tarjoamme asiakkaan kannalta parhaita sijoitusratkaisuja. Lain mukaan saamme ottaa vastaan palkkioita vain omilta asiakkailtamme. Tällä varmistamme, että toimintaamme ohjaa asiakkaan paras intressi eikä esimerkiksi sijoitustuotteiden valmistajilta saadut palkkiot.

 

Sijoituspalvelussamme käytämme edullisia, läpinäkyviä ja laadukkaita ratkaisuja. Valintamme ulottuvat sekä sijoitustuotteiden valmistajiin että arvopaperien välittämistä ja säilyttämistä tarjoaviin palveluntarjoajiin. Sijoitusstrategiamme mukaisesti sijoitamme maailmanlaajuisesti jälkimarkkinakelpoisiin, listattuihin osake- ja korkosijoituksiin.

 

Lisätietoja

 

 

Petri Karhapää Varainhoidon johtajaksi

 

Petri Karhapää, KTM, CEFA on valittu varainhoidon johtajaksi vuoden 2018 alusta. Hänen mukaantulonsa laajentaa Springvestin osaamista pörssilistattuihin arvopapereihin. Petri rakentaa uuden riippumattomaan sijoitusneuvontaan perustuvan varainhoitopalvelun tukemaan ja täydentämään Springvestin asiakkaiden varallisuuden kasvua.

Markkinoinnista ja viestinnästä vastaamaan Veera Hämäläinen

 

 

Markkinointi- ja viestintäpäälliköksi 2018 alussa valittu Veera Hämäläinen vastaa Springvestin brändin ja tunnettuuden kasvattamisesta, markkinoinnin suunnittelusta ja toteutuksesta sekä viestinnän, PR ja IR-toiminnan rakentamisesta eri medioissa. Hän tukee asiakasmäärän ja myynnin kasvua sekä vastaa yhteydenpidosta potentiaalisiin ja nykyisiin sijoittajiin.

 

Kauppalehti blogi: Onko joukkorahoitus kanava lupaavimpiin kasvuyhtiöihin?

Kauppalehti blogi: Onko joukkorahoitus kanava lupaavimpiin kasvuyhtiöihin?

Sijoittaminen kasvuyhtiöihin on noussut otsikoihin tiuhaan tahtiin. Eikä ihme, sillä kasvuyhtiöitä pidetään yhtenä parhaista sijoituskohteista, kun hakee korkeaa tuottoa.

 

Springvest Oy:n juuri julkistetun sijoittajatutkimuksen mukaan osakesäästäjistä jopa 57 % on kiinnostunut sijoittamisesta kasvuyhtiöihin. Erityisen kiinnostuneita listaamattomista kasvuyhtiöistä ovat alle 50-vuotiaat osakesäästäjät (73 %).

 

Luvut ovat hämmästyttävän korkeita, kun ajattelee, että kasvuyhtiöihin sijoittaminen on ollut mahdollista laajalle joukolle vasta muutaman vuoden. Joukkorahoitus on syntynyt työkaluksi, joka on tehnyt sijoittamisesta helppoa.

 

Sen sijaan, että sijoituksen tekee yksi tai kaksi suursijoittajaa, Springvest tarjoaa mahdollisuutta isommalle joukolle sijoittajia – sadoille ihmisille – osallistua lupaavien kasvuyhtiöiden osakeantiin.

 

 

Lue lisää