Springvestin sijoittajatutkimus vahvistaa kasvavan kiinnostuksen

 

Lehdistötiedote 13.6.2018

 

Buumi kasvuyhtiöihin sijoittamisessa

 

Sijoittaminen kasvuyhtiöihin on noussut otsikoihin tiuhaan tahtiin. Syykin on selvä, kasvuyhtiöitä pidetään yhtenä parhaista sijoituskohteista, kun hakee korkeaa tuottoa.

 

Tilastokeskuksen tuore varallisuustutkimus vahvistaa, että varakkaimpien kotitalouksien omaisuudesta hieman alle puolet on rahoitusvarallisuutta ja siitä merkittävä osa on listaamattomien yhtiöiden nettovarallisuutta. Varakkaimpia ovat 65–74-vuotiaiden kotitaloudet. 

 

Springvest Oy:n juuri (kesäkuussa)) julkistetun Sijoittajatutkimuksen mukaan sekä kasvuyhtiösijoittajat että osakesäästäjien enemmistö ovat samaa ikäryhmää. Vastanneista osakesäästäjistä jopa 57 % on kiinnostunut sijoittamisesta kasvuyhtiöihin.  Erityisen kiinnostuneita listaamattomista kasvuyhtiöistä ovat kuitenkin alle 50-vuotiaat osakesäästäjät (73 %).

 

”Luvut ovat hämmästyttävän korkeita, kun ajattelee, että kasvuyhtiöihin sijoittaminen on ollut mahdollista laajalle joukolle vasta muutaman vuoden. Joukkorahoitus on syntynyt työkaluksi, joka on tehnyt sijoittamisesta helppoa”, toimitusjohtaja Terhi Vapola Springvestistä toteaa.

 

 

Joukkorahoitus ja positiivinen kierre

 

Springvest saa ison määrän yhteydenottoja kasvuyhtiöiltä ja valitsee oman näkemyksensä mukaan vain kaikkein lupaavimmat kasvuyhtiöt rahoituskierroksille.

 

”Ammattitaitoisen valintaprosessin tarkoitus on nimenomaan karsia jyvät akanoista. Koska olemme onnistuneet kaikissa tekemissämme rahoituskierroksissa, yhä paremmat ja paremmat yhtiöt hakeutuvat meidän kohdeyhtiöiksemme. Ja niiden osakeannit kiinnostavat sijoittajia. Positiivinen kierre ruokkii itseään”, Terhi Vapola selostaa ja jatkaa:

 

”Sen sijaan, että sijoituksen tekee yksi tai kaksi suursijoittajaa, tarjoamme mahdollisuutta isommalle joukolle sijoittajia – sadoille ihmisille – osallistua lupaavien kasvuyhtiöiden osakeantiin.

Joukkorahoituksessa siis iso joukko ihmisiä sijoittaa samaan aikaan valmiiksi analysoidun ja valitun kasvuyhtiön osakeantiin.”

 

Terhi Vapolan mukaan Sijoittajatutkimus vahvistaa, että joukkorahoitus on syntynyt tarpeeseen ja tullut jäädäkseen. Kasvuyhtiösijoittaminen kiinnostaa yhä useampia sijoittajia. Siitäkin huolimatta, että vain 25 % osakesäästäjistä kokee tietävänsä tarpeeksi kasvuyhtiösijoittamisesta ja etteivät kaikki sijoittajat ole varmoja siitä, mitä joukkorahoitus tarkoittaa. 

 

 

Tuotto, tuotto ja tuotto

 

Nyt julkistettu Sijoittajatutkimus vahvistaa myös sijoittajan perustelut kasvuyhtiön valinnalle. Tuotto on luonnollisesti tärkein syy sijoittaa.

 

Tutkimuksen mukaan potentiaalisen tuoton lisäksi kohdeyhtiön valintaan vaikuttaa yhtiön toimiala (60 %) ja yrityksen avainhenkilöiden kokemus, taustat ja vahvuudet (49 %). Pörssiyhtiöön sijoitettaessa toimiala vaikuttaa sijoittajista 46 %:n ja avainhenkilöt 13 %:n valintakriteereinä.

 

”Myös ammattimaiset pääomasijoittajat painottavat vahvasti toimialan potentiaalin ja tiimin toteuttamiskyvyn merkitystä, joten tämä tutkimustulos on hyvin linjassa sen kanssa,” Terhi Vapola toteaa.

 

Sijoittaja voi valita itseään kiinnostavia toimialoja tai yhtiöitä, jotka tekevät itselle merkityksellisiä asioita puhtaamman ympäristön, paremman terveyden tai huipputeknologian kehittämisen hyväksi. Lisäksi vastuullisuus ja eettisyys ovat 39 prosentille sijoittajista kasvuyhtiöissä tärkeitä valintaperusteita (pörssiyhtiöissä 12 %).

 

 

Mikä motivoi kasvusijoittajaa?

 

Sijoittajatutkimuksessa selvisi, että potentiaalisen korkean tuoton lisäksi kasvuyhtiösijoittamisessa motivoi vastuullisuus, jännitys ja suomalaisten yhtiöiden tukeminen. Jotkut sijoittajat haluavat jännittää mukana, ja seurata miten heidän valitsemallaan kasvuyhtiöllä menee. Jotkut puolestaan haluavat sijoittaa yhtiöön, joka edistää itselle merkityksellisiä asioita.

 

”Hyvin usealla sijoittajalla nousee esille halu tukea yrittäjyyttä ja yrittäjiä. Mahdollisesti oma yrittäjätausta vaikuttaa intoon auttaa seuraavaa sukupolvea eteenpäin. Ja monet haluavat olla mukana viemässä Suomea maailmankartalle”, Terhi Vapola hymyilee.

 

Tutkimuksen mukaan suurin yksittäinen tekijä, joka on vaikuttanut sijoittamisaikeiden kaatumiseen, on tiedon tason niukkuus. Jopa 31 % niistä, jotka eivät ole vielä sijoittaneet listaamattomiin kasvuyhtiöihin, ilmoittaa riittävän tiedon puutteen suurimmaksi esteeksi. 

 

”Tietoa toivotaan lisää ja tässä meidän tulee katsoa peiliin. Aiommekin vahvistaa aikaisemmilla rahoituskierroksilla olleiden kohdeyritysten tulosten seurantaa ja välittää tietoa asiakkaillemme entistä järjestelmällisemmin. On hyvä muistaa, että yhtiöiden kehitystä ja nykytilannetta on syytä tarkastella viiden vuoden aikaperiodilla, ja että sijoittaminen vaatii kärsivällisyyttä.”

 

 

Lue kattava sijoitusmuistio huolella

 

Repo Median maaliskuisen joukkorahoitusraportin mukaan joukkorahoitus keräsi Suomessa vuonna 2017 noin 56 miljoonaa euroa. Springvestin osuus oli 36 prosenttia ja se on suurin joukkorahoitustoimija Suomessa. Yhteensä vuodesta 2012 alkaen Springvest on toteuttanut 40 rahoituskierrosta ja kerännyt rahaa noin 65 miljoonaa euroa. Jokaisesta kohdeyrityksestä laaditaan kattava sijoitusmuistio helpottamaan päätöksentekoa.

 

Sijoittajatutkimuksessa haluttiin selvittää Springvestin omien asiakkaidensa motiiveja sijoittamiseen ja verrata niitä sellaisiin sijoittajiin, joille pääasiassa pörssiosakkeisiin sijoittaminen on tuttua (Osakesäästäjien Keskusliiton jäsenet). Aalto-yliopiston opiskelijat tekivät kyselyn molemmille ryhmille keväällä 2018. Sijoittajatutkimuksesta selvisi myös, mikä estää sijoitusten tekemisen.

 

Niistä, jotka eivät halunneet sijoittaa kasvuyhtiöihin, vain 15 % ilmoitti syyksi riskin. Kasvuyhtiöihin sijoittaminen on luonnollisesti riskipitoista, koska hinnan arviointi perustuu pääasiassa tulevaisuuden ennusteisiin ja odotuksiin. Erittäin suureen tuottopotentiaaliin liittyy myös suurempi riski. Sijoitus on mahdollista menettää osittain tai kokonaan.

 

”Pelko ei tutkimuksen mukaan estä suurinta osaa sijoittajista, mutta suosittelemme toki hajauttamista sijoitusportfoliossa useisiin kasvuyhtiöihin ja lisäksi pitämään pääosan sijoitusvarallisuudesta listaamattomia yhtiöitä pienempiriskisissä sijoituskohteissa”, Terhi Vapola kiteyttää.

 

 

 

Lisätietoja:

Terhi Vapola, toimitusjohtaja, osakas Springvest Oy, terhi.vapola@springvest.fi

Veera Hämäläinen, markkinointi- ja viestintäpäällikkö, p. 040 621 4747, media@springvest.fi

 

Springvest Oy on Suomen suurin joukkorahoitustoimija listaamattomien kasvuyhtiöiden osakeantien järjestäjänä. Se on sijoituspalvelutalo, joka yhdistää kiinnostavia kohteita etsivän sijoittajan ja tehokasta pääomarahoitusratkaisua etsivän yrityksen. Se vaihtoi nimensä 2018 keväällä Springvestiksi (aiempi nimi Kansalaisrahoitus).