Karsa pyrkii ilmailuturvallisuusmarkkinan lippulaivaksi

Springvestin uusimmalla rahoituskierroksella on Karsa Oy, joka pyrkii ilmailuturvallisuusmarkkinan lippulaivaksi.

Räjähteiden havaitsemiseen tarkoitetun ilmaisinjärjestelmän pohjana on Helsingin yliopistolla kehitetty ennennäkemättömän herkkä ilmakehän hivenaineiden havainnointiin kehitetty mittalaiteteknologia.

 

"Karsan missio on tuoda markkinoille teknologiaa, jota hyödyntämällä parannetaan siviiliturvallisuutta", sanoo toimitusjohtaja Hans-Jürg Jost.

 

Uniikki teknologia räjähteiden havaitsemiseen

 

Kansainvälinen terrorismi, laittomien huumeiden tuotanto ja jakeluverkostot sekä vihamielisten valtioiden toimenpiteet pakottavat viranomaisia ja hallituksia ympäri maailman vahvistamaan toimiaan kansalaistensa turvallisuuden parantamiseksi. Lentoliikenteeseen kohdistuvan terrorismin ehkäisemiseksi turvallisuusstandardeja on tiukennettu, kun uusia iskuja tai iskuyrityksiä on tapahtunut. Lentorahti on hyvin vaihtelevaa eikä tällä hetkellä ole ratkaisua, jolla voidaan kattavasti havaita räjähteet rahdista.

 

ScentHound on Karsan kehittämä ratkaisu. Yhtiön räjähteiden havaitsemiseen tarkoitetun ilmaisinjärjestelmän ytimen (APCI) pohjana on Helsingin yliopiston fysiikan laitoksella kehitetty ilmakehän hivenaineiden havainnointiin kehitetty mittalaiteteknologia. Kaiken Karsan hallussa olevan tiedon valossa ScentHound on herkin olemassa oleva teknologia laajakirjoiseen räjähdehöyryjen havaitsemiseen.

 

Nykypäivänä läpivalaisuun perustuvilla röntgenlaitteistoilla voidaan käsitellä laatikko, tai enimmillään kuormalava kerrallaan. ScentHound mahdollistaa kokonaisen rekkakontin tarkastuksen yhdellä kertaa. Suorien kustannussäästöjen lisäksi ScentHoundin arvioitu suorituskyky parantaa huomattavasti tarkastuksen varmuutta lisäten lentoliikenteen turvallisuutta.

 

 

Iso markkinapotentiaali

 

Karsan ydintiimin jäsenet tulevat maailman johtavasta ilmakehätutkimuksen ryhmästä Helsingin yliopistolta. Karsan nykyisessä tiimissä on asiantuntemusta laitteiden ja ohjelmistojen kehittämisestä, tuotteiden kaupallistamisesta ja startup-yritysten rakentamisesta.

 

Lentorahdin valvonnan globaalin kokonaismarkkinan on arvioitu olevan 794 M$ vuonna 2023. Siviiliturvallisuus- ja hätätilasegmenttien kokonaismarkkinan odotetaan kasvavan 742 miljardiin US dollariin 2023 mennessä.

 

Karsa onkin nyt kaupallistamassa teknologiaansa tutkimuksesta teollisiin sovelluksiin: keskittyen lentoturvallisuuteen, rajavalvontaan, tullitoimintaan ja kriittisten infrastruktuurien suojaukseen. Karsan visiona on tehdä läpimurto siviililentoliikenteen lentorahdin tarkastuksen markkinasegmentillä. Läpimurron jälkeen Karsa laajentaa toimintaansa muille siviiliturvallisuussegmenteille. Karsalla on potentiaalia kasvaa nopeasti ja sillä on selkeät exit-mahdollisuudet.

 

Lifeline Ventures Fund II sijoittaa Osakeannissa 100.000 euroa lisää Yhtiöön ja näin ollen sijoittajilla on mahdollisuus osallistua Osakeantiin samoilla ehdoilla kuin Lifeline Ventures Fund II.

 

ScenthoundGUY.png